Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

Minerale brandstoffen en chemie Wereld, EU en niet-EU Perioden Uitvoerwaarde (1 000 euro)
2501001000 Zeewater en moederloog Totaal landen 2021* 8.051
2501001000 Zeewater en moederloog EU (exclusief Nederland) 2021* 7.385
2501001000 Zeewater en moederloog Niet-EU 2021* 666
2501003100 Zout bestemd om chemisch t... Totaal landen 2021* 202.318
2501003100 Zout bestemd om chemisch t... EU (exclusief Nederland) 2021* 160.570
2501003100 Zout bestemd om chemisch t... Niet-EU 2021* 41.748
2501005100 Zout, gedenatureerd, dan w... Totaal landen 2021* 10.679
2501005100 Zout, gedenatureerd, dan w... EU (exclusief Nederland) 2021* 9.422
2501005100 Zout, gedenatureerd, dan w... Niet-EU 2021* 1.257
2501009100 Zout geschikt voor menseli... Totaal landen 2021* 58.354
2501009100 Zout geschikt voor menseli... EU (exclusief Nederland) 2021* 40.016
2501009100 Zout geschikt voor menseli... Niet-EU 2021* 18.338
2501009900 Zout en zuiver natriumchlo... Totaal landen 2021* 44.651
2501009900 Zout en zuiver natriumchlo... EU (exclusief Nederland) 2021* 40.304
2501009900 Zout en zuiver natriumchlo... Niet-EU 2021* 4.347
2502000000 Ijzerkies, ongeroost Totaal landen 2021* 106
2502000000 Ijzerkies, ongeroost EU (exclusief Nederland) 2021* 106
2502000000 Ijzerkies, ongeroost Niet-EU 2021* 0
2503001000 Ruwe zwavel en niet-geraff... Totaal landen 2021* 13.731
2503001000 Ruwe zwavel en niet-geraff... EU (exclusief Nederland) 2021* 13.622
2503001000 Ruwe zwavel en niet-geraff... Niet-EU 2021* 110
2503009000 Zwavel van alle soorten (m... Totaal landen 2021* 40.723
2503009000 Zwavel van alle soorten (m... EU (exclusief Nederland) 2021* 40.699
2503009000 Zwavel van alle soorten (m... Niet-EU 2021* 24
2504100000 Natuurlijk grafiet, in poe... Totaal landen 2021* 14.308
2504100000 Natuurlijk grafiet, in poe... EU (exclusief Nederland) 2021* 11.007
2504100000 Natuurlijk grafiet, in poe... Niet-EU 2021* 3.301
2504900000 Natuurlijk grafiet (m.u.v.... Totaal landen 2021* 3
2504900000 Natuurlijk grafiet (m.u.v.... EU (exclusief Nederland) 2021* .
2504900000 Natuurlijk grafiet (m.u.v.... Niet-EU 2021* 3
2505100000 Kiezelzand en kwartszand, ... Totaal landen 2021* 41.106
2505100000 Kiezelzand en kwartszand, ... EU (exclusief Nederland) 2021* 34.396
2505100000 Kiezelzand en kwartszand, ... Niet-EU 2021* 6.710
2505900000 Natuurlijk zand van alle s... Totaal landen 2021* 133.929
2505900000 Natuurlijk zand van alle s... EU (exclusief Nederland) 2021* 124.400
2505900000 Natuurlijk zand van alle s... Niet-EU 2021* 9.530
2506100000 Kwarts (m.u.v. kwartszand) Totaal landen 2021* 3.083
2506100000 Kwarts (m.u.v. kwartszand) EU (exclusief Nederland) 2021* 2.628
2506100000 Kwarts (m.u.v. kwartszand) Niet-EU 2021* 455
2506200000 Kwartsiet, ook indien enke... Totaal landen 2021* 2.311
2506200000 Kwartsiet, ook indien enke... EU (exclusief Nederland) 2021* 1.892
2506200000 Kwartsiet, ook indien enke... Niet-EU 2021* 419
2507002000 Kaolien Totaal landen 2021* 1.687
2507002000 Kaolien EU (exclusief Nederland) 2021* 960
2507002000 Kaolien Niet-EU 2021* 727
2507008000 Kaolienhoudende klei (m.u.... Totaal landen 2021* 1.608
2507008000 Kaolienhoudende klei (m.u.... EU (exclusief Nederland) 2021* 724
2507008000 Kaolienhoudende klei (m.u.... Niet-EU 2021* 884
2508100000 Bentoniet Totaal landen 2021* 61.437
2508100000 Bentoniet EU (exclusief Nederland) 2021* 54.629
2508100000 Bentoniet Niet-EU 2021* 6.808
2508300000 Vuurvaste klei (m.u.v. kao... Totaal landen 2021* 1.469
2508300000 Vuurvaste klei (m.u.v. kao... EU (exclusief Nederland) 2021* 1.458
2508300000 Vuurvaste klei (m.u.v. kao... Niet-EU 2021* 11
2508400010 Klei (m.u.v. vuurvaste kle... Totaal landen 2021* 37.057
2508400010 Klei (m.u.v. vuurvaste kle... EU (exclusief Nederland) 2021* 32.513
2508400010 Klei (m.u.v. vuurvaste kle... Niet-EU 2021* 4.544
2508500000 Andalusiet, kyaniet en sil... Totaal landen 2021* 1.878
2508500000 Andalusiet, kyaniet en sil... EU (exclusief Nederland) 2021* 1.789
2508500000 Andalusiet, kyaniet en sil... Niet-EU 2021* 89
2508600000 Mulliet Totaal landen 2021* 2.613
2508600000 Mulliet EU (exclusief Nederland) 2021* 2.609
2508600000 Mulliet Niet-EU 2021* 4
2508700000 Chamotte- en dinasaarde Totaal landen 2021* 10.235
2508700000 Chamotte- en dinasaarde EU (exclusief Nederland) 2021* 10.159
2508700000 Chamotte- en dinasaarde Niet-EU 2021* 77
2509000000 Krijt Totaal landen 2021* 5.880
2509000000 Krijt EU (exclusief Nederland) 2021* 4.201
2509000000 Krijt Niet-EU 2021* 1.679
2510100000 Natuurlijk calciumfosfaat,... Totaal landen 2021* 10.767
2510100000 Natuurlijk calciumfosfaat,... EU (exclusief Nederland) 2021* 10.725
2510100000 Natuurlijk calciumfosfaat,... Niet-EU 2021* 42
2510200000 Natuurlijk calciumfosfaat,... Totaal landen 2021* 789
2510200000 Natuurlijk calciumfosfaat,... EU (exclusief Nederland) 2021* 789
2510200000 Natuurlijk calciumfosfaat,... Niet-EU 2021* 0
2511100000 Natuurlijk bariumsulfaat "... Totaal landen 2021* 37.136
2511100000 Natuurlijk bariumsulfaat "... EU (exclusief Nederland) 2021* 16.894
2511100000 Natuurlijk bariumsulfaat "... Niet-EU 2021* 20.242
2511200000 Natuurlijk bariumcarbonaat... Totaal landen 2021* 2
2511200000 Natuurlijk bariumcarbonaat... EU (exclusief Nederland) 2021* 2
2511200000 Natuurlijk bariumcarbonaat... Niet-EU 2021* .
2512000000 Diatomeeënaarde "b.v. kiez... Totaal landen 2021* 1.403
2512000000 Diatomeeënaarde "b.v. kiez... EU (exclusief Nederland) 2021* 1.266
2512000000 Diatomeeënaarde "b.v. kiez... Niet-EU 2021* 137
2513100000 Puimsteen Totaal landen 2021* 466
2513100000 Puimsteen EU (exclusief Nederland) 2021* 409
2513100000 Puimsteen Niet-EU 2021* 56
2513200000 Amaril, natuurlijk korund,... Totaal landen 2021* 1.671
2513200000 Amaril, natuurlijk korund,... EU (exclusief Nederland) 2021* 1.380
2513200000 Amaril, natuurlijk korund,... Niet-EU 2021* 290
2514000000 Leisteen, ook indien enkel... Totaal landen 2021* 721
2514000000 Leisteen, ook indien enkel... EU (exclusief Nederland) 2021* 699
2514000000 Leisteen, ook indien enkel... Niet-EU 2021* 22
2515110000 Marmer en travertijn, onbe... Totaal landen 2021* 16
2515110000 Marmer en travertijn, onbe... EU (exclusief Nederland) 2021* .
2515110000 Marmer en travertijn, onbe... Niet-EU 2021* 16
2515120000 Marmer en travertijn, in b... Totaal landen 2021* 525
2515120000 Marmer en travertijn, in b... EU (exclusief Nederland) 2021* 78
2515120000 Marmer en travertijn, in b... Niet-EU 2021* 447
2515122000 Marmer en travertijn, in b... Totaal landen 2021* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van minerale randstoffen en chemie" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 05 tot en met 07, onderverdeeld in de hoofdstukken 25 tot en met 40 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 10 mei 2022:
De voorlopige cijfers van de maand december 2021 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige jaarcijfers 2021 beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).