Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; persoonskenmerken, 2010-2013

Gezondheid, aandoeningen, beperkingen; persoonskenmerken, 2010-2013

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Psoriasis (%)
Totaal Percentages/aantallen 2013 2,3
Totaal Standaardfouten 2013 0,1
Mannen Percentages/aantallen 2013 2,3
Mannen Standaardfouten 2013 0,2
Vrouwen Percentages/aantallen 2013 2,3
Vrouwen Standaardfouten 2013 0,2
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Percentages/aantallen 2013 0,2
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Standaardfouten 2013 0,2
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Percentages/aantallen 2013 0,2
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Standaardfouten 2013 0,1
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Percentages/aantallen 2013 0,8
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Percentages/aantallen 2013 0,0
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Standaardfouten 2013 .
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Percentages/aantallen 2013 2,1
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Standaardfouten 2013 0,3
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 2,1
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Percentages/aantallen 2013 3,3
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Percentages/aantallen 2013 3,0
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Standaardfouten 2013 0,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 3,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Percentages/aantallen 2013 4,1
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Standaardfouten 2013 0,5
Leeftijd: 75 jaar en ouder Percentages/aantallen 2013 2,7
Leeftijd: 75 jaar en ouder Standaardfouten 2013 0,5
Autochtoon Percentages/aantallen 2013 2,5
Autochtoon Standaardfouten 2013 0,1
Westers allochtoon, totaal Percentages/aantallen 2013 2,9
Westers allochtoon, totaal Standaardfouten 2013 0,5
Westers allochtoon, 1e generatie Percentages/aantallen 2013 4,1
Westers allochtoon, 1e generatie Standaardfouten 2013 0,9
Westers allochtoon, 2e generatie Percentages/aantallen 2013 2,2
Westers allochtoon, 2e generatie Standaardfouten 2013 0,5
Niet-westers allochtoon, totaal Percentages/aantallen 2013 0,6
Niet-westers allochtoon, totaal Standaardfouten 2013 0,2
Niet-westers allochtoon, 1e generatie Percentages/aantallen 2013 0,8
Niet-westers allochtoon, 1e generatie Standaardfouten 2013 0,3
Niet-westers allochtoon, 2e generatie Percentages/aantallen 2013 0,4
Niet-westers allochtoon, 2e generatie Standaardfouten 2013 0,2
Alleenstaande; tot 40 jaar Percentages/aantallen 2013 1,5
Alleenstaande; tot 40 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Alleenstaande; 40 tot 65 jaar Percentages/aantallen 2013 2,5
Alleenstaande; 40 tot 65 jaar Standaardfouten 2013 0,6
Alleenstaande; 65 jaar of ouder Percentages/aantallen 2013 3,3
Alleenstaande; 65 jaar of ouder Standaardfouten 2013 0,6
Kind < 18 jaar in eenoudergezin Percentages/aantallen 2013 0,0
Kind < 18 jaar in eenoudergezin Standaardfouten 2013 .
Kind >= 18 jaar in eenoudergezin Percentages/aantallen 2013 1,1
Kind >= 18 jaar in eenoudergezin Standaardfouten 2013 0,7
Kind < 18 jaar in gezin met (echt)paar Percentages/aantallen 2013 0,4
Kind < 18 jaar in gezin met (echt)paar Standaardfouten 2013 0,1
Kind >= 18 jaar in gezin met (echt)paar Percentages/aantallen 2013 1,2
Kind >= 18 jaar in gezin met (echt)paar Standaardfouten 2013 0,4
Ouder in eenoudergezin Percentages/aantallen 2013 4,6
Ouder in eenoudergezin Standaardfouten 2013 1,1
Partner in paar met kind(eren) Percentages/aantallen 2013 2,8
Partner in paar met kind(eren) Standaardfouten 2013 0,3
Partner in paar zonder kind; < 40 jaar Percentages/aantallen 2013 3,4
Partner in paar zonder kind; < 40 jaar Standaardfouten 2013 0,7
Partner in paar zonder kind; 40-65 jaar Percentages/aantallen 2013 3,3
Partner in paar zonder kind; 40-65 jaar Standaardfouten 2013 0,4
Partner in paar zonder kind; >= 65 jaar Percentages/aantallen 2013 3,7
Partner in paar zonder kind; >= 65 jaar Standaardfouten 2013 0,5
Overig, onbekend Percentages/aantallen 2013 0,9
Overig, onbekend Standaardfouten 2013 0,5
Onderwijsniveau: basisonderwijs Percentages/aantallen 2013 3,4
Onderwijsniveau: basisonderwijs Standaardfouten 2013 0,6
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Percentages/aantallen 2013 2,6
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Standaardfouten 2013 0,4
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Percentages/aantallen 2013 3,3
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Standaardfouten 2013 0,3
Onderwijsniveau: hbo Percentages/aantallen 2013 2,2
Onderwijsniveau: hbo Standaardfouten 2013 0,3
Onderwijsniveau: wo Percentages/aantallen 2013 3,9
Onderwijsniveau: wo Standaardfouten 2013 0,6
Onderwijsniveau: onbekend Percentages/aantallen 2013 0,0
Onderwijsniveau: onbekend Standaardfouten 2013 .
Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 1,3
Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,3
Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 2,9
Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,3
Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 2,7
Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,3
Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 2,2
Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,3
Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 2,3
Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,3
Hoogte van het vermogen: 1e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 2,0
Hoogte van het vermogen: 1e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,3
Hoogte van het vermogen: 2e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 2,5
Hoogte van het vermogen: 2e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,3
Hoogte van het vermogen: 3e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 2,6
Hoogte van het vermogen: 3e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,3
Hoogte van het vermogen: 4e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 2,1
Hoogte van het vermogen: 4e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,2
Hoogte van het vermogen: 5e 20%-groep Percentages/aantallen 2013 2,6
Hoogte van het vermogen: 5e 20%-groep Standaardfouten 2013 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Daarbij wordt ingegaan op de volgende aspecten van gezondheid:
- ervaren gezondheid
- langdurige aandoeningen, chronische ziekten
- generieke gezondheidsmaten
- psychische gezondheid en psychische klachten
- infectieziekten
- malaiseklachten
- functiebeperkingen
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar diverse persoonskenmerken. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 24 juli 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Langdurige aandoeningen
Van 18 aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' wordt
gevraagd of mensen deze in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Van drie
van die aandoeningen wordt ook gevraagd of men die ooit heeft gehad.
Daarnaast wordt gevraagd naar suikerziekte.
Aandoeningen afgelopen 12 maanden
Langdurige ziektes en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden.
Respondenten kunnen aangeven of ze de ziekte of
aandoening hebben of afgelopen 12 maanden hebben gehad.
Psoriasis
% personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u in de afgelopen 12 maanden psoriasis?