Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van apparaten, vervoermaterieel en overige" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 16 tot en met 21, onderverdeeld in de hoofdstukken 84 tot en met 99 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 4 augustus 2020:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Landen” is aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

Apparaten, vervoer-materieel en overig Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
9201900000 Klavecimbels en andere sna... Totaal landen 2020 januari-maart* 60 3.878 39 1.653 kg
9201900000 Klavecimbels en andere sna... EU (exclusief Nederland) 2020 januari-maart* 0 10 37 1.587 kg
9201900000 Klavecimbels en andere sna... Niet-EU 2020 januari-maart* 59 3.868 1 66 kg
9209300000 Snaren voor muziekinstrume... Totaal landen 2020 januari-maart* 885 19.312 254 9.522 kg
9209300000 Snaren voor muziekinstrume... EU (exclusief Nederland) 2020 januari-maart* 807 17.012 232 8.853 kg
9209300000 Snaren voor muziekinstrume... Niet-EU 2020 januari-maart* 78 2.300 23 669 kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens