Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

Apparaten, vervoer-materieel en overig Wereld, EU en niet-EU Perioden Uitvoerwaarde (1 000 euro)
8401100000 Kernreactoren "Euratom" Totaal landen 2021* 33
8401100000 Kernreactoren "Euratom" EU (exclusief Nederland) 2021* 33
8401100000 Kernreactoren "Euratom" Niet-EU 2021* 0
8401200000 Machines en apparaten voor... Totaal landen 2021* 12.615
8401200000 Machines en apparaten voor... EU (exclusief Nederland) 2021* 8.989
8401200000 Machines en apparaten voor... Niet-EU 2021* 3.626
8401300000 Niet-bestraalde splijtstof... Totaal landen 2021* 7
8401300000 Niet-bestraalde splijtstof... EU (exclusief Nederland) 2021* 0
8401300000 Niet-bestraalde splijtstof... Niet-EU 2021* 7
8401400000 Delen van kernreactoren, n... Totaal landen 2021* 18
8401400000 Delen van kernreactoren, n... EU (exclusief Nederland) 2021* 18
8401400000 Delen van kernreactoren, n... Niet-EU 2021* 0
8402110000 Waterpijpketels met een st... Totaal landen 2021* 320
8402110000 Waterpijpketels met een st... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8402110000 Waterpijpketels met een st... Niet-EU 2021* 320
8402120000 Waterpijpketels met een st... Totaal landen 2021* 3.526
8402120000 Waterpijpketels met een st... EU (exclusief Nederland) 2021* 438
8402120000 Waterpijpketels met een st... Niet-EU 2021* 3.089
8402191000 Vlampijpketels (m.u.v. ket... Totaal landen 2021* 1.134
8402191000 Vlampijpketels (m.u.v. ket... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8402191000 Vlampijpketels (m.u.v. ket... Niet-EU 2021* 1.134
8402199000 Stoomketels, incl. hybride... Totaal landen 2021* 8.984
8402199000 Stoomketels, incl. hybride... EU (exclusief Nederland) 2021* 6.154
8402199000 Stoomketels, incl. hybride... Niet-EU 2021* 2.829
8402200000 Ketels voor oververhit water Totaal landen 2021* 4.793
8402200000 Ketels voor oververhit water EU (exclusief Nederland) 2021* .
8402200000 Ketels voor oververhit water Niet-EU 2021* 4.793
8402900000 Delen van stoomketels en v... Totaal landen 2021* 8.093
8402900000 Delen van stoomketels en v... EU (exclusief Nederland) 2021* 3.690
8402900000 Delen van stoomketels en v... Niet-EU 2021* 4.403
8403101000 Ketels voor centrale verwa... Totaal landen 2021* 1.108
8403101000 Ketels voor centrale verwa... EU (exclusief Nederland) 2021* 592
8403101000 Ketels voor centrale verwa... Niet-EU 2021* 516
8403109000 Niet elektrische ketels vo... Totaal landen 2021* 230.221
8403109000 Niet elektrische ketels vo... EU (exclusief Nederland) 2021* 180.532
8403109000 Niet elektrische ketels vo... Niet-EU 2021* 49.689
8403901000 Delen van ketels voor cent... Totaal landen 2021* 46
8403901000 Delen van ketels voor cent... EU (exclusief Nederland) 2021* 8
8403901000 Delen van ketels voor cent... Niet-EU 2021* 38
8403909000 Delen van ketels voor cent... Totaal landen 2021* 149.000
8403909000 Delen van ketels voor cent... EU (exclusief Nederland) 2021* 110.931
8403909000 Delen van ketels voor cent... Niet-EU 2021* 38.069
8404100000 Hulptoestellen voor ketels... Totaal landen 2021* 23.345
8404100000 Hulptoestellen voor ketels... EU (exclusief Nederland) 2021* 15.014
8404100000 Hulptoestellen voor ketels... Niet-EU 2021* 8.331
8404200000 Condensors voor stoommachi... Totaal landen 2021* 14.911
8404200000 Condensors voor stoommachi... EU (exclusief Nederland) 2021* 13.487
8404200000 Condensors voor stoommachi... Niet-EU 2021* 1.423
8404900000 Delen van hulptoestellen v... Totaal landen 2021* 25.855
8404900000 Delen van hulptoestellen v... EU (exclusief Nederland) 2021* 17.835
8404900000 Delen van hulptoestellen v... Niet-EU 2021* 8.021
8405100000 Generatoren voor watergas ... Totaal landen 2021* 17.406
8405100000 Generatoren voor watergas ... EU (exclusief Nederland) 2021* 1.044
8405100000 Generatoren voor watergas ... Niet-EU 2021* 16.362
8405900000 Delen van generatoren voor... Totaal landen 2021* 42.957
8405900000 Delen van generatoren voor... EU (exclusief Nederland) 2021* 5.899
8405900000 Delen van generatoren voor... Niet-EU 2021* 37.058
8406100000 Stoomturbines en andere da... Totaal landen 2021* 4
8406100000 Stoomturbines en andere da... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8406100000 Stoomturbines en andere da... Niet-EU 2021* 4
8406810000 Stoomturbines en andere da... Totaal landen 2021* 155
8406810000 Stoomturbines en andere da... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8406810000 Stoomturbines en andere da... Niet-EU 2021* 155
8406811000 Stoomturbines voor het aan... Totaal landen 2021* .
8406811000 Stoomturbines voor het aan... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8406811000 Stoomturbines voor het aan... Niet-EU 2021* .
8406819000 Stoomturbines en andere da... Totaal landen 2021* .
8406819000 Stoomturbines en andere da... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8406819000 Stoomturbines en andere da... Niet-EU 2021* .
8406820000 Stoomturbines en andere da... Totaal landen 2021* 277
8406820000 Stoomturbines en andere da... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8406820000 Stoomturbines en andere da... Niet-EU 2021* 277
8406821100 Stoomturbines voor het aan... Totaal landen 2021* .
8406821100 Stoomturbines voor het aan... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8406821100 Stoomturbines voor het aan... Niet-EU 2021* .
8406821900 Stoomturbines voor het aan... Totaal landen 2021* .
8406821900 Stoomturbines voor het aan... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8406821900 Stoomturbines voor het aan... Niet-EU 2021* .
8406829000 Stoomturbines en andere da... Totaal landen 2021* .
8406829000 Stoomturbines en andere da... EU (exclusief Nederland) 2021* .
8406829000 Stoomturbines en andere da... Niet-EU 2021* .
8406901000 Loopschoepen, leischoepen ... Totaal landen 2021* 29.882
8406901000 Loopschoepen, leischoepen ... EU (exclusief Nederland) 2021* 18.789
8406901000 Loopschoepen, leischoepen ... Niet-EU 2021* 11.093
8406909000 Delen van stoomturbines en... Totaal landen 2021* 20.482
8406909000 Delen van stoomturbines en... EU (exclusief Nederland) 2021* 15.100
8406909000 Delen van stoomturbines en... Niet-EU 2021* 5.382
8407100000 Zuigermotoren met vonkonts... Totaal landen 2021* 1.940
8407100000 Zuigermotoren met vonkonts... EU (exclusief Nederland) 2021* 11
8407100000 Zuigermotoren met vonkonts... Niet-EU 2021* 1.928
8407211000 Buitenboordmotoren met von... Totaal landen 2021* 1.392
8407211000 Buitenboordmotoren met von... EU (exclusief Nederland) 2021* 1.122
8407211000 Buitenboordmotoren met von... Niet-EU 2021* 270
8407219100 Buitenboordmotoren met von... Totaal landen 2021* 79
8407219100 Buitenboordmotoren met von... EU (exclusief Nederland) 2021* 6
8407219100 Buitenboordmotoren met von... Niet-EU 2021* 74
8407219900 Buitenboordmotoren met von... Totaal landen 2021* 7.221
8407219900 Buitenboordmotoren met von... EU (exclusief Nederland) 2021* 6.969
8407219900 Buitenboordmotoren met von... Niet-EU 2021* 253
8407290000 Zuigermotoren met vonkonts... Totaal landen 2021* 1.821
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van apparaten, vervoermaterieel en overige" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 16 tot en met 21, onderverdeeld in de hoofdstukken 84 tot en met 99 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 10 mei 2022:
De voorlopige cijfers van de maand december 2021 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige jaarcijfers 2021 beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).