Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Nederland 2022 18.850,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Noord-Nederland (LD) 2022 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Oost-Nederland (LD) 2022 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie West-Nederland (LD) 2022 8.219,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Zuid-Nederland (LD) 2022 4.807,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Niet in te delen (LD) 2022 4,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Groningen (PV) 2022 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Fryslân (PV) 2022 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Drenthe (PV) 2022 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Overijssel (PV) 2022 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Flevoland (PV) 2022 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gelderland (PV) 2022 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Utrecht (PV) 2022 688,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Noord-Holland (PV) 2022 2.913,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Zuid-Holland (PV) 2022 3.915,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Zeeland (PV) 2022 702,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Noord-Brabant (PV) 2022 3.602,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Limburg (PV) 2022 1.204,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Niet in te delen (PV) 2022 4,2
B-F Nijverheid en energie Nederland 2022 23.233,8
B-F Nijverheid en energie Noord-Nederland (LD) 2022 .
B-F Nijverheid en energie Oost-Nederland (LD) 2022 .
B-F Nijverheid en energie West-Nederland (LD) 2022 10.476,0
B-F Nijverheid en energie Zuid-Nederland (LD) 2022 5.753,1
B-F Nijverheid en energie Niet in te delen (LD) 2022 4,2
B-F Nijverheid en energie Groningen (PV) 2022 .
B-F Nijverheid en energie Fryslân (PV) 2022 .
B-F Nijverheid en energie Drenthe (PV) 2022 .
B-F Nijverheid en energie Overijssel (PV) 2022 .
B-F Nijverheid en energie Flevoland (PV) 2022 .
B-F Nijverheid en energie Gelderland (PV) 2022 .
B-F Nijverheid en energie Utrecht (PV) 2022 987,7
B-F Nijverheid en energie Noord-Holland (PV) 2022 3.612,6
B-F Nijverheid en energie Zuid-Holland (PV) 2022 5.077,9
B-F Nijverheid en energie Zeeland (PV) 2022 797,8
B-F Nijverheid en energie Noord-Brabant (PV) 2022 4.387,6
B-F Nijverheid en energie Limburg (PV) 2022 1.365,5
B-F Nijverheid en energie Niet in te delen (PV) 2022 4,2
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Nederland 2022 73.954,4
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Noord-Nederland (LD) 2022 .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Oost-Nederland (LD) 2022 .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 West-Nederland (LD) 2022 41.625,0
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Zuid-Nederland (LD) 2022 14.117,3
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Niet in te delen (LD) 2022 4,2
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Groningen (PV) 2022 .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Fryslân (PV) 2022 .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Drenthe (PV) 2022 .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Overijssel (PV) 2022 .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Flevoland (PV) 2022 .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Gelderland (PV) 2022 .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Utrecht (PV) 2022 6.973,2
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Noord-Holland (PV) 2022 16.867,9
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Zuid-Holland (PV) 2022 16.065,0
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Zeeland (PV) 2022 1.718,9
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Noord-Brabant (PV) 2022 10.572,9
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Limburg (PV) 2022 3.544,4
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Niet in te delen (PV) 2022 4,2
G+I Handel en horeca Nederland 2022 11.358,1
G+I Handel en horeca Noord-Nederland (LD) 2022 928,2
G+I Handel en horeca Oost-Nederland (LD) 2022 2.465,2
G+I Handel en horeca West-Nederland (LD) 2022 5.699,1
G+I Handel en horeca Zuid-Nederland (LD) 2022 2.265,6
G+I Handel en horeca Niet in te delen (LD) 2022 .
G+I Handel en horeca Groningen (PV) 2022 314,5
G+I Handel en horeca Fryslân (PV) 2022 348,1
G+I Handel en horeca Drenthe (PV) 2022 265,6
G+I Handel en horeca Overijssel (PV) 2022 707,6
G+I Handel en horeca Flevoland (PV) 2022 370,1
G+I Handel en horeca Gelderland (PV) 2022 1.387,5
G+I Handel en horeca Utrecht (PV) 2022 1.224,8
G+I Handel en horeca Noord-Holland (PV) 2022 2.096,0
G+I Handel en horeca Zuid-Holland (PV) 2022 2.104,5
G+I Handel en horeca Zeeland (PV) 2022 273,8
G+I Handel en horeca Noord-Brabant (PV) 2022 1.649,2
G+I Handel en horeca Limburg (PV) 2022 616,5
G+I Handel en horeca Niet in te delen (PV) 2022 .
G-I Handel, vervoer en horeca Nederland 2022 19.566,4
G-I Handel, vervoer en horeca Noord-Nederland (LD) 2022 1.430,8
G-I Handel, vervoer en horeca Oost-Nederland (LD) 2022 3.377,7
G-I Handel, vervoer en horeca West-Nederland (LD) 2022 11.433,3
G-I Handel, vervoer en horeca Zuid-Nederland (LD) 2022 3.324,6
G-I Handel, vervoer en horeca Niet in te delen (LD) 2022 .
G-I Handel, vervoer en horeca Groningen (PV) 2022 589,5
G-I Handel, vervoer en horeca Fryslân (PV) 2022 497,0
G-I Handel, vervoer en horeca Drenthe (PV) 2022 344,2
G-I Handel, vervoer en horeca Overijssel (PV) 2022 996,3
G-I Handel, vervoer en horeca Flevoland (PV) 2022 474,7
G-I Handel, vervoer en horeca Gelderland (PV) 2022 1.906,7
G-I Handel, vervoer en horeca Utrecht (PV) 2022 2.123,2
G-I Handel, vervoer en horeca Noord-Holland (PV) 2022 3.751,2
G-I Handel, vervoer en horeca Zuid-Holland (PV) 2022 5.089,6
G-I Handel, vervoer en horeca Zeeland (PV) 2022 469,4
G-I Handel, vervoer en horeca Noord-Brabant (PV) 2022 2.399,4
G-I Handel, vervoer en horeca Limburg (PV) 2022 925,2
G-I Handel, vervoer en horeca Niet in te delen (PV) 2022 .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2022 14.585,2
H+J Vervoer, informatie en communicatie Noord-Nederland (LD) 2022 1.319,3
H+J Vervoer, informatie en communicatie Oost-Nederland (LD) 2022 1.569,5
H+J Vervoer, informatie en communicatie West-Nederland (LD) 2022 10.054,0
H+J Vervoer, informatie en communicatie Zuid-Nederland (LD) 2022 1.642,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa.
De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven.
Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juni 2024:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn bijgesteld en zijn nu definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2023:
- De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
- Per 2021 zijn de SBI secties P, Q, R en de laatste delen van Sectie S met de onderliggende SBI’s toegevoegd aan de enquête en publicatie.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in materiële vaste activa
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).