Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Concurrentiepositie Nederlandse markt Concurrentiepositie is verbeterd (%) Concurrentiepositie Nederlandse markt Concurrentiepositie is gelijk gebleven (%) Concurrentiepositie Nederlandse markt Concurrentiepositie is verslechterd (%) Concurrentiepositie Nederlandse markt Niet van toepassing (%) Concurrentiepositie Nederlandse markt Saldo concurrentiepositie (%)
C Industrie Nederland 2022 maart . . . . .
C Industrie Nederland 2022 april 5,5 87,0 3,9 3,6 1,6
C Industrie Nederland 2022 mei . . . . .
C Industrie Nederland 2022 juni . . . . .
C Industrie Nederland 2022 juli 6,6 84,7 3,9 4,8 2,7
C Industrie Nederland 2022 augustus . . . . .
C Industrie Nederland 2022 september . . . . .
C Industrie Nederland 2022 oktober 5,9 84,3 5,4 4,4 0,4
C Industrie Nederland 2022 november . . . . .
C Industrie Nederland 2022 december . . . . .
C Industrie Nederland 2023 januari 7,4 82,0 6,6 4,0 0,8
C Industrie Nederland 2023 februari . . . . .
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 april 4,4 88,2 5,3 2,1 -0,9
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 mei . . . . .
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 juni . . . . .
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 juli 6,6 87,4 2,5 3,5 4,1
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 augustus . . . . .
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 september . . . . .
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 oktober 5,6 86,2 5,5 2,7 0,2
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 november . . . . .
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2022 december . . . . .
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2023 januari 5,0 88,7 3,6 2,7 1,4
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2023 februari . . . . .
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 april 7,2 86,4 3,8 2,6 3,4
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 mei . . . . .
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 juni . . . . .
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 juli 6,8 84,3 5,0 3,9 1,8
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 augustus . . . . .
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 september . . . . .
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 oktober 2,8 86,0 7,9 3,3 -5,1
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 november . . . . .
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2022 december . . . . .
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2023 januari 8,2 80,4 7,0 4,4 1,2
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2023 februari . . . . .
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 april 4,8 88,0 3,9 3,3 0,9
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 mei . . . . .
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 juni . . . . .
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 juli 3,9 87,0 4,0 5,1 -0,2
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 augustus . . . . .
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 september . . . . .
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 oktober 5,6 84,0 5,1 5,3 0,5
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 november . . . . .
C Industrie West-Nederland (LD) 2022 december . . . . .
C Industrie West-Nederland (LD) 2023 januari 5,7 80,5 8,8 5,0 -3,1
C Industrie West-Nederland (LD) 2023 februari . . . . .
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 april 5,3 86,0 3,5 5,2 1,8
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 mei . . . . .
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 juni . . . . .
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 juli 9,2 81,8 3,4 5,6 5,8
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 augustus . . . . .
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 september . . . . .
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 oktober 8,6 82,6 3,9 4,9 4,7
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 november . . . . .
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2022 december . . . . .
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2023 januari 9,3 82,8 5,1 2,8 4,1
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2023 februari . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 maart . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 april 5,9 83,9 5,3 4,9 0,7
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 mei . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 juni . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 juli 6,6 82,8 6,4 4,2 0,3
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 augustus . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 september . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 oktober 5,1 79,2 9,7 6,0 -4,6
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 november . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2022 december . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2023 januari 6,4 82,6 5,1 5,9 1,4
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Nederland 2023 februari . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 april . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 mei . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 juni . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 juli . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 augustus . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 september . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 oktober . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 november . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2022 december . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2023 januari . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Noord-Nederland (LD) 2023 februari . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 april . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 mei . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 juni . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 juli . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 augustus . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 september . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 oktober . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 november . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2022 december . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2023 januari . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen Oost-Nederland (LD) 2023 februari . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen West-Nederland (LD) 2022 maart . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen West-Nederland (LD) 2022 april . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen West-Nederland (LD) 2022 mei . . . . .
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen West-Nederland (LD) 2022 juni . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989

Wijziging per 27 februari 2023:
De cijfers van februari 2023 zijn toegevoegd.
De geheimhoudingsregels voor uitkomsten vanaf 2016 zijn aangescherpt. Om deze reden zijn meer uitkomsten weggepunt dan voorheen.
Daarnaast stonden enkele uitkomsten in de periode tussen 2016 en 2022 voor 45 + 47 Detailhandel en Automobielbranche, M-N Zakelijke Dienstverlening en 49-96 Totaal Dienstverlening niet correct weergegeven, deze zijn nu gecorrigeerd. Ook is de wijze van afronden aangepast en kunnen uitkomsten maximaal 0,1 naar boven of beneden zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand maart 2023 verschijnen naar verwachting op 30 maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Concurrentiepositie
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de
Nederlandse markt verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de
buitenlandse markt binnen de EU verbeterd, vrijwel gelijk gebleven
of verslechterd?'
- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de
buitenlandse markt buiten de EU verbeterd, vrijwel gelijk gebleven
of verslechterd?'
Nederlandse markt
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de
Nederlandse markt verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Concurrentiepositie is verbeterd
Gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de
concurrentiepositie van het bedrijf in de afgelopen drie maanden op de Nederlandse markt is verbeterd.
Concurrentiepositie is gelijk gebleven
Gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de
concurrentiepositie van het bedrijf in de afgelopen drie maanden op de Nederlandse markt vrijwel gelijk is gebleven..
Concurrentiepositie is verslechterd
Gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat de
concurrentiepositie van het bedrijf in de afgelopen drie maanden op de Nederlandse markt is verslechterd.
Niet van toepassing
Het gewogen percentage van de ondernemers die de vraag voor hunonderneming niet als relevant beschouwen vermeerderd met het gewogen percentages van de ondernemers aan wie de vraag niet is gesteld.
Saldo concurrentiepositie
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de concurrentie-
positie op de Nederlandse markt in de afgelopen drie maanden toegenomen is, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is.
Dit saldo geeft de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorgaande drie maanden.