Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

Goederensoorten apparaten, vervoer-mat. Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
8401100000 Kernreactoren "Euratom" Liechtenstein 2020* . .
8401200000 Machines en apparaten voor... Liechtenstein 2020* . .
8401300000 Niet-bestraalde splijtstof... Liechtenstein 2020* . .
8401400000 Delen van kernreactoren, n... Liechtenstein 2020* . .
8402110000 Waterpijpketels met een st... Liechtenstein 2020* . .
8402120000 Waterpijpketels met een st... Liechtenstein 2020* . .
8402191000 Vlampijpketels (m.u.v. ket... Liechtenstein 2020* . .
8402199000 Stoomketels, incl. hybride... Liechtenstein 2020* . .
8402200000 Ketels voor oververhit water Liechtenstein 2020* . .
8402900000 Delen van stoomketels en v... Liechtenstein 2020* . .
8403101000 Ketels voor centrale verwa... Liechtenstein 2020* . .
8403109000 Niet elektrische ketels vo... Liechtenstein 2020* . .
8403901000 Delen van ketels voor cent... Liechtenstein 2020* . .
8403909000 Delen van ketels voor cent... Liechtenstein 2020* 1 8 1.656 57.285 kg
8404100000 Hulptoestellen voor ketels... Liechtenstein 2020* . .
8404200000 Condensors voor stoommachi... Liechtenstein 2020* . .
8404900000 Delen van hulptoestellen v... Liechtenstein 2020* . .
8405100000 Generatoren voor watergas ... Liechtenstein 2020* . .
8405900000 Delen van generatoren voor... Liechtenstein 2020* . .
8406100000 Stoomturbines en andere da... Liechtenstein 2020* . .
8406810000 Stoomturbines en andere da... Liechtenstein 2020* . .
8406811000 Stoomturbines voor het aan... Liechtenstein 2020* . .
8406819000 Stoomturbines en andere da... Liechtenstein 2020* . .
8406820000 Stoomturbines en andere da... Liechtenstein 2020* . .
8406821100 Stoomturbines voor het aan... Liechtenstein 2020* . .
8406821900 Stoomturbines voor het aan... Liechtenstein 2020* . .
8406829000 Stoomturbines en andere da... Liechtenstein 2020* . .
8406901000 Loopschoepen, leischoepen ... Liechtenstein 2020* . .
8406909000 Delen van stoomturbines en... Liechtenstein 2020* . .
8407100000 Zuigermotoren met vonkonts... Liechtenstein 2020* . .
8407211000 Buitenboordmotoren met von... Liechtenstein 2020* . .
8407219100 Buitenboordmotoren met von... Liechtenstein 2020* . .
8407219900 Buitenboordmotoren met von... Liechtenstein 2020* . .
8407290000 Zuigermotoren met vonkonts... Liechtenstein 2020* . .
8407292000 Zuigermotoren met vonkonts... Liechtenstein 2020* . .
8407298000 Zuigermotoren met vonkonts... Liechtenstein 2020* . .
8407310000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407321000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407329000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407330000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407331000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407332000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407338000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407339000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407341000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407343000 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407349100 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407349900 Motoren met op- en neergaa... Liechtenstein 2020* . .
8407901000 Zuigermotoren met vonkonts... Liechtenstein 2020* . .
8407905000 Zuigermotoren met vonkonts... Liechtenstein 2020* . .
8407908000 Zuigermotoren met vonkonts... Liechtenstein 2020* . .
8407909000 Zuigermotoren met vonkonts... Liechtenstein 2020* . .
8408101100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408101900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408102200 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408102300 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408102400 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408102600 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408102700 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408102800 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408103100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408103900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408104100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408104900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408105100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408105900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408106100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408106900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408107100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408107900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408108100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408108900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408109100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408109900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408201000 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408203100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408203500 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408203700 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408205100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408205500 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408205700 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408209900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408902100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408902700 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408904100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408904300 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408904500 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408904700 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408906100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408906500 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408906700 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408908100 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408908500 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8408908900 Zuigermotoren met zelfonts... Liechtenstein 2020* . .
8409100000 Delen waarvan kan worden o... Liechtenstein 2020* . .
8409910000 Delen waarvan kan worden o... Liechtenstein 2020* . .
8409990000 Delen waarvan kan worden o... Liechtenstein 2020* . 0 1 kg
8410110000 Waterturbines en waterrade... Liechtenstein 2020* . .
8410120000 Waterturbines en waterrade... Liechtenstein 2020* . .
8410130000 Waterturbines en waterrade... Liechtenstein 2020* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar land van apparaten, vervoermaterieel en overige" vindt u gegevens over de Nederlandse handel, in- en uitvoergegevens van goederen uitgesplitst naar land. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 16 tot en met 21, onderverdeeld in de hoofdstukken 84 tot en met 99 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 juni 2021:
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer een half jaar na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan. Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet- ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
Uitvoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort