Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

Minerale brandstoffen en chemie Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
2503009000 Zwavel van alle soorten (m... Totaal landen 2020* 857 787.533 kg
2503009000 Zwavel van alle soorten (m... EU (exclusief Nederland) 2020* 835 779.407 kg
2503009000 Zwavel van alle soorten (m... Niet-EU 2020* 22 8.126 kg
2505900000 Natuurlijk zand van alle s... Totaal landen 2020* 76.709 3.230.352.576 kg
2505900000 Natuurlijk zand van alle s... EU (exclusief Nederland) 2020* 68.535 3.180.353.030 kg
2505900000 Natuurlijk zand van alle s... Niet-EU 2020* 8.173 49.999.546 kg
2517101000 Keistenen en grind, van de... Totaal landen 2020* 108.108 4.692.863.558 kg
2517101000 Keistenen en grind, van de... EU (exclusief Nederland) 2020* 103.648 4.468.226.946 kg
2517101000 Keistenen en grind, van de... Niet-EU 2020* 4.460 224.636.612 kg
2517102000 Steenslag van dolomiet en ... Totaal landen 2020* 38.439 959.500.356 kg
2517102000 Steenslag van dolomiet en ... EU (exclusief Nederland) 2020* 38.370 957.042.572 kg
2517102000 Steenslag van dolomiet en ... Niet-EU 2020* 69 2.457.784 kg
2517108000 Steenslag van de soort gew... Totaal landen 2020* 83.141 6.263.172.343 kg
2517108000 Steenslag van de soort gew... EU (exclusief Nederland) 2020* 25.932 1.302.385.052 kg
2517108000 Steenslag van de soort gew... Niet-EU 2020* 57.210 4.960.787.291 kg
2517200000 Macadam van hoogovenslakke... Totaal landen 2020* 10.558 323.474.131 kg
2517200000 Macadam van hoogovenslakke... EU (exclusief Nederland) 2020* 10.555 323.403.185 kg
2517200000 Macadam van hoogovenslakke... Niet-EU 2020* 3 70.946 kg
2518300000 Stamp- en strijkmassa van ... Totaal landen 2020* 658 8.930.786 kg
2518300000 Stamp- en strijkmassa van ... EU (exclusief Nederland) 2020* 658 8.930.786 kg
2518300000 Stamp- en strijkmassa van ... Niet-EU 2020* . . kg
2525300000 Afval van mica Totaal landen 2020* 1 28 kg
2525300000 Afval van mica EU (exclusief Nederland) 2020* . .
2525300000 Afval van mica Niet-EU 2020* 1 28 kg
2615900000 Niobium-, tantaal- of vana... Totaal landen 2020* 99 37.752 kg
2615900000 Niobium-, tantaal- of vana... EU (exclusief Nederland) 2020* 97 37.736 kg
2615900000 Niobium-, tantaal- of vana... Niet-EU 2020* 2 16 kg
2615909000 Vanadiumerts en concentrat... Totaal landen 2020* . .
2615909000 Vanadiumerts en concentrat... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
2615909000 Vanadiumerts en concentrat... Niet-EU 2020* . .
2616900000 Ertsen van edele metalen e... Totaal landen 2020* 4.430 401.208 kg
2616900000 Ertsen van edele metalen e... EU (exclusief Nederland) 2020* 508 48.606 kg
2616900000 Ertsen van edele metalen e... Niet-EU 2020* 3.922 352.602 kg
2619002000 Bij de vervaardiging van i... Totaal landen 2020* 254 214.408 kg
2619002000 Bij de vervaardiging van i... EU (exclusief Nederland) 2020* . . kg
2619002000 Bij de vervaardiging van i... Niet-EU 2020* 254 214.408 kg
2619004000 Bij de vervaardiging van i... Totaal landen 2020* . .
2619004000 Bij de vervaardiging van i... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
2619004000 Bij de vervaardiging van i... Niet-EU 2020* . .
2620210000 Slib van loodhoudende benz... Totaal landen 2020* 353 8.527.047 kg
2620210000 Slib van loodhoudende benz... EU (exclusief Nederland) 2020* 353 8.527.047 kg
2620210000 Slib van loodhoudende benz... Niet-EU 2020* . . kg
2621900000 Slakken en assen, as van z... Totaal landen 2020* 3.913 19.942.520 kg
2621900000 Slakken en assen, as van z... EU (exclusief Nederland) 2020* 3.015 16.458.985 kg
2621900000 Slakken en assen, as van z... Niet-EU 2020* 898 3.483.535 kg
2704001000 Cokes en halfcokes, van st... Totaal landen 2020* 21.936 130.774.427 kg
2704001000 Cokes en halfcokes, van st... EU (exclusief Nederland) 2020* 17.241 94.883.144 kg
2704001000 Cokes en halfcokes, van st... Niet-EU 2020* 4.695 35.891.283 kg
2704001100 Cokes en halfcokes, van st... Totaal landen 2020* . .
2704001100 Cokes en halfcokes, van st... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
2704001100 Cokes en halfcokes, van st... Niet-EU 2020* . .
2704001900 Cokes en halfcokes, van st... Totaal landen 2020* . .
2704001900 Cokes en halfcokes, van st... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
2704001900 Cokes en halfcokes, van st... Niet-EU 2020* . .
2704003010 Cokes en halfcokes, van br... Totaal landen 2020* 8.181 24.258.016 kg
2704003010 Cokes en halfcokes, van br... EU (exclusief Nederland) 2020* 8.179 24.254.492 kg
2704003010 Cokes en halfcokes, van br... Niet-EU 2020* 1 3.524 kg
2704009000 Cokes en halfcokes, van tu... Totaal landen 2020* 303 627.273 kg
2704009000 Cokes en halfcokes, van tu... EU (exclusief Nederland) 2020* 303 626.378 kg
2704009000 Cokes en halfcokes, van tu... Niet-EU 2020* 0 895 kg
2707500000 Mengsels van aromatische k... Totaal landen 2020* 960.602 2.875.466.955 kg
2707500000 Mengsels van aromatische k... EU (exclusief Nederland) 2020* 565.866 1.615.352.999 kg
2707500000 Mengsels van aromatische k... Niet-EU 2020* 394.736 1.260.113.956 kg
2707501000 Mengsels van aromatische k... Totaal landen 2020* . .
2707501000 Mengsels van aromatische k... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
2707501000 Mengsels van aromatische k... Niet-EU 2020* . .
2707509000 Mengsels van aromatische k... Totaal landen 2020* . .
2707509000 Mengsels van aromatische k... EU (exclusief Nederland) 2020* . .
2707509000 Mengsels van aromatische k... Niet-EU 2020* . .
2708100000 Pek van steenkoolteer of v... Totaal landen 2020* 35.042 59.930.550 kg
2708100000 Pek van steenkoolteer of v... EU (exclusief Nederland) 2020* 35.040 59.929.117 kg
2708100000 Pek van steenkoolteer of v... Niet-EU 2020* 2 1.433 kg
2708200000 Pekcokes van steenkoolteer... Totaal landen 2020* 31.672 72.509.639 kg
2708200000 Pekcokes van steenkoolteer... EU (exclusief Nederland) 2020* 4.345 50.043.981 kg
2708200000 Pekcokes van steenkoolteer... Niet-EU 2020* 27.327 22.465.658 kg
2712909100 Mengsels van 1-alkenen bev... Totaal landen 2020* . . kg
2712909100 Mengsels van 1-alkenen bev... EU (exclusief Nederland) 2020* . . kg
2712909100 Mengsels van 1-alkenen bev... Niet-EU 2020* . .
2713901000 Residuen van aardolie of v... Totaal landen 2020* 4.020 11.443 kg
2713901000 Residuen van aardolie of v... EU (exclusief Nederland) 2020* 0 0 kg
2713901000 Residuen van aardolie of v... Niet-EU 2020* 4.020 11.443 kg
2713909000 Residuen van aardolie of v... Totaal landen 2020* 786 724.689 kg
2713909000 Residuen van aardolie of v... EU (exclusief Nederland) 2020* 781 722.765 kg
2713909000 Residuen van aardolie of v... Niet-EU 2020* 6 1.924 kg
2813909000 Zwavelverbindingen van nie... Totaal landen 2020* 626 20.505 kg
2813909000 Zwavelverbindingen van nie... EU (exclusief Nederland) 2020* 468 15.888 kg
2813909000 Zwavelverbindingen van nie... Niet-EU 2020* 157 4.617 kg
2825300000 Vanadiumoxiden en vanadium... Totaal landen 2020* 4.027 265.692 kg
2825300000 Vanadiumoxiden en vanadium... EU (exclusief Nederland) 2020* 1.033 36.781 kg
2825300000 Vanadiumoxiden en vanadium... Niet-EU 2020* 2.994 228.911 kg
2841903000 Zinkaten en vanadaten Totaal landen 2020* 2.842 151.984 kg
2841903000 Zinkaten en vanadaten EU (exclusief Nederland) 2020* 2.765 151.132 kg
2841903000 Zinkaten en vanadaten Niet-EU 2020* 77 852 kg
2841908500 Zouten van oxometaalzuren ... Totaal landen 2020* 4.279 345.053 kg
2841908500 Zouten van oxometaalzuren ... EU (exclusief Nederland) 2020* 3.308 269.006 kg
2841908500 Zouten van oxometaalzuren ... Niet-EU 2020* 970 76.047 kg
2843901000 Amalgamen van edele metalen Totaal landen 2020* . . kg
2843901000 Amalgamen van edele metalen EU (exclusief Nederland) 2020* . . kg
2843901000 Amalgamen van edele metalen Niet-EU 2020* . . kg
2844109000 Verbindingen van natuurlij... Totaal landen 2020* 5 58 kg U
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van minerale randstoffen en chemie" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 05 tot en met 07, onderverdeeld in de hoofdstukken 25 tot en met 40 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008

Status van de cijfers:
De cijfers over de Internationale handel in goederen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 6 mei 2021:
De voorlopige cijfers van de maand december 2020 zijn toegevoegd. Tevens zijn de voorlopige cijfers over het jaar 2020 beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen ongeveer een kwartaal na afloop van desbetreffende verslagmaand beschikbaar. Deze voorlopige cijfers worden nog een keer bijgesteld, bij het uitkomen van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers komen ongeveer acht maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
De invoer van goederen betreft alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan.
Tot de invoer van goederen behoren ook:
- tijdelijk ingevoerde goederen die in ons land, in opdracht van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve loonveredeling);
- goederen uit niet-EU-landen die via een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen;
- ingevoerde goederen die, zonder enige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoerhoeveelheid
Door het detailniveau van deze tabellen (ca. 9.500 goederensoorten x 250 landen x 12 maanden x hoeveelheden en waarden) kunnen er op het allerlaagste detailniveau inconsistenties voorkomen. Dit geldt vooral voor de in- en uitvoerhoeveelheden (en daarmee ook voor de prijzen die op basis van waarde en hoeveelheid kunnen worden afgeleid).

De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de relevante eenheid. Meestal is dit 'kilogram', maar er worden nog 33 andere eenheden gebruikt die voor desbetreffend product relevant zijn. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters, kWh.
Let op! Selecteer bij dit onderwerp ook altijd het onderwerp eenheid van goederensoort.
Eenheid van goederensoort
De hoeveelheid wordt uitgedrukt in de eenheid die bij de specifieke goederensoort hoort. Meestal worden de hoeveelheden van de goederensoorten uitgedrukt in termen van 'kilogram', maar er zijn nog 33 andere eenheden die gebruikt worden. Voorbeelden zijn: stuks, m3, liters en kWh.