Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Nederland 2021* 16.564,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Noord-Nederland (LD) 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Oost-Nederland (LD) 2021* 4.007,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie West-Nederland (LD) 2021* 5.692,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Zuid-Nederland (LD) 2021* 4.556,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Niet in te delen (LD) 2021* 487,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Groningen (PV) 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Fryslân (PV) 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Drenthe (PV) 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Overijssel (PV) 2021* 1.496,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Flevoland (PV) 2021* 203,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gelderland (PV) 2021* 2.307,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Utrecht (PV) 2021* 487,8
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Noord-Holland (PV) 2021* 1.659,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Zuid-Holland (PV) 2021* 3.004,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Zeeland (PV) 2021* 540,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Noord-Brabant (PV) 2021* 3.392,4
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Limburg (PV) 2021* 1.163,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Niet in te delen (PV) 2021* 487,6
B-F Nijverheid en energie Nederland 2021* 20.368,2
B-F Nijverheid en energie Noord-Nederland (LD) 2021* .
B-F Nijverheid en energie Oost-Nederland (LD) 2021* 4.802,9
B-F Nijverheid en energie West-Nederland (LD) 2021* 7.449,2
B-F Nijverheid en energie Zuid-Nederland (LD) 2021* 5.509,2
B-F Nijverheid en energie Niet in te delen (LD) 2021* 487,6
B-F Nijverheid en energie Groningen (PV) 2021* .
B-F Nijverheid en energie Fryslân (PV) 2021* .
B-F Nijverheid en energie Drenthe (PV) 2021* .
B-F Nijverheid en energie Overijssel (PV) 2021* 1.745,4
B-F Nijverheid en energie Flevoland (PV) 2021* 289,6
B-F Nijverheid en energie Gelderland (PV) 2021* 2.768,0
B-F Nijverheid en energie Utrecht (PV) 2021* 752,7
B-F Nijverheid en energie Noord-Holland (PV) 2021* 2.189,9
B-F Nijverheid en energie Zuid-Holland (PV) 2021* 3.876,2
B-F Nijverheid en energie Zeeland (PV) 2021* 630,3
B-F Nijverheid en energie Noord-Brabant (PV) 2021* 4.112,5
B-F Nijverheid en energie Limburg (PV) 2021* 1.396,7
B-F Nijverheid en energie Niet in te delen (PV) 2021* 487,6
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Nederland 2021* 62.686,8
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Noord-Nederland (LD) 2021* .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Oost-Nederland (LD) 2021* 11.747,6
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 West-Nederland (LD) 2021* 32.414,0
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Zuid-Nederland (LD) 2021* 12.317,5
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Niet in te delen (LD) 2021* 487,6
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Groningen (PV) 2021* .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Fryslân (PV) 2021* .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Drenthe (PV) 2021* .
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Overijssel (PV) 2021* 3.572,4
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Flevoland (PV) 2021* 1.907,7
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Gelderland (PV) 2021* 6.267,5
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Utrecht (PV) 2021* 6.249,0
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Noord-Holland (PV) 2021* 12.049,3
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Zuid-Holland (PV) 2021* 12.883,2
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Zeeland (PV) 2021* 1.232,5
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Noord-Brabant (PV) 2021* 9.201,7
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Limburg (PV) 2021* 3.115,8
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 Niet in te delen (PV) 2021* 487,6
G+I Handel en horeca Nederland 2021* 9.860,1
G+I Handel en horeca Noord-Nederland (LD) 2021* 720,1
G+I Handel en horeca Oost-Nederland (LD) 2021* 2.103,2
G+I Handel en horeca West-Nederland (LD) 2021* 4.965,6
G+I Handel en horeca Zuid-Nederland (LD) 2021* 2.071,2
G+I Handel en horeca Niet in te delen (LD) 2021* .
G+I Handel en horeca Groningen (PV) 2021* 206,4
G+I Handel en horeca Fryslân (PV) 2021* 290,5
G+I Handel en horeca Drenthe (PV) 2021* 223,2
G+I Handel en horeca Overijssel (PV) 2021* 645,7
G+I Handel en horeca Flevoland (PV) 2021* 248,9
G+I Handel en horeca Gelderland (PV) 2021* 1.208,5
G+I Handel en horeca Utrecht (PV) 2021* 962,7
G+I Handel en horeca Noord-Holland (PV) 2021* 1.898,3
G+I Handel en horeca Zuid-Holland (PV) 2021* 1.869,5
G+I Handel en horeca Zeeland (PV) 2021* 235,0
G+I Handel en horeca Noord-Brabant (PV) 2021* 1.533,2
G+I Handel en horeca Limburg (PV) 2021* 537,9
G+I Handel en horeca Niet in te delen (PV) 2021* .
G-I Handel, vervoer en horeca Nederland 2021* 17.192,3
G-I Handel, vervoer en horeca Noord-Nederland (LD) 2021* 1.185,2
G-I Handel, vervoer en horeca Oost-Nederland (LD) 2021* 2.958,7
G-I Handel, vervoer en horeca West-Nederland (LD) 2021* 10.077,7
G-I Handel, vervoer en horeca Zuid-Nederland (LD) 2021* 2.970,7
G-I Handel, vervoer en horeca Niet in te delen (LD) 2021* .
G-I Handel, vervoer en horeca Groningen (PV) 2021* 482,9
G-I Handel, vervoer en horeca Fryslân (PV) 2021* 411,5
G-I Handel, vervoer en horeca Drenthe (PV) 2021* 290,8
G-I Handel, vervoer en horeca Overijssel (PV) 2021* 954,8
G-I Handel, vervoer en horeca Flevoland (PV) 2021* 306,2
G-I Handel, vervoer en horeca Gelderland (PV) 2021* 1.697,7
G-I Handel, vervoer en horeca Utrecht (PV) 2021* 1.857,5
G-I Handel, vervoer en horeca Noord-Holland (PV) 2021* 3.428,9
G-I Handel, vervoer en horeca Zuid-Holland (PV) 2021* 4.424,1
G-I Handel, vervoer en horeca Zeeland (PV) 2021* 367,1
G-I Handel, vervoer en horeca Noord-Brabant (PV) 2021* 2.153,2
G-I Handel, vervoer en horeca Limburg (PV) 2021* 817,5
G-I Handel, vervoer en horeca Niet in te delen (PV) 2021* .
H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2021* 12.549,6
H+J Vervoer, informatie en communicatie Noord-Nederland (LD) 2021* 1.767,8
H+J Vervoer, informatie en communicatie Oost-Nederland (LD) 2021* 1.260,9
H+J Vervoer, informatie en communicatie West-Nederland (LD) 2021* 8.262,3
H+J Vervoer, informatie en communicatie Zuid-Nederland (LD) 2021* 1.258,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa.
De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven.
Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) en naar regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 9 december 2022:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 oktober 2022:
Door foutief gebruik van een eenheid waren de regiocijfers nijverheid (geen bouw) en energie (B-E), Nijverheid en energie (B-F)en Business Economy (B-N, excl. K, incl. 95) voor Noord Holland, West Nederland en Niet in te delen onjuist, dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in materiële vaste activa
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).