Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bedrijfsklassen (SBI 2008) Perioden Bedrijven naar activiteit Welzijnswerk voor ouderen (aantal) Bedrijven naar activiteit Lokaal welzijnswerk (aantal)
88102 Welzijnswerk voor ouderen 2020* . .
88993 Lokaal welzijnswerk 2020* . .
Maatschappelijk en lokaal welzijnswerk 2020* 130 1.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit, volgens Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008, welzijnswerk ouderen, lokaal welzijnswerk, maatschappelijk werk, kinderopvang of peuterspeelzaalwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 (2012 voor maatschappelijk werk)

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2022:
- Het aantal vrijwilligers 2019 van de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk is gewijzigd. Alle cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.
- Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd voor kinderopvang en voor de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 van kinderopvang en van de samentelling maatschappelijk en lokaal welzijnswerk worden in het eerste kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven naar activiteit
Een bedrijf kan meerdere activiteiten uitvoeren, waardoor de som van het
aantal bedrijven over de verschillende activiteiten groter kan zijn dan
het werkelijke aantal bedrijven.
Welzijnswerk voor ouderen
Coördineren, stimuleren en ondersteunen van voorzieningen en activiteiten
voor ouderen (nog zelfstandig wonend) met als oogmerk het vergroten van
hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid; de voorzieningen en
activiteiten betreffen o.a. advisering, maaltijdverstrekking, sociale
alarmering, dagopvang, meer bewegen en sociaal-culturele activiteiten.
Lokaal welzijnswerk
Lokaal welzijnswerk
Deze klasse omvat:
- organisatie op lokaal niveau van sociale, culturele, vormende of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn, met specifieke aandacht voor individuen en groepen die in sociaal of maatschappelijk isolement verkeren. Het doel is bevordering van participatie en zelfredzaamheid;
- buurtbeheer: bevorderen van leefbaarheid in een buurt door onderhoud en schoonhouden van openbare ruimtes en toezicht;
- brede welzijnsinstellingen: instellingen voor welzijnswerk waarin een combinatie van ten minste twee van de volgende activiteiten voorkomt: sociaal-cultureel werk, kinderopvang, welzijn ouderen, algemeen maatschappelijk werk. Geen van de onderscheiden activiteiten mag meer dan 70% van de exploitatiekosten uitmaken;
- opbouwwerk, clubhuiswerk, buurtwerk, jongerenwerk, scouting, speeltuinwerk etc.

Deze klasse omvat niet:
- creativiteitscentra (85.52.2);
- welzijnswerk voor ouderen (88.10.2);
- exploitatie van gemeenschaps- en dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen (88.99.9);
- hobbyclubs (93.21.1);
- gezelligheidsverenigingen (94.99.1).