In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal landen 2020 januari 38.840.270 43.336.828
Totaal landen 2020 februari 35.572.893 41.329.035
Totaal landen 2020 maart 37.321.585 43.083.613
Totaal landen 2020 april 30.693.612 33.852.519
Totaal landen 2020 mei 30.481.913 33.935.855
Totaal landen 2020 juni 35.258.072 39.223.449
Totaal landen 2020 juli 34.790.679 40.204.278
Totaal landen 2020 augustus 31.920.037 35.743.388
Totaal landen 2020 september 36.745.252 42.069.715
Totaal landen 2020 oktober 36.894.830 43.968.224
Totaal landen 2020 november 37.558.957 43.313.118
Totaal landen 2020 december 37.744.547 42.652.920
Totaal landen 2020 423.822.646 482.712.943
EU (exclusief Nederland) 2020 januari 20.193.226 30.899.950
EU (exclusief Nederland) 2020 februari 17.072.899 25.896.113
EU (exclusief Nederland) 2020 maart 18.136.932 26.560.162
EU (exclusief Nederland) 2020 april 14.612.653 20.811.281
EU (exclusief Nederland) 2020 mei 14.705.906 21.683.247
EU (exclusief Nederland) 2020 juni 17.368.453 24.764.693
EU (exclusief Nederland) 2020 juli 17.320.288 24.640.377
EU (exclusief Nederland) 2020 augustus 15.427.036 22.908.872
EU (exclusief Nederland) 2020 september 18.110.875 26.621.923
EU (exclusief Nederland) 2020 oktober 18.338.587 27.744.258
EU (exclusief Nederland) 2020 november 18.737.104 27.148.099
EU (exclusief Nederland) 2020 december 18.748.896 25.714.305
EU (exclusief Nederland) 2020 208.772.854 305.393.278
Niet-EU 2020 januari 18.647.044 12.436.879
Niet-EU 2020 februari 18.499.994 15.432.922
Niet-EU 2020 maart 19.184.653 16.523.451
Niet-EU 2020 april 16.080.959 13.041.238
Niet-EU 2020 mei 15.776.007 12.252.608
Niet-EU 2020 juni 17.889.619 14.458.756
Niet-EU 2020 juli 17.470.391 15.563.901
Niet-EU 2020 augustus 16.493.001 12.834.517
Niet-EU 2020 september 18.634.377 15.447.793
Niet-EU 2020 oktober 18.556.244 16.223.966
Niet-EU 2020 november 18.821.854 16.165.019
Niet-EU 2020 december 18.995.650 16.938.615
Niet-EU 2020 215.049.792 177.319.665
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "In- en uitvoer van goederensoorten naar EU/niet-EU; totaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar wereld en de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 5 november 2021:
De voorlopige cijfers van de maand juni 2021 zijn toegevoegd. Tevens zijn de jaarcijfers van 2020 bijgesteld en zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting:
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).