Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Deelindicatoren producentenvertrouwen Oordeel voorraden (%)
C Industrie 2021 augustus 2,4
C Industrie 2021 september 2,3
C Industrie 2021 oktober 3,3
C Industrie 2021 november 3,6
C Industrie 2021 december -0,3
C Industrie 2022 januari 0,0
C Industrie 2022 februari -2,8
C Industrie 2022 maart 1,6
C Industrie 2022 april 2,8
C Industrie 2022 mei -0,1
C Industrie 2022 juni -0,4
C Industrie 2022 juli 1,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 augustus 0,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 september 4,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 oktober 1,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 november 5,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 december -1,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 januari 1,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 februari 0,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 maart 5,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 april 4,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 mei 2,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 juni 0,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 juli 6,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 augustus 6,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 september 20,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 oktober 3,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 november 2,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 december -2,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 januari -0,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 februari -6,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 maart 3,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 april 2,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 mei -1,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 juni -3,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 juli -0,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 augustus 8,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 september 22,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 oktober 12,0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 november -4,1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 december -24,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 januari 2,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 februari 3,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 maart 1,3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 april -7,2
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 mei -4,2
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 juni -6,5
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 juli -13,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 augustus 2,4
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 september 6,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 oktober 6,3
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 november 11,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 december 10,1
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 januari 2,7
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 februari 3,3
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 maart -1,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 april -5,7
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 mei -2,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 juni -4,2
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 juli -4,2
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 augustus 4,9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 september 2,6
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 oktober 0,9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 november -1,8
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 december 1,2
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 januari 1,2
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 februari -4,5
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 maart -1,6
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 april -0,5
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 mei -3,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 juni -6,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 juli -0,9
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 augustus -6,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 september -9,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 oktober -6,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 november -4,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 december -14,3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 januari -8,6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 februari -15,9
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 maart -14,6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 april -11,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 mei -18,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 juni -16,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 juli -8,8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 augustus 8,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 september 7,8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 oktober 17,0
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 november 19,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 december 13,9
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 januari 6,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 februari 3,8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 maart 16,4
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 april 17,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 mei 16,5
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 juni 13,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2022 juli 14,6
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 augustus -7,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 september -1,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 oktober -10,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 november -9,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie die de richting aan geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De indicator is een ongewogen rekenkundig gemiddelde van drie (deel)indicatoren uit het conjunctuuronderzoek in de industrie. Deze onderliggende deelindicatoren worden voor de berekening van het producentenvertrouwen eerst nog ontdaan van seizoensinvloeden en onvoldoende objectieve beoordeling (bias). Het betreft de vragen verwachte bedrijvigheid, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden. De uitkomsten van laatst genoemde vraag worden geïnverteerd voorafgaand aan de berekening van het Producentenvertrouwen, omdat een (te) grote voorraad als negatief wordt gezien.

Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de productie in een bepaalde bedrijfstak binnen de industrie en de industrie als geheel de komende maanden zal toe- of afnemen. Het producentenvertrouwen is voor de totale industrie beschikbaar sinds 1985. Voor de deelbranches binnen de industrie start de uitkomstenreeks in 1994.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1985

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 28 juli 2022:
De cijfers van juli 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand augustus 2022 worden naar verwachting op 30 augustus 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Deelindicatoren producentenvertrouwen
Het Producentenvertrouwen is opgebouwd uit drie deelindicatoren uit het
conjunctuuronderzoek in de industrie:
- de verwachte productie / activiteit de komende drie maanden,
- het oordeel over de orderpositie en
- het oordeel over voorraden gereed product.
Oordeel voorraden
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
omvang van de voorraden gereed product naar het oordeel van de
ondernemers te groot, normaal of te klein is, gelet op de te verwachten
afzetontwikkeling.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling. De uitkomst daarvan is geïnverteerd,
omdat een te grote voorraad als negatief wordt gezien.