Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

Goederensoorten apparaten, vervoer-mat. Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
8401100000 Kernreactoren "Euratom" Afrika 2020* . .
8401100000 Kernreactoren "Euratom" Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8401100000 Kernreactoren "Euratom" Zuid-Afrika 2020* . .
8401200000 Machines en apparaten voor... Afrika 2020* . 3 2 kg
8401200000 Machines en apparaten voor... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8401200000 Machines en apparaten voor... Zuid-Afrika 2020* . 3 2 kg
8401300000 Niet-bestraalde splijtstof... Afrika 2020* . .
8401300000 Niet-bestraalde splijtstof... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8401300000 Niet-bestraalde splijtstof... Zuid-Afrika 2020* . .
8401400000 Delen van kernreactoren, n... Afrika 2020* . .
8401400000 Delen van kernreactoren, n... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8401400000 Delen van kernreactoren, n... Zuid-Afrika 2020* . .
8402110000 Waterpijpketels met een st... Afrika 2020* . .
8402110000 Waterpijpketels met een st... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8402110000 Waterpijpketels met een st... Zuid-Afrika 2020* . .
8402120000 Waterpijpketels met een st... Afrika 2020* . 4 54 kg
8402120000 Waterpijpketels met een st... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8402120000 Waterpijpketels met een st... Zuid-Afrika 2020* . .
8402191000 Vlampijpketels (m.u.v. ket... Afrika 2020* . 929 15.234 kg
8402191000 Vlampijpketels (m.u.v. ket... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8402191000 Vlampijpketels (m.u.v. ket... Zuid-Afrika 2020* . .
8402199000 Stoomketels, incl. hybride... Afrika 2020* 0 2 128 4.288 kg
8402199000 Stoomketels, incl. hybride... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8402199000 Stoomketels, incl. hybride... Zuid-Afrika 2020* 0 2 . kg
8402200000 Ketels voor oververhit water Afrika 2020* . 14 284 kg
8402200000 Ketels voor oververhit water Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8402200000 Ketels voor oververhit water Zuid-Afrika 2020* . 14 284 kg
8402900000 Delen van stoomketels en v... Afrika 2020* . 1.071 20.439 kg
8402900000 Delen van stoomketels en v... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8402900000 Delen van stoomketels en v... Zuid-Afrika 2020* . 4 32 kg
8403101000 Ketels voor centrale verwa... Afrika 2020* . .
8403101000 Ketels voor centrale verwa... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8403101000 Ketels voor centrale verwa... Zuid-Afrika 2020* . .
8403109000 Niet elektrische ketels vo... Afrika 2020* . 65 1.855 kg
8403109000 Niet elektrische ketels vo... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8403109000 Niet elektrische ketels vo... Zuid-Afrika 2020* . .
8403901000 Delen van ketels voor cent... Afrika 2020* . .
8403901000 Delen van ketels voor cent... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8403901000 Delen van ketels voor cent... Zuid-Afrika 2020* . .
8403909000 Delen van ketels voor cent... Afrika 2020* 100 2.378 3 910 kg
8403909000 Delen van ketels voor cent... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8403909000 Delen van ketels voor cent... Zuid-Afrika 2020* . 3 878 kg
8404100000 Hulptoestellen voor ketels... Afrika 2020* . 103 8.492 kg
8404100000 Hulptoestellen voor ketels... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8404100000 Hulptoestellen voor ketels... Zuid-Afrika 2020* . 2 113 kg
8404200000 Condensors voor stoommachi... Afrika 2020* . 0 75 kg
8404200000 Condensors voor stoommachi... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8404200000 Condensors voor stoommachi... Zuid-Afrika 2020* . .
8404900000 Delen van hulptoestellen v... Afrika 2020* . 402 627 kg
8404900000 Delen van hulptoestellen v... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8404900000 Delen van hulptoestellen v... Zuid-Afrika 2020* . .
8405100000 Generatoren voor watergas ... Afrika 2020* . 405 12.600 kg
8405100000 Generatoren voor watergas ... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8405100000 Generatoren voor watergas ... Zuid-Afrika 2020* . .
8405900000 Delen van generatoren voor... Afrika 2020* . 1.151 14.254 kg
8405900000 Delen van generatoren voor... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8405900000 Delen van generatoren voor... Zuid-Afrika 2020* . .
8406100000 Stoomturbines en andere da... Afrika 2020* . .
8406100000 Stoomturbines en andere da... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406100000 Stoomturbines en andere da... Zuid-Afrika 2020* . .
8406810000 Stoomturbines en andere da... Afrika 2020* . .
8406810000 Stoomturbines en andere da... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406810000 Stoomturbines en andere da... Zuid-Afrika 2020* . .
8406811000 Stoomturbines voor het aan... Afrika 2020* . .
8406811000 Stoomturbines voor het aan... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406811000 Stoomturbines voor het aan... Zuid-Afrika 2020* . .
8406819000 Stoomturbines en andere da... Afrika 2020* . .
8406819000 Stoomturbines en andere da... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406819000 Stoomturbines en andere da... Zuid-Afrika 2020* . .
8406820000 Stoomturbines en andere da... Afrika 2020* . .
8406820000 Stoomturbines en andere da... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406820000 Stoomturbines en andere da... Zuid-Afrika 2020* . .
8406821100 Stoomturbines voor het aan... Afrika 2020* . .
8406821100 Stoomturbines voor het aan... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406821100 Stoomturbines voor het aan... Zuid-Afrika 2020* . .
8406821900 Stoomturbines voor het aan... Afrika 2020* . .
8406821900 Stoomturbines voor het aan... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406821900 Stoomturbines voor het aan... Zuid-Afrika 2020* . .
8406829000 Stoomturbines en andere da... Afrika 2020* . .
8406829000 Stoomturbines en andere da... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406829000 Stoomturbines en andere da... Zuid-Afrika 2020* . .
8406901000 Loopschoepen, leischoepen ... Afrika 2020* . 3 14 kg
8406901000 Loopschoepen, leischoepen ... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406901000 Loopschoepen, leischoepen ... Zuid-Afrika 2020* . .
8406909000 Delen van stoomturbines en... Afrika 2020* . 297 2.037 kg
8406909000 Delen van stoomturbines en... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8406909000 Delen van stoomturbines en... Zuid-Afrika 2020* . 136 407 kg
8407100000 Zuigermotoren met vonkonts... Afrika 2020* . 4 6 stuks
8407100000 Zuigermotoren met vonkonts... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8407100000 Zuigermotoren met vonkonts... Zuid-Afrika 2020* . .
8407211000 Buitenboordmotoren met von... Afrika 2020* . 40 52 stuks
8407211000 Buitenboordmotoren met von... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8407211000 Buitenboordmotoren met von... Zuid-Afrika 2020* . .
8407219100 Buitenboordmotoren met von... Afrika 2020* . .
8407219100 Buitenboordmotoren met von... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8407219100 Buitenboordmotoren met von... Zuid-Afrika 2020* . .
8407219900 Buitenboordmotoren met von... Afrika 2020* 23 5 4 1 stuks
8407219900 Buitenboordmotoren met von... Centraal-Afrikaanse Republiek 2020* . .
8407219900 Buitenboordmotoren met von... Zuid-Afrika 2020* 23 5 . stuks
8407290000 Zuigermotoren met vonkonts... Afrika 2020* . 196 62 stuks
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar land van apparaten, vervoermaterieel en overige" vindt u gegevens over de Nederlandse handel, in- en uitvoergegevens van goederen uitgesplitst naar land. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 16 tot en met 21, onderverdeeld in de hoofdstukken 84 tot en met 99 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 juni 2021:
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer een half jaar na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan. Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet- ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
Uitvoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort