Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

Hout, textiel, edelsteen en metaal Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
4102101010 Huiden en vellen van lamme... Totaal landen 2020* . . stuks
4102101010 Huiden en vellen van lamme... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4102101010 Huiden en vellen van lamme... Niet-EU 2020* . . stuks
4102109010 Huiden en vellen van schap... Totaal landen 2020* 567 136.756 stuks
4102109010 Huiden en vellen van schap... EU (exclusief Nederland) 2020* 567 136.756 stuks
4102109010 Huiden en vellen van schap... Niet-EU 2020* . . stuks
4102210000 Huiden en vellen van schap... Totaal landen 2020* . . stuks
4102210000 Huiden en vellen van schap... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4102210000 Huiden en vellen van schap... Niet-EU 2020* . . stuks
4102290000 Huiden en vellen van schap... Totaal landen 2020* 9 355 stuks
4102290000 Huiden en vellen van schap... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4102290000 Huiden en vellen van schap... Niet-EU 2020* 9 355 stuks
4103200000 Huiden en vellen van repti... Totaal landen 2020* 627 2.379 stuks
4103200000 Huiden en vellen van repti... EU (exclusief Nederland) 2020* 4 37 stuks
4103200000 Huiden en vellen van repti... Niet-EU 2020* 624 2.342 stuks
4103901000 Huiden en vellen van geite... Totaal landen 2020* . .
4103901000 Huiden en vellen van geite... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4103901000 Huiden en vellen van geite... Niet-EU 2020* . .
4104195900 Huiden en vellen van runde... Totaal landen 2020* 575 59.157 stuks
4104195900 Huiden en vellen van runde... EU (exclusief Nederland) 2020* 549 55.569 stuks
4104195900 Huiden en vellen van runde... Niet-EU 2020* 26 3.588 stuks
4104199000 Huiden en vellen van paard... Totaal landen 2020* 0 2 stuks
4104199000 Huiden en vellen van paard... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4104199000 Huiden en vellen van paard... Niet-EU 2020* 0 2 stuks
4104411110 Kips van Indische runderen... Totaal landen 2020* . .
4104411110 Kips van Indische runderen... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4104411110 Kips van Indische runderen... Niet-EU 2020* . .
4104491110 Kips van Indische runderen... Totaal landen 2020* . .
4104491110 Kips van Indische runderen... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4104491110 Kips van Indische runderen... Niet-EU 2020* . .
4104495910 Huiden en vellen van runde... Totaal landen 2020* 67 2.771 stuks
4104495910 Huiden en vellen van runde... EU (exclusief Nederland) 2020* 65 2.671 stuks
4104495910 Huiden en vellen van runde... Niet-EU 2020* 2 100 stuks
4104499000 Huiden en vellen van paard... Totaal landen 2020* 1 46 stuks
4104499000 Huiden en vellen van paard... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4104499000 Huiden en vellen van paard... Niet-EU 2020* 1 46 stuks
4105301000 Huiden en vellen van Indis... Totaal landen 2020* . .
4105301000 Huiden en vellen van Indis... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4105301000 Huiden en vellen van Indis... Niet-EU 2020* . .
4106210000 Leder van geiten, in vocht... Totaal landen 2020* . . stuks
4106210000 Leder van geiten, in vocht... EU (exclusief Nederland) 2020* . . stuks
4106210000 Leder van geiten, in vocht... Niet-EU 2020* . .
4106211000 Leder van geiten, ongespli... Totaal landen 2020* . .
4106211000 Leder van geiten, ongespli... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106211000 Leder van geiten, ongespli... Niet-EU 2020* . .
4106219000 Leder van geiten, gesplit,... Totaal landen 2020* . .
4106219000 Leder van geiten, gesplit,... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106219000 Leder van geiten, gesplit,... Niet-EU 2020* . .
4106221000 Huiden en vellen van Indis... Totaal landen 2020* . .
4106221000 Huiden en vellen van Indis... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106221000 Huiden en vellen van Indis... Niet-EU 2020* . .
4106229000 Huiden en vellen van geite... Totaal landen 2020* . .
4106229000 Huiden en vellen van geite... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106229000 Huiden en vellen van geite... Niet-EU 2020* . .
4106310000 Leder van varkens, ook ind... Totaal landen 2020* . .
4106310000 Leder van varkens, ook ind... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106310000 Leder van varkens, ook ind... Niet-EU 2020* . .
4106311000 Leder van varkens, ongespl... Totaal landen 2020* . .
4106311000 Leder van varkens, ongespl... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106311000 Leder van varkens, ongespl... Niet-EU 2020* . .
4106319000 Leder van varkens, gesplit... Totaal landen 2020* . .
4106319000 Leder van varkens, gesplit... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106319000 Leder van varkens, gesplit... Niet-EU 2020* . .
4106320000 Leder van varkens, ook ind... Totaal landen 2020* 1.731 313.003 stuks
4106320000 Leder van varkens, ook ind... EU (exclusief Nederland) 2020* . . stuks
4106320000 Leder van varkens, ook ind... Niet-EU 2020* 1.731 313.003 stuks
4106321000 Leder van varkens, ongespl... Totaal landen 2020* . .
4106321000 Leder van varkens, ongespl... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106321000 Leder van varkens, ongespl... Niet-EU 2020* . .
4106329000 Leder van varkens, gesplit... Totaal landen 2020* . .
4106329000 Leder van varkens, gesplit... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106329000 Leder van varkens, gesplit... Niet-EU 2020* . .
4106401000 Huiden en vellen van repti... Totaal landen 2020* . .
4106401000 Huiden en vellen van repti... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106401000 Huiden en vellen van repti... Niet-EU 2020* . .
4106910000 Huiden en vellen van antil... Totaal landen 2020* . .
4106910000 Huiden en vellen van antil... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
4106910000 Huiden en vellen van antil... Niet-EU 2020* . .
4106920000 Huiden en vellen van antil... Totaal landen 2020* 5 1.003 stuks
4106920000 Huiden en vellen van antil... EU (exclusief Nederland) 2020* . . stuks
4106920000 Huiden en vellen van antil... Niet-EU 2020* 5 1.003 stuks
4107111110 Boxcalf van leder, met nat... Totaal landen 2020* 1.598 63.017 m2
4107111110 Boxcalf van leder, met nat... EU (exclusief Nederland) 2020* 1.562 59.622 m2
4107111110 Boxcalf van leder, met nat... Niet-EU 2020* 36 3.395 m2
4107121110 Boxcalf van leder, gesplit... Totaal landen 2020* 12 406 m2
4107121110 Boxcalf van leder, gesplit... EU (exclusief Nederland) 2020* 12 381 m2
4107121110 Boxcalf van leder, gesplit... Niet-EU 2020* 0 25 m2
4115100000 Kunstleder op basis van le... Totaal landen 2020* 2.501 242.417 kg
4115100000 Kunstleder op basis van le... EU (exclusief Nederland) 2020* 1.884 183.973 kg
4115100000 Kunstleder op basis van le... Niet-EU 2020* 617 58.444 kg
4203100000 Kleding van leder of van k... Totaal landen 2020* 96.371 1.530.319 kg
4203100000 Kleding van leder of van k... EU (exclusief Nederland) 2020* 54.220 721.570 kg
4203100000 Kleding van leder of van k... Niet-EU 2020* 42.150 808.749 kg
4203400010 Kledingtoebehoren van lede... Totaal landen 2020* 4.774 219.083 kg
4203400010 Kledingtoebehoren van lede... EU (exclusief Nederland) 2020* 3.133 115.080 kg
4203400010 Kledingtoebehoren van lede... Niet-EU 2020* 1.641 104.003 kg
4205009000 Werken van leder of van ku... Totaal landen 2020* 33.023 2.681.076 kg
4205009000 Werken van leder of van ku... EU (exclusief Nederland) 2020* 19.972 902.318 kg
4205009000 Werken van leder of van ku... Niet-EU 2020* 13.051 1.778.758 kg
4206000000 Werken van darmen, van gou... Totaal landen 2020* 300 9.040 kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van hout, textiel, edelstenen en metaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 08 tot en met 154, onderverdeeld in de hoofdstukken 41 tot en met 83 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 6 mei 2021:
De voorlopige cijfers van de maand december 2020 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige cijfers over het jaar 2020 beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de eenheid die bij de specifieke goederensoort hoort. Meestal worden de hoeveelheden van de goederensoorten uitgedrukt in termen van 'kilogram', maar er zijn nog 33 andere eenheden die gebruikt worden. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters en kWh.