Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bedrijfsklassen (SBI 2008) Perioden Capaciteit en productie Peuterspeelzaalwerk Beschikbare plaatsen (x 1 000) Capaciteit en productie Peuterspeelzaalwerk Geplaatste peuters (x 1 000)
88912 Peuterspeelzaalwerk 2020* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit, volgens Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008, welzijnswerk ouderen, lokaal welzijnswerk, maatschappelijk werk, kinderopvang of peuterspeelzaalwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 (2012 voor maatschappelijk werk)

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2022:
- Het aantal vrijwilligers 2019 van de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk is gewijzigd. Alle cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.
- Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd voor kinderopvang en voor de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 van kinderopvang en van de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk worden in het eerste kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Capaciteit en productie
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van 2
tot en met 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans
tijdens 2 dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Beschikbare plaatsen
Beschikbare plaatsen voor opvang per einde verslagjaar.
Geplaatste peuters
Aantal geplaatste peuters per einde verslagjaar.