Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Saldo verkoopprijzen/t. komende 3 mnd (%) Opdrachten/orders Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd Saldo inkoop orders komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Saldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
19 Aardolie-industrie Nederland 2021 mei . 25,2 1,4 -33,0 -9,2
19 Aardolie-industrie Nederland 2021 juni . 23,4 22,7 -32,3 1,3
19 Aardolie-industrie Nederland 2021 juli 23,6 28,8 23,8 -13,7 -10,4
19 Aardolie-industrie Nederland 2021 augustus . 0,8 1,4 -14,9 1,4
19 Aardolie-industrie Nederland 2021 september . 15,0 -3,6 -13,8 -6,6
19 Aardolie-industrie Nederland 2021 oktober -3,0 -2,2 -2,3 13,6 -4,3
19 Aardolie-industrie Nederland 2021 november . -7,6 -4,7 14,7 1,3
19 Aardolie-industrie Nederland 2021 december . -9,3 -14,9 36,2 -26,8
19 Aardolie-industrie Nederland 2022 januari -1,7 24,0 5,7 14,5 -4,0
19 Aardolie-industrie Nederland 2022 februari . 10,6 5,8 16,0 4,0
19 Aardolie-industrie Nederland 2022 maart . 19,8 -14,8 14,8 -12,7
19 Aardolie-industrie Nederland 2022 april 25,3 41,4 20,6 15,0 -8,4
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2021 mei . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2021 juni . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2021 juli . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2021 augustus . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2021 september . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2021 oktober . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2021 november . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2021 december . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2022 januari . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2022 februari . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
19 Aardolie-industrie Noord-Nederland (LD) 2022 april . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2021 mei . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2021 juni . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2021 juli . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2021 augustus . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2021 september . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2021 oktober . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2021 november . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2021 december . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2022 januari . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2022 februari . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
19 Aardolie-industrie Oost-Nederland (LD) 2022 april . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2021 mei . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2021 juni . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2021 juli . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2021 augustus . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2021 september . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2021 oktober . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2021 november . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2021 december . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2022 januari . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2022 februari . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
19 Aardolie-industrie West-Nederland (LD) 2022 april . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2021 mei . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2021 juni . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2021 juli . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2021 augustus . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2021 september . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2021 oktober . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2021 november . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2021 december . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 januari . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 februari . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
19 Aardolie-industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 april . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2021 mei . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2021 juni . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2021 juli . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2021 augustus . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2021 september . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2021 oktober . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2021 november . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2021 december . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2022 januari . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2022 februari . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2022 maart . . . . .
19 Aardolie-industrie Groningen (PV) 2022 april . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2021 mei . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2021 juni . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2021 juli . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2021 augustus . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2021 september . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2021 oktober . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2021 november . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2021 december . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2022 januari . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2022 februari . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2022 maart . . . . .
19 Aardolie-industrie Fryslân (PV) 2022 april . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2021 mei . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2021 juni . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2021 juli . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2021 augustus . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2021 september . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2021 oktober . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2021 november . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2021 december . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2022 januari . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2022 februari . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2022 maart . . . . .
19 Aardolie-industrie Drenthe (PV) 2022 april . . . . .
19 Aardolie-industrie Overijssel (PV) 2021 mei . . . . .
19 Aardolie-industrie Overijssel (PV) 2021 juni . . . . .
19 Aardolie-industrie Overijssel (PV) 2021 juli . . . . .
19 Aardolie-industrie Overijssel (PV) 2021 augustus . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989

Wijziging per 28 april 2022:
De cijfers van april 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand mei 2022 verschijnen naar verwachting op 30 mei 2022.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen,
vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen,
vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen,
vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Verkoopprijzen/tarieven komende drie maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Saldo verkoopprijzen/t. komende 3 mnd
Saldo verkoopprijzen/tarieven komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Opdrachten/orders
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij
leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven
of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - .. maanden
werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar
als (te) groot, normaal of (te) klein?'
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het
jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'
De orderpositie wordt weergegeven in een index (juli 2000=100) van het
aantal maanden werk in voorraad inclusief eventueel werk voor het op peil brengen van de voorraad.
Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd
Waarde te plaatsen orders komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij
leveranciers verwachten te plaatsen zullen toenemen, vrijwel gelijk
blijven of afnemen?'
Saldo inkoop orders komende 3 mnd
Saldo inkoop orders komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de inkooporders minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de inkooporders in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden
toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Saldo personeelssterkte komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Economisch klimaat
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze
onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze
onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of
verslechteren?'
Economisch klimaat komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze
onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of
verslechteren?'
Saldo economisch klimaat komende 3 mnd
Saldo economisch klimaat komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.