Koerswaarden en emissies; aand. en obl. van overheid en bedrijven 1983-2015

Koerswaarden en emissies; aand. en obl. van overheid en bedrijven 1983-2015

Sectoren Effecten Perioden Koerswaarde (mln euro) Emissie (effecten) Emissie openbaar (mln euro) Emissie (effecten) Emissie onderhands (mln euro)
Totaal sectoren Aandelen 2015 602.827 9.087 368
Totaal sectoren Obligaties 2015 913.021 107.040
Overheid Aandelen 2015
Overheid Obligaties 2015 392.818 49.617
Financiële instellingen Aandelen 2015 99.777 804 113
Financiële instellingen Obligaties 2015 492.632 52.350
Beleggingsmaatschappijen Aandelen 2015 45.667 5.716 0
Beleggingsmaatschappijen Obligaties 2015
Vastgoedmaatschappijen Aandelen 2015 6.352 544 0
Vastgoedmaatschappijen Obligaties 2015
Niet-financiële ondernemingen Aandelen 2015 451.031 2.022 255
Niet-financiële ondernemingen Obligaties 2015 27.572 5.073
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt gegevens over de koerswaarden en emissies van obligaties en aandelen van Nederlandse ondernemingen en fondsen op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Nederlandse ondernemingen zijn ondernemingen waarvan het bestuur in Nederland is gevestigd.
In de tabel worden de koerswaarden en emissies van aandelen en obligaties van verschillende sectoren weergegeven.

Gegevens beschikbaar van 1983 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Koerswaarde
De koerswaarde van aandelen wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen van een onderneming te vermenigvuldigen met de koers van het aandeel.
De koerswaarde van obligaties wordt berekend door nominale waarde van de obligaties te vermenigvuldigen met de koers van de obligatie.
Emissie (effecten)
De uitgifte van effecten (aandelen of obligaties) door ondernemingen, overheid, een en ander ter verkrijging van nieuw vermogen.
Emissie openbaar
Bij een openbare emissie geeft een Nederlandse onderneming of overheid(sinstelling) nieuwe obligaties en aandelen uit. Kopers kunnen hun interesse kenbaar maken door zich in te schrijven op deze obligaties of aandelen. Dit gebeurt via een openbare inschrijving waarvan de voorwaarden bekend worden gemaakt door middel van een prospectus, pricing supplement en/of advertentie. Op basis van de hoeveelheid inschrijvingen worden de obligaties aan de geïnteresseerde kopers toegewezen.
Emissie onderhands
Uitgifte van aandelen waarbij de aankopende partij van te voren vast staat.