Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; leeftijd en geslacht, 2010-2013

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; leeftijd en geslacht, 2010-2013

Geslacht Leeftijd Cijfersoort Perioden Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Psoriasis (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Percentages/aantallen 2013 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Standaardfouten 2013 0,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Percentages/aantallen 2013 0,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Standaardfouten 2013 0,2
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2013 0,2
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar Standaardfouten 2013 0,1
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 16 jaar Percentages/aantallen 2013 0,8
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 16 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Totaal mannen en vrouwen 16 tot 20 jaar Percentages/aantallen 2013 0,0
Totaal mannen en vrouwen 16 tot 20 jaar Standaardfouten 2013 .
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Percentages/aantallen 2013 2,1
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 30 jaar Standaardfouten 2013 0,3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 2,1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Percentages/aantallen 2013 3,3
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2013 3,0
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Standaardfouten 2013 0,5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 3,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2013 4,1
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Standaardfouten 2013 0,5
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2013 2,7
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Standaardfouten 2013 0,5
Mannen Totaal leeftijd Percentages/aantallen 2013 2,3
Mannen Totaal leeftijd Standaardfouten 2013 0,2
Mannen 0 tot 4 jaar Percentages/aantallen 2013 0,0
Mannen 0 tot 4 jaar Standaardfouten 2013 .
Mannen 4 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2013 0,2
Mannen 4 tot 12 jaar Standaardfouten 2013 0,2
Mannen 12 tot 16 jaar Percentages/aantallen 2013 0,0
Mannen 12 tot 16 jaar Standaardfouten 2013 .
Mannen 16 tot 20 jaar Percentages/aantallen 2013 0,0
Mannen 16 tot 20 jaar Standaardfouten 2013 .
Mannen 20 tot 30 jaar Percentages/aantallen 2013 1,6
Mannen 20 tot 30 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Mannen 30 tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 1,5
Mannen 30 tot 40 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Mannen 40 tot 50 jaar Percentages/aantallen 2013 4,0
Mannen 40 tot 50 jaar Standaardfouten 2013 0,6
Mannen 50 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2013 2,8
Mannen 50 tot 55 jaar Standaardfouten 2013 0,7
Mannen 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 3,7
Mannen 55 tot 65 jaar Standaardfouten 2013 0,6
Mannen 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2013 4,6
Mannen 65 tot 75 jaar Standaardfouten 2013 0,8
Mannen 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2013 2,2
Mannen 75 jaar of ouder Standaardfouten 2013 0,8
Vrouwen Totaal leeftijd Percentages/aantallen 2013 2,3
Vrouwen Totaal leeftijd Standaardfouten 2013 0,2
Vrouwen 0 tot 4 jaar Percentages/aantallen 2013 0,3
Vrouwen 0 tot 4 jaar Standaardfouten 2013 0,3
Vrouwen 4 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2013 0,2
Vrouwen 4 tot 12 jaar Standaardfouten 2013 0,2
Vrouwen 12 tot 16 jaar Percentages/aantallen 2013 1,7
Vrouwen 12 tot 16 jaar Standaardfouten 2013 0,7
Vrouwen 16 tot 20 jaar Percentages/aantallen 2013 0,0
Vrouwen 16 tot 20 jaar Standaardfouten 2013 .
Vrouwen 20 tot 30 jaar Percentages/aantallen 2013 2,6
Vrouwen 20 tot 30 jaar Standaardfouten 2013 0,5
Vrouwen 30 tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 2,7
Vrouwen 30 tot 40 jaar Standaardfouten 2013 0,6
Vrouwen 40 tot 50 jaar Percentages/aantallen 2013 2,6
Vrouwen 40 tot 50 jaar Standaardfouten 2013 0,5
Vrouwen 50 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2013 3,2
Vrouwen 50 tot 55 jaar Standaardfouten 2013 0,8
Vrouwen 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 2,8
Vrouwen 55 tot 65 jaar Standaardfouten 2013 0,6
Vrouwen 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2013 3,7
Vrouwen 65 tot 75 jaar Standaardfouten 2013 0,7
Vrouwen 75 jaar of ouder Percentages/aantallen 2013 3,0
Vrouwen 75 jaar of ouder Standaardfouten 2013 0,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van gezondheid:
- ervaren gezondheid
- langdurige aandoeningen, chronische ziekten
- generieke gezondheidsmaten
- psychische gezondheid en psychische klachten
- infectieziekten
- malaiseklachten
- functiebeperkingen
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Langdurige aandoeningen
Van 18 aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' wordt
gevraagd of mensen deze in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Van drie
van die aandoeningen wordt ook gevraagd of men die ooit heeft gehad.
Daarnaast wordt gevraagd naar suikerziekte.
Aandoeningen afgelopen 12 maanden
Langdurige ziektes en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden.
Respondenten kunnen aangeven of ze de ziekte of
aandoening hebben of afgelopen 12 maanden hebben gehad.
Psoriasis
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u in
de afgelopen 12 maanden psoriasis?