Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro)
E Waterbedrijven en afvalbeheer Nederland 2022* 1.626,6
E Waterbedrijven en afvalbeheer Noord-Nederland (LD) 2022* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Oost-Nederland (LD) 2022* 339,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer West-Nederland (LD) 2022* 731,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer Zuid-Nederland (LD) 2022* 325,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer Niet in te delen (LD) 2022* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Groningen (PV) 2022* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Fryslân (PV) 2022* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Drenthe (PV) 2022* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer Overijssel (PV) 2022* 138,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer Flevoland (PV) 2022* 51,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Gelderland (PV) 2022* 150,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Utrecht (PV) 2022* 65,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Noord-Holland (PV) 2022* 233,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Zuid-Holland (PV) 2022* 368,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Zeeland (PV) 2022* 65,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Noord-Brabant (PV) 2022* 239,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer Limburg (PV) 2022* 85,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer Niet in te delen (PV) 2022* .
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Nederland 2022* 15,9
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Noord-Nederland (LD) 2022* 1,2
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Oost-Nederland (LD) 2022* 3,3
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling West-Nederland (LD) 2022* 7,0
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Zuid-Nederland (LD) 2022* 4,4
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Niet in te delen (LD) 2022* .
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Groningen (PV) 2022* 0,7
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Fryslân (PV) 2022* 0,6
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Drenthe (PV) 2022* 0,0
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Overijssel (PV) 2022* 0,6
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Flevoland (PV) 2022* 0,1
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Gelderland (PV) 2022* 2,6
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Utrecht (PV) 2022* 1,0
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Noord-Holland (PV) 2022* 4,4
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Zuid-Holland (PV) 2022* 1,6
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Zeeland (PV) 2022* 0,1
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Noord-Brabant (PV) 2022* 3,8
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Limburg (PV) 2022* 0,6
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling Niet in te delen (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Nederland 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Noord-Nederland (LD) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Oost-Nederland (LD) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling West-Nederland (LD) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Zuid-Nederland (LD) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Niet in te delen (LD) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Groningen (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Fryslân (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Drenthe (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Overijssel (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Flevoland (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Gelderland (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Utrecht (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Noord-Holland (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Zuid-Holland (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Zeeland (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Noord-Brabant (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Limburg (PV) 2022* .
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling Niet in te delen (PV) 2022* .
38 Afvalbehandeling en recycling Nederland 2022* 969,6
38 Afvalbehandeling en recycling Noord-Nederland (LD) 2022* 92,4
38 Afvalbehandeling en recycling Oost-Nederland (LD) 2022* .
38 Afvalbehandeling en recycling West-Nederland (LD) 2022* 460,4
38 Afvalbehandeling en recycling Zuid-Nederland (LD) 2022* .
38 Afvalbehandeling en recycling Niet in te delen (LD) 2022* .
38 Afvalbehandeling en recycling Groningen (PV) 2022* 15,6
38 Afvalbehandeling en recycling Fryslân (PV) 2022* 39,3
38 Afvalbehandeling en recycling Drenthe (PV) 2022* 37,5
38 Afvalbehandeling en recycling Overijssel (PV) 2022* .
38 Afvalbehandeling en recycling Flevoland (PV) 2022* .
38 Afvalbehandeling en recycling Gelderland (PV) 2022* .
38 Afvalbehandeling en recycling Utrecht (PV) 2022* 30,8
38 Afvalbehandeling en recycling Noord-Holland (PV) 2022* 147,4
38 Afvalbehandeling en recycling Zuid-Holland (PV) 2022* 257,8
38 Afvalbehandeling en recycling Zeeland (PV) 2022* 24,5
38 Afvalbehandeling en recycling Noord-Brabant (PV) 2022* .
38 Afvalbehandeling en recycling Limburg (PV) 2022* .
38 Afvalbehandeling en recycling Niet in te delen (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Nederland 2022* .
381 Inzameling van afval Noord-Nederland (LD) 2022* .
381 Inzameling van afval Oost-Nederland (LD) 2022* .
381 Inzameling van afval West-Nederland (LD) 2022* .
381 Inzameling van afval Zuid-Nederland (LD) 2022* .
381 Inzameling van afval Niet in te delen (LD) 2022* .
381 Inzameling van afval Groningen (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Fryslân (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Drenthe (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Overijssel (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Flevoland (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Gelderland (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Utrecht (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Noord-Holland (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Zuid-Holland (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Zeeland (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Noord-Brabant (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Limburg (PV) 2022* .
381 Inzameling van afval Niet in te delen (PV) 2022* .
382 Behandeling van afval Nederland 2022* .
382 Behandeling van afval Noord-Nederland (LD) 2022* .
382 Behandeling van afval Oost-Nederland (LD) 2022* .
382 Behandeling van afval West-Nederland (LD) 2022* .
382 Behandeling van afval Zuid-Nederland (LD) 2022* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa.
De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven.
Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 mei 2023:
- De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
- Per 2021 zijn de SBI secties P, Q, R en de laatste delen van Sectie S met de onderliggende SBI’s toegevoegd aan de enquête en publicatie.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in materiële vaste activa
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).