Welzijn; materiële levensstandaard, 2003-2012

Welzijn; materiële levensstandaard, 2003-2012

Materiële levensstandaard Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal levensstandaard Totaal persoonskenmerken 2012 17 83 17 83
Totaal levensstandaard Geslacht: mannen 2012 18 82 17 83
Totaal levensstandaard Geslacht: vrouwen 2012 16 84 17 83
Totaal levensstandaard Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 12 88 15 85
Totaal levensstandaard Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 16 84 17 83
Totaal levensstandaard Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 22 78 21 79
Totaal levensstandaard Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 18 82 15 85
Totaal levensstandaard Herkomst: autochtoon 2012 16 84 16 84
Totaal levensstandaard Herkomst: westerse allochtoon 2012 19 81 21 79
Totaal levensstandaard Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 23 77 25 75
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2012 25 75 26 74
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Geslacht: mannen 2012 30 70 29 71
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Geslacht: vrouwen 2012 22 78 23 77
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Herkomst: autochtoon 2012 23 77 22 78
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 1e 25%-groep Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2012 18 82 20 80
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Geslacht: mannen 2012 18 82 20 80
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Geslacht: vrouwen 2012 17 83 20 80
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 18 82 20 80
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 19 81 19 81
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Herkomst: autochtoon 2012 18 82 19 81
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 2e 25%-groep Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2012 16 84 15 85
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Geslacht: mannen 2012 17 83 16 84
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Geslacht: vrouwen 2012 14 86 14 86
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 11 89 12 88
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 15 85 17 83
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 22 78 19 81
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 13 87 9 91
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Herkomst: autochtoon 2012 15 85 15 85
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 3e 25%-groep Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Totaal persoonskenmerken 2012 12 88 11 89
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Geslacht: mannen 2012 12 88 11 89
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Geslacht: vrouwen 2012 11 89 11 89
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 7 93 9 91
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 7 93 9 91
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 16 84 14 86
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 16 84 9 91
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Herkomst: autochtoon 2012 11 89 10 90
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Hoogte van het inkomen: 4e 25%-groep Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Geslacht: mannen 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Vakantie: geen enkele keer Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Geslacht: mannen 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Vakantie: 1 keer Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Geslacht: mannen 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Vakantie: meer dan 1 keer Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Woonsituatie: eigen woning Totaal persoonskenmerken 2012 13 87 13 87
Woonsituatie: eigen woning Geslacht: mannen 2012 13 87 13 87
Woonsituatie: eigen woning Geslacht: vrouwen 2012 13 87 13 87
Woonsituatie: eigen woning Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 9 91 10 90
Woonsituatie: eigen woning Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 10 90 12 88
Woonsituatie: eigen woning Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 18 82 17 83
Woonsituatie: eigen woning Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 15 85 13 87
Woonsituatie: eigen woning Herkomst: autochtoon 2012 12 88 12 88
Woonsituatie: eigen woning Herkomst: westerse allochtoon 2012 17 83 18 82
Woonsituatie: eigen woning Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Woonsituatie: huur met huursubsidie Totaal persoonskenmerken 2012 29 71 34 66
Woonsituatie: huur met huursubsidie Geslacht: mannen 2012 . . . .
Woonsituatie: huur met huursubsidie Geslacht: vrouwen 2012 26 74 32 68
Woonsituatie: huur met huursubsidie Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Woonsituatie: huur met huursubsidie Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Woonsituatie: huur met huursubsidie Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Woonsituatie: huur met huursubsidie Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Woonsituatie: huur met huursubsidie Herkomst: autochtoon 2012 29 71 33 67
Woonsituatie: huur met huursubsidie Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Woonsituatie: huur met huursubsidie Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken van de materiële
levensstandaard, namelijk gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, vakantiefrequentie en woonsituatie. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012) en uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Aan POLS 2003 tot en met 2009 zijn SSB-gegevens over de sociaaleconomische categorie en voornaamste inkomensbron van het huishouden van het betreffende jaar toegevoegd. Aangezien er vanaf 2010 ten tijde van de publicatie nog geen SSB-gegevens van het betreffende rapportagejaar beschikbaar zijn, is er gebruik gemaakt van SSB-gegevens van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013:
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Deel van de mensen dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo
gelukkig' of 'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?'.
Tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon
tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met
het leven dat u op dit moment leidt?.