Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI2008

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI2008

Kenmerken werknemer Bedrijfstakken / branches (SBI 2008) Perioden Banen Totaal banen (x 1 000) Banen <= minimumloon (x 1 000) Banen <=105% minimumloon (x 1 000) Banen <=110% minimumloon (x 1 000) Banen <=115% minimumloon (x 1 000) Banen <=120% minimumloon (x 1 000) Banen <=130% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume <= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=130% minimumloon (x 1 000)
Nationaliteit: Nederlands A-U Alle economische activiteiten 2021 7.810,0 362,3 569,3 808,5 1.031,2 1.264,3 1.775,4 5.878,3 214,6 325,0 444,4 567,2 699,1 995,8
Nationaliteit: Nederlands A-F Landbouw en nijverheid 2021 1.192,7 37,8 65,0 88,2 113,0 136,6 182,5 1.053,5 27,7 47,5 62,5 80,8 97,9 131,5
Nationaliteit: Nederlands B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 771,3 24,9 47,0 63,1 81,9 98,5 128,9 690,9 18,9 35,5 46,9 61,6 74,5 97,8
Nationaliteit: Nederlands B-F Nijverheid en energie 2021 1.101,3 32,0 56,6 75,0 96,3 115,9 153,9 992,6 24,4 42,9 55,9 72,5 87,7 117,1
Nationaliteit: Nederlands G-I Handel, vervoer en horeca 2021 2.037,8 120,1 232,8 371,4 485,5 599,4 833,4 1.379,1 62,8 118,4 182,5 241,3 301,4 427,8
Nationaliteit: Nederlands G-N Commerciële dienstverlening 2021 3.847,4 218,8 372,5 555,6 717,4 882,6 1.241,0 2.798,6 121,6 199,0 287,1 372,7 463,7 666,4
Nationaliteit: Nederlands M-N Zakelijke dienstverlening 2021 1.219,7 80,8 117,2 156,9 199,3 244,0 356,1 905,5 45,0 64,2 85,2 108,9 135,4 203,1
Nationaliteit: Nederlands O-Q Overheid en zorg 2021 2.524,2 87,4 103,2 124,8 151,2 185,4 268,9 1.862,8 54,9 62,7 73,4 87,2 105,5 152,2
Nationaliteit: Nederlands O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 2.769,9 105,8 131,8 164,7 200,8 245,1 351,9 2.026,1 65,2 78,5 94,8 113,7 137,5 198,0
Nationaliteit: Nederlands R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 245,7 18,3 28,6 39,9 49,6 59,7 83,0 163,3 10,4 15,8 21,4 26,5 32,1 45,8
Nationaliteit: Nederlands A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 91,4 5,8 8,4 13,1 16,8 20,7 28,6 61,0 3,3 4,6 6,6 8,3 10,2 14,4
Nationaliteit: Nederlands B Delfstoffenwinning 2021 6,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 6,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Nationaliteit: Nederlands C Industrie 2021 698,5 23,9 45,7 61,5 80,0 96,2 125,3 624,9 18,0 34,4 45,6 60,1 72,8 95,0
Nationaliteit: Nederlands D Energievoorziening 2021 30,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 26,8 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7
Nationaliteit: Nederlands E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 35,6 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,4 33,0 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 2,0
Nationaliteit: Nederlands F Bouwnijverheid 2021 330,0 7,1 9,6 11,9 14,4 17,4 25,1 301,6 5,5 7,4 9,1 10,9 13,1 19,3
Nationaliteit: Nederlands G Handel 2021 1.338,3 78,2 149,7 229,7 307,0 383,2 552,3 903,8 42,2 79,9 119,8 160,1 200,3 289,2
Nationaliteit: Nederlands H Vervoer en opslag 2021 357,1 10,3 23,4 31,9 36,9 44,5 64,0 295,2 5,7 11,4 15,4 18,8 23,8 37,1
Nationaliteit: Nederlands I Horeca 2021 342,4 31,7 59,7 109,8 141,5 171,7 217,1 180,1 14,9 27,1 47,3 62,5 77,4 101,4
Nationaliteit: Nederlands J Informatie en communicatie 2021 261,8 9,1 11,7 14,6 17,6 21,1 28,0 233,4 7,3 8,8 10,5 12,4 14,8 19,9
Nationaliteit: Nederlands K Financiële dienstverlening 2021 260,4 6,5 7,8 9,0 10,4 12,4 15,9 225,0 4,9 5,6 6,3 7,1 8,4 10,6
Nationaliteit: Nederlands L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 67,8 2,2 3,0 3,7 4,6 5,7 7,6 55,6 1,6 2,0 2,5 3,0 3,7 5,0
Nationaliteit: Nederlands M Specialistische zakelijke diensten 2021 491,2 20,5 25,7 31,9 38,0 45,7 60,6 411,0 15,7 18,8 22,3 26,0 30,9 40,8
Nationaliteit: Nederlands N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 728,5 60,3 91,5 125,0 161,2 198,3 295,6 494,5 29,3 45,5 63,0 82,9 104,5 162,3
Nationaliteit: Nederlands O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 551,3 16,9 19,4 20,9 23,4 26,9 32,1 491,1 12,7 14,1 15,3 17,1 19,8 24,0
Nationaliteit: Nederlands P Onderwijs 2021 530,6 12,9 16,4 20,6 24,7 30,3 41,5 391,1 8,0 9,7 11,9 14,2 17,4 24,3
Nationaliteit: Nederlands Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 1.442,3 57,6 67,3 83,3 103,1 128,2 195,2 980,5 34,2 38,8 46,2 55,8 68,3 103,9
Nationaliteit: Nederlands R Cultuur, sport en recreatie 2021 124,0 9,6 14,8 21,5 27,1 32,9 42,8 76,0 4,9 7,2 9,9 12,4 15,2 20,3
Nationaliteit: Nederlands S Overige dienstverlening 2021 121,7 8,7 13,8 18,4 22,5 26,7 40,2 87,3 5,4 8,7 11,5 14,1 16,9 25,5
Nationaliteit: EU (15 landen) A-U Alle economische activiteiten 2021 182,1 10,2 16,2 22,9 29,1 35,4 47,4 153,4 7,0 11,1 15,6 20,0 24,6 33,7
Nationaliteit: EU (15 landen) A-F Landbouw en nijverheid 2021 25,9 0,7 1,1 1,4 1,7 2,2 3,1 24,2 0,6 0,9 1,1 1,4 1,8 2,6
Nationaliteit: EU (15 landen) B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 20,9 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,1 19,6 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,8
Nationaliteit: EU (15 landen) B-F Nijverheid en energie 2021 24,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,8 2,5 22,9 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,1
Nationaliteit: EU (15 landen) G-I Handel, vervoer en horeca 2021 48,3 2,6 5,1 8,4 11,1 13,7 17,9 40,1 1,8 3,4 5,6 7,5 9,4 12,7
Nationaliteit: EU (15 landen) G-N Commerciële dienstverlening 2021 120,2 8,2 13,2 19,0 24,3 29,4 38,8 101,5 5,5 8,9 12,8 16,6 20,4 27,5
Nationaliteit: EU (15 landen) M-N Zakelijke dienstverlening 2021 52,4 5,0 7,4 9,8 12,3 14,6 19,2 43,3 3,2 4,9 6,6 8,3 10,0 13,4
Nationaliteit: EU (15 landen) O-Q Overheid en zorg 2021 30,9 0,9 1,3 1,7 2,1 2,7 4,1 23,7 0,6 0,9 1,1 1,4 1,8 2,7
Nationaliteit: EU (15 landen) O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 36,0 1,3 1,9 2,4 3,0 3,8 5,5 27,7 0,9 1,3 1,6 2,0 2,5 3,7
Nationaliteit: EU (15 landen) R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 5,1 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 4,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0
Nationaliteit: EU (15 landen) A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 1,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5
Nationaliteit: EU (15 landen) B Delfstoffenwinning 2021 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nationaliteit: EU (15 landen) C Industrie 2021 19,7 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 18,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,7
Nationaliteit: EU (15 landen) D Energievoorziening 2021 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nationaliteit: EU (15 landen) E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nationaliteit: EU (15 landen) F Bouwnijverheid 2021 3,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
Nationaliteit: EU (15 landen) G Handel 2021 29,1 1,4 2,5 3,7 5,0 6,2 8,3 24,9 1,0 1,7 2,6 3,5 4,4 6,0
Nationaliteit: EU (15 landen) H Vervoer en opslag 2021 7,7 0,3 0,6 0,8 1,1 1,3 1,9 6,8 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5
Nationaliteit: EU (15 landen) I Horeca 2021 11,5 1,0 2,1 3,8 5,1 6,2 7,8 8,4 0,6 1,3 2,4 3,2 4,1 5,3
Nationaliteit: EU (15 landen) J Informatie en communicatie 2021 12,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 11,8 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 1,0
Nationaliteit: EU (15 landen) K Financiële dienstverlening 2021 6,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 5,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Nationaliteit: EU (15 landen) L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Nationaliteit: EU (15 landen) M Specialistische zakelijke diensten 2021 20,0 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,9 18,5 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,6
Nationaliteit: EU (15 landen) N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 32,4 4,1 6,3 8,6 10,9 13,0 17,3 24,8 2,4 3,9 5,6 7,2 8,7 11,8
Nationaliteit: EU (15 landen) O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 2,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Nationaliteit: EU (15 landen) P Onderwijs 2021 14,5 0,4 0,7 0,8 0,9 1,2 1,9 11,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,4
Nationaliteit: EU (15 landen) Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 14,1 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 2,0 10,6 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1,2
Nationaliteit: EU (15 landen) R Cultuur, sport en recreatie 2021 2,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,9 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Nationaliteit: EU (15 landen) S Overige dienstverlening 2021 2,6 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 2,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5
Nationaliteit: EU (13 landen) A-U Alle economische activiteiten 2021 323,7 49,8 79,9 109,1 135,8 159,0 198,3 273,3 35,4 60,0 84,0 106,3 126,1 160,2
Nationaliteit: EU (13 landen) A-F Landbouw en nijverheid 2021 48,5 2,6 5,0 7,8 10,5 13,3 19,1 45,4 2,3 4,3 6,8 9,2 11,8 17,3
Nationaliteit: EU (13 landen) B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 24,9 0,5 1,1 1,6 2,3 3,3 5,7 23,8 0,5 0,9 1,4 2,1 2,9 5,2
Nationaliteit: EU (13 landen) B-F Nijverheid en energie 2021 30,4 0,8 1,5 2,3 3,3 4,4 7,3 28,6 0,7 1,3 2,0 2,8 3,8 6,5
Nationaliteit: EU (13 landen) G-I Handel, vervoer en horeca 2021 53,1 2,7 6,1 10,2 14,5 18,8 26,6 46,3 1,9 4,5 7,5 11,0 14,7 21,7
Nationaliteit: EU (13 landen) G-N Commerciële dienstverlening 2021 265,1 46,4 73,6 99,3 122,8 142,7 175,2 220,6 32,6 54,7 75,9 95,4 112,3 140,3
Nationaliteit: EU (13 landen) M-N Zakelijke dienstverlening 2021 204,2 43,3 67,0 88,6 107,7 123,1 147,4 167,1 30,4 49,9 67,9 83,9 97,0 117,7
Nationaliteit: EU (13 landen) O-Q Overheid en zorg 2021 7,9 0,6 0,9 1,2 1,6 2,0 2,7 5,5 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6
Nationaliteit: EU (13 landen) O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 10,1 0,8 1,3 1,9 2,5 3,0 3,9 7,2 0,5 0,9 1,3 1,6 2,0 2,6
Nationaliteit: EU (13 landen) R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 2,2 0,2 0,4 0,7 0,9 1,0 1,3 1,7 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9
Nationaliteit: EU (13 landen) A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 18,1 1,8 3,5 5,5 7,2 8,9 11,9 16,8 1,6 3,0 4,8 6,4 8,0 10,8
Nationaliteit: EU (13 landen) B Delfstoffenwinning 2021 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nationaliteit: EU (13 landen) C Industrie 2021 24,1 0,5 1,0 1,6 2,3 3,1 5,6 23,0 0,4 0,9 1,4 2,0 2,8 5,1
Nationaliteit: EU (13 landen) D Energievoorziening 2021 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nationaliteit: EU (13 landen) E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Nationaliteit: EU (13 landen) F Bouwnijverheid 2021 5,5 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,5 4,8 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2
Nationaliteit: EU (13 landen) G Handel 2021 30,2 1,6 3,6 5,7 8,1 10,6 15,2 26,6 1,2 2,8 4,4 6,4 8,5 12,6
Nationaliteit: EU (13 landen) H Vervoer en opslag 2021 15,5 0,4 0,9 1,5 2,4 3,5 5,7 14,5 0,3 0,7 1,3 2,1 3,1 5,3
Nationaliteit: EU (13 landen) I Horeca 2021 7,4 0,7 1,6 3,0 4,0 4,7 5,7 5,2 0,4 1,0 1,9 2,5 3,1 3,8
Nationaliteit: EU (13 landen) J Informatie en communicatie 2021 4,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 4,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5
Nationaliteit: EU (13 landen) K Financiële dienstverlening 2021 2,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 2,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Nationaliteit: EU (13 landen) L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 0,6 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Nationaliteit: EU (13 landen) M Specialistische zakelijke diensten 2021 7,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,5 6,7 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2
Nationaliteit: EU (13 landen) N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 196,9 42,8 66,3 87,8 106,7 122,0 145,9 160,5 30,0 49,4 67,2 83,1 96,1 116,5
Nationaliteit: EU (13 landen) O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Nationaliteit: EU (13 landen) P Onderwijs 2021 3,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 2,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6
Nationaliteit: EU (13 landen) Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 4,5 0,3 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 3,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 1,0
Nationaliteit: EU (13 landen) R Cultuur, sport en recreatie 2021 0,7 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Nationaliteit: EU (13 landen) S Overige dienstverlening 2021 1,4 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7
Nationaliteit: overige landen A-U Alle economische activiteiten 2021 245,1 16,3 27,9 41,0 53,3 65,3 86,6 201,8 10,4 17,9 26,0 34,2 42,9 58,3
Nationaliteit: overige landen A-F Landbouw en nijverheid 2021 33,0 1,6 2,8 3,6 4,5 5,2 7,0 30,7 1,3 2,2 2,9 3,6 4,3 5,8
Nationaliteit: overige landen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 25,7 1,2 2,0 2,4 2,9 3,3 4,3 24,2 1,0 1,6 1,9 2,3 2,7 3,6
Nationaliteit: overige landen B-F Nijverheid en energie 2021 30,0 1,4 2,3 2,9 3,5 4,0 5,3 28,1 1,1 1,9 2,3 2,8 3,3 4,4
Nationaliteit: overige landen G-I Handel, vervoer en horeca 2021 70,5 5,5 11,3 18,3 24,0 29,4 37,3 54,1 3,2 6,7 10,8 14,7 18,7 24,7
Nationaliteit: overige landen G-N Commerciële dienstverlening 2021 178,1 12,3 21,5 32,5 42,9 52,6 69,7 145,5 7,6 13,4 20,1 27,0 34,0 46,2
Nationaliteit: overige landen M-N Zakelijke dienstverlening 2021 74,6 6,1 9,3 13,1 17,6 21,8 30,6 59,7 3,8 5,9 8,5 11,3 14,2 20,2
Nationaliteit: overige landen O-Q Overheid en zorg 2021 28,3 1,8 2,5 3,2 4,0 5,2 7,2 21,5 1,1 1,7 2,0 2,5 3,4 4,8
Nationaliteit: overige landen O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 34,1 2,4 3,7 4,9 6,0 7,5 9,9 25,6 1,5 2,3 3,0 3,6 4,7 6,4
Nationaliteit: overige landen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 5,8 0,6 1,1 1,7 2,0 2,3 2,6 4,2 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5
Nationaliteit: overige landen A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 3,0 0,2 0,5 0,7 1,0 1,2 1,7 2,6 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,4
Nationaliteit: overige landen B Delfstoffenwinning 2021 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nationaliteit: overige landen C Industrie 2021 24,3 1,1 1,9 2,3 2,8 3,2 4,1 22,9 0,9 1,5 1,9 2,2 2,6 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de werknemers (geslacht, leeftijd of nationaliteit) en naar bedrijfstakken/branches, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 18 november 2022:
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2023 worden definitieve cijfers over 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient.
Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.

Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Totaal arbeidsvolume
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.