Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Hoofdgebruiker bestelauto Regio's Perioden Gemiddelde leeftijd bestelauto's (jaren) Bestelauto's naar leeftijdsklasse Alle leeftijdsklassen (aantal)
Totaal bestelauto's Leeuwarden 2019* 8,5 6.651
Bestelauto's van particulieren Leeuwarden 2019* 17,5 557
Bestelauto's van bedrijven Leeuwarden 2019* 7,7 6.094
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's naar leeftijdsklassen van de bestelauto en naar kenmerken van de hoofdgebruiker, namelijk de verdeling bedrijf/particulier en de regio waar de gebruiker woont of gevestigd is. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeenten.

De populatie bestaat uit alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Doordat de kwaliteit van het leasebestand (van de Belastingdienst) van 2016 beter is dan de jaren ervoor kunnen meer bestelauto’s toegewezen worden aan de branche van het bedrijf dat de bestelauto leased (de lessee). Hierdoor kunnen verschuivingen ontstaan tussen onder andere branches en regio’s.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2021
Toegevoegd zijn de cijfers van 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden 1e kwartaal 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde leeftijd bestelauto's
De leeftijd van de bestelauto is afgeleid van het bouwjaar van de
bestelauto.
Bestelauto's naar leeftijdsklasse
De leeftijd van de bestelauto is afgeleid van het bouwjaar van de
bestelauto.
Alle leeftijdsklassen