Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Kosten uitbesteed werk (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Sociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Premies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige sociale lasten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
016 Dienstverlening voor de landbouw 2020 25,0 54,8 19,3 46,2 6.161 6.019 142 5.141 2.109 1.128 . . . 552 . . . 375 54 1.267 747 204 126 79 15 301 1.333 175 135 361 211 52 17 207 174 433 1.019 -64 1 42 998
B Delfstoffenwinning 2020 8,3 11,1 7,8 10,4 11.902 11.685 217 12.567 8.079 803 108 787 92 5.639 56 5.632 48 1.571 65 1.098 649 171 88 83 5 273 1.814 115 106 360 177 26 12 159 860 1.576 -665 -57 -89 -557 -1.367
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 873,7 1.041,8 776,0 924,9 407.811 398.499 9.312 381.614 245.308 165.263 . . . 61.595 . . . 15.735 2.715 60.987 39.793 10.267 5.803 4.465 383 10.544 59.001 5.052 5.011 5.820 2.739 3.865 469 11.079 24.967 16.317 26.197 2.902 -1.100 -1.872 26.127
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 2,8 3,8 2,7 3,6 8.503 8.356 147 9.812 6.698 23 13 21 11 5.465 45 5.450 30 1.151 60 568 295 82 27 56 2 189 1.204 67 68 254 39 5 7 61 703 1.343 -1.310 -82 -86 -352 -1.829
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 2,5 2,9 2,3 2,6 1.510 1.463 48 1.420 849 688 86 674 72 79 10 86 17 81 2 207 139 33 19 14 0 35 301 46 23 72 21 10 2 61 65 63 91 6 -5 2 94
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 3,1 4,4 2,9 4,2 1.889 1.866 23 1.335 531 93 9 93 9 96 1 96 1 340 3 324 215 56 43 13 3 50 310 2 15 34 116 11 3 37 92 170 554 19 1 -207 368
C Industrie 2020 806,2 954,3 713,7 845,2 354.178 347.541 6.637 331.180 212.761 157.443 . . . 41.696 . . . 11.512 2.110 54.781 36.012 9.274 5.302 3.972 351 9.144 52.928 4.753 4.492 4.904 2.181 3.621 402 10.222 22.355 10.710 22.998 3.131 -901 -1.047 24.182
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 146,2 194,3 118,4 159,9 78.678 78.162 517 74.720 53.361 43.994 2.649 43.892 2.547 6.917 622 6.874 579 1.630 820 10.060 6.019 1.577 860 717 70 2.394 9.079 1.017 948 1.228 283 1.037 55 1.917 2.595 2.220 3.959 2.385 -280 -65 5.998
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 136,7 182,2 109,6 149,2 72.897 72.504 392 69.325 50.698 41.885 2.403 41.816 2.334 6.466 587 6.422 543 1.529 817 9.220 5.455 1.434 791 643 59 2.273 7.520 949 872 1.130 257 737 50 1.765 1.761 1.887 3.572 2.416 -52 -53 5.883
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020 16,7 33,6 14,4 29,7 12.232 12.178 54 11.642 8.818 8.228 314 8.106 192 465 8 468 11 122 2 1.593 643 165 101 64 5 781 1.066 102 145 177 60 78 4 250 251 165 591 -22 -1 -2 565
1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1012 Pluimveeslachterijen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1013 Vleesverwerkende industrie 2020 7,9 11,8 6,7 10,3 3.808 3.790 18 3.420 2.342 2.125 112 2.130 118 215 6 216 7 1 1 604 306 78 47 31 2 219 395 41 65 74 28 34 2 61 90 80 388 -8 0 1 381
102 Visverwerkende industrie 2020 3,3 4,1 2,2 2,9 972 969 3 937 682 572 60 570 58 82 8 83 9 26 1 137 88 19 14 5 1 29 96 11 16 10 7 18 1 14 20 22 35 -5 0 -2 28
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020 11,6 16,5 10,2 13,6 5.916 5.903 13 5.739 3.757 2.923 208 2.910 195 456 98 472 115 347 32 924 517 148 81 67 6 253 855 126 97 115 16 81 5 263 152 204 177 -5 2 7 182
1031 Aardappelproductenindustrie 2020 4,6 5,8 4,2 5,1 2.912 2.882 30 2.840 1.858 1.095 31 1.123 59 392 10 392 10 340 30 384 234 70 37 33 2 79 497 81 31 52 8 40 2 185 98 101 71 8 0 0 79
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020 2,8 3,2 2,6 3,0 4.328 4.284 44 4.145 3.561 3.094 225 3.167 298 461 8 458 5 5 1 267 163 50 24 26 3 51 246 56 39 51 2 4 2 40 52 71 182 0 0 0 182
105 Zuivelindustrie 2020 18,4 24,4 16,6 22,1 14.949 14.835 114 14.766 11.328 10.010 399 10.044 433 1.054 61 1.052 58 249 15 1.558 946 237 107 130 7 368 1.433 191 115 231 15 150 7 440 284 447 183 214 -43 -22 332
106 Meelindustrie 2020 3,7 4,1 3,4 3,8 2.713 2.666 47 2.579 1.754 1.283 62 1.283 62 449 128 347 26 21 1 337 228 64 31 33 3 41 398 68 31 99 6 31 2 97 65 90 134 -3 -2 12 141
1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1062 Zetmeelindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 Brood- en deegwarenindustrie 2020 43,7 52,3 27,9 35,1 5.321 5.284 37 4.867 2.242 1.954 203 1.949 197 284 13 285 14 3 1 1.519 987 250 160 90 12 270 876 118 176 122 57 96 9 152 146 231 454 -23 -2 6 435
1071 Brood- en banketbakkerijen 2020 37,4 43,6 22,5 27,9 3.522 3.492 30 3.163 1.295 1.153 147 1.146 140 138 6 139 6 2 1 1.103 745 184 120 65 11 164 602 93 141 72 48 52 7 91 98 164 359 -17 -2 6 346
1072 Banket- en koekindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020 27,5 33,8 24,1 29,7 16.397 16.380 16 15.000 10.532 7.777 624 7.760 607 2.045 172 2.091 218 707 3 2.182 1.408 377 203 175 19 378 1.812 175 195 233 51 232 14 310 604 474 1.397 2.154 -3 -11 3.538
1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2020 7,3 8,9 6,6 8,0 4.885 4.797 88 4.561 3.453 2.323 100 2.314 91 1.105 80 1.105 81 25 0 560 369 106 53 53 4 82 451 43 61 53 13 98 4 67 113 98 324 1.713 1 -5 2.033
109 Diervoederindustrie 2020 8,9 10,1 8,1 9,2 10.070 10.005 65 9.651 8.027 6.043 309 6.028 293 1.172 91 1.167 87 49 763 703 475 123 71 53 3 102 738 102 59 91 45 49 6 199 188 183 419 106 -4 -41 480
11 Drankenindustrie 2020 8,6 11,0 7,9 9,7 4.858 4.721 138 4.641 2.364 1.903 124 1.884 105 443 34 443 35 15 3 741 494 125 60 66 11 111 1.235 62 70 89 25 247 5 146 592 302 218 -30 -226 7 -31
1105 Bierbrouwerijen 2020 5,8 7,1 5,2 6,1 2.941 2.853 88 2.882 1.341 1.092 56 1.077 41 234 12 232 10 13 3 493 337 85 37 48 10 61 839 37 44 43 12 159 3 114 427 210 59 -12 -229 8 -174
1107 Frisdrankindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Tabaksindustrie 2020 1,0 1,1 0,9 1,0 923 936 -13 754 300 206 123 191 108 9 1 9 1 86 0 99 71 18 9 8 0 10 324 6 6 9 1 53 0 6 243 32 169 -1 -2 -20 147
13 Textielindustrie 2020 12,4 14,4 11,0 12,7 3.084 3.073 11 2.863 1.596 1.332 234 1.327 229 200 39 203 43 62 1 695 493 122 78 44 3 77 472 41 84 59 20 78 6 90 95 100 221 -21 -8 -16 176
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 15,9 19,0 13,9 16,6 3.911 3.890 21 3.643 2.067 1.644 283 1.640 279 340 89 355 104 82 1 847 599 149 96 53 4 96 608 47 109 65 26 114 10 111 126 121 268 -25 -8 -16 220
139 Overige textielproductenindustrie 2020 9,9 11,6 8,9 10,3 2.659 2.642 16 2.435 1.385 1.158 193 1.156 191 173 39 176 42 54 1 573 405 98 63 36 2 67 401 30 69 50 16 69 5 77 86 75 224 -14 0 -18 192
14 Kledingindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2020 1,9 2,3 1,6 1,9 428 421 7 401 238 188 28 187 27 47 22 49 24 2 0 91 61 16 11 5 0 13 58 4 12 4 2 11 2 10 12 15 27 -3 0 -2 23
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 37,8 47,9 34,7 43,9 11.089 10.984 105 9.958 5.387 4.214 459 4.185 429 732 127 735 129 398 42 2.437 1.547 411 248 163 15 464 1.748 241 244 295 128 83 19 302 436 387 1.131 -30 -14 6 1.093
16 Houtindustrie 2020 14,6 19,5 13,1 17,7 3.835 3.781 54 3.358 2.049 1.737 213 1.708 184 183 21 195 33 124 4 776 509 124 81 43 6 137 432 32 91 71 40 26 8 63 102 101 477 -17 -1 8 467
161 Primaire houtbewerking e.d. 2020 1,7 1,9 1,4 1,6 510 502 8 449 304 232 44 226 39 50 1 51 2 19 3 81 60 14 9 5 0 7 50 6 12 9 3 3 1 5 12 15 61 -2 0 1 59
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2020 12,8 17,6 11,7 16,1 3.324 3.278 46 2.909 1.745 1.505 169 1.482 145 133 20 144 31 105 1 695 449 110 72 38 5 130 382 26 79 63 37 23 7 57 91 87 416 -15 -1 8 408
1623 Timmerindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Papierindustrie 2020 19,1 21,5 17,8 19,9 7.770 7.723 47 6.928 4.055 3.279 229 3.318 268 670 26 674 29 47 59 1.370 915 254 148 106 7 195 1.193 180 129 179 26 33 16 258 374 310 842 -6 2 -88 749
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 36,0 41,8 32,2 37,2 10.668 10.605 62 9.579 5.315 4.141 874 4.169 902 910 29 915 34 202 62 2.162 1.479 386 244 142 13 284 1.695 218 217 278 48 78 27 346 483 407 1.089 -18 2 -73 1.001
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2020 4,1 4,7 3,9 4,5 1.688 1.662 27 1.646 742 719 75 711 68 0 0 0 0 5 18 333 214 67 36 31 2 51 431 117 32 81 4 7 2 57 132 140 42 -12 3 -83 -50
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2020 15,0 16,8 13,9 15,4 6.081 6.061 20 5.282 3.313 2.561 154 2.607 200 670 25 674 29 41 41 1.036 701 187 111 75 5 144 762 63 97 98 22 26 14 201 241 170 800 6 -1 -6 799
1721 Karton- e.d. verpakkingenindustrie 2020 7,9 9,4 7,3 8,5 2.269 2.255 14 2.128 1.167 944 48 945 48 189 7 191 10 25 9 564 371 98 60 38 3 93 322 30 57 64 16 9 4 55 88 75 142 15 -1 -1 155
18 Grafische industrie 2020 17,0 20,3 14,4 17,3 2.898 2.883 15 2.651 1.260 862 645 851 634 240 4 241 5 155 3 792 564 133 96 36 7 89 502 38 89 99 23 45 11 88 109 97 247 -11 1 15 252
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2020 16,6 19,4 14,0 16,5 2.831 2.818 14 2.608 1.244 846 644 835 633 240 4 241 5 155 3 778 554 130 94 36 7 88 490 37 87 98 21 44 11 86 107 96 223 -11 1 15 228
1812 Overige drukkerijen 2020 14,1 16,4 12,0 14,0 2.524 2.513 11 2.318 1.126 756 636 748 627 231 4 231 4 136 3 678 481 112 82 30 6 78 432 32 76 90 18 43 9 76 89 83 206 -10 1 16 213
182 Repro van geluid, beeld en software 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 101,2 116,2 94,2 107,2 94.452 93.928 524 91.414 65.383 46.929 3.608 46.681 3.360 14.083 685 14.222 824 4.069 302 8.854 5.971 1.539 812 727 66 1.278 13.697 2.314 869 1.282 256 880 55 2.834 5.206 3.480 3.039 2.396 -167 -1.116 4.151
19 Aardolie-industrie 2020 5,5 6,5 5,4 6,3 22.912 23.044 -132 24.004 21.416 15.050 891 14.869 710 6.337 108 6.407 177 24 4 656 468 47 42 5 6 134 1.387 503 88 176 18 9 4 114 475 546 -1.092 -23 0 -1.320 -2.435
19201 Raffinaderijen 2020 4,8 5,7 4,7 5,6 22.513 22.647 -134 23.639 21.119 14.768 853 14.586 672 6.322 107 6.392 176 24 4 614 439 40 37 3 6 129 1.365 501 85 173 14 5 4 112 471 542 -1.126 -23 0 -1.320 -2.469
20 Chemische industrie 2020 46,5 51,9 43,9 48,8 54.099 53.722 377 51.770 35.263 25.032 1.823 24.918 1.709 6.235 362 6.288 415 3.826 171 4.580 3.125 898 427 471 37 521 9.684 1.584 453 816 143 686 21 2.158 3.823 2.243 2.329 2.400 -179 199 4.749
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 61,3 69,1 57,5 64,5 61.489 60.948 541 58.210 38.881 27.689 2.206 27.622 2.139 6.982 461 7.049 528 3.921 289 6.014 4.040 1.122 540 583 43 808 10.770 1.629 579 903 184 756 36 2.418 4.266 2.545 3.279 2.432 -161 178 5.728
201 Basischemie 2020 26,0 28,8 24,8 27,6 33.467 33.225 242 32.082 21.282 15.412 947 15.339 874 4.802 62 4.833 94 1.011 58 2.889 1.935 586 252 334 25 344 6.096 1.430 336 640 108 538 12 1.268 1.764 1.815 1.385 1.969 -237 212 3.329
2013 Overige anorganische basischemie 2020 2,2 2,4 2,1 2,3 1.946 1.964 -18 1.508 714 495 40 515 61 24 0 24 0 194 2 244 174 45 20 25 1 24 346 93 29 61 1 5 1 43 113 204 438 -43 -63 -1 331
2014 Organische basischemie 2020 8,4 9,2 8,1 8,9 14.522 14.480 41 13.849 9.954 6.870 252 6.810 193 2.908 2 2.946 41 169 8 1.057 674 212 91 122 9 162 2.362 685 103 327 5 100 3 541 600 477 672 11 -9 28 702
20141 Petrochemische industrie 2020 5,3 5,8 5,2 5,6 11.950 11.912 38 11.526 8.545 5.634 124 5.609 99 2.843 2 2.881 41 61 8 722 450 143 60 83 7 123 1.912 626 69 248 2 35 2 446 483 348 424 9 -9 28 451
20149 Overige organische basischemie 2020 3,1 3,4 3,0 3,3 2.572 2.569 3 2.323 1.409 1.236 128 1.201 94 65 0 65 0 108 0 335 224 70 30 39 2 40 450 59 33 79 3 64 2 95 116 129 249 2 0 1 251
2015 Kunstmestindustrie 2020 1,9 2,0 1,8 2,0 2.330 2.346 -17 2.213 1.238 690 93 705 108 532 5 527 0 0 16 209 145 46 21 24 1 18 591 130 83 18 57 24 1 219 59 176 117 -12 -1 2 107
2016 Kunststofindustrie 2020 11,1 12,6 10,4 11,9 12.488 12.321 167 12.354 8.310 6.602 447 6.554 398 1.099 23 1.097 21 584 25 1.127 771 234 98 136 8 114 2.096 403 100 113 15 353 5 321 786 821 134 1.979 -164 -9 1.940
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2020 5,9 6,7 5,6 6,2 3.288 3.220 68 2.918 1.973 1.586 132 1.588 134 239 60 238 60 148 0 468 325 88 46 41 2 53 404 16 32 18 15 58 2 57 206 73 370 52 57 -2 476
205 Overige chemische productenindustrie 2020 7,7 8,4 7,2 7,8 5.023 4.970 54 4.784 3.191 2.834 339 2.831 336 100 31 97 28 154 103 692 478 146 80 67 6 61 680 95 48 102 10 34 4 108 279 222 240 -5 2 -6 231
206 Synthetische vezelindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 Farmaceutische industrie 2020 14,8 17,2 13,6 15,7 7.390 7.226 164 6.439 3.617 2.657 383 2.704 430 747 99 761 113 95 118 1.434 916 225 113 112 6 287 1.086 45 126 87 41 70 14 260 444 302 950 32 18 -21 980
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2020 1,0 1,2 0,9 1,1 377 363 15 329 243 212 9 214 11 31 4 34 7 0 0 43 27 8 4 4 0 9 34 2 3 3 1 4 0 6 15 9 49 -18 0 0 31
212 Farmaceutische productenindustrie 2020 13,8 16,0 12,7 14,6 7.012 6.863 149 6.111 3.375 2.445 374 2.490 419 716 96 727 106 95 118 1.390 889 217 109 108 6 279 1.053 43 123 84 39 66 14 254 429 294 901 50 18 -21 949
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 34,4 40,6 31,3 36,4 10.052 9.936 116 9.200 5.086 4.189 510 4.190 511 764 116 766 118 124 9 2.184 1.462 369 231 139 17 336 1.540 182 202 204 53 115 16 302 465 390 852 -13 -6 25 858
221 Rubberproductenindustrie 2020 3,4 3,7 3,2 3,5 987 998 -11 1.025 604 373 45 371 44 229 27 222 20 2 0 239 161 45 27 18 2 30 136 13 13 16 4 13 1 46 30 46 -38 5 -2 0 -35
222 Kunststofproductenindustrie 2020 31,0 36,9 28,1 32,9 9.065 8.938 127 8.175 4.482 3.817 465 3.819 467 535 90 544 98 122 9 1.946 1.301 325 204 121 15 306 1.403 170 189 188 49 102 15 255 436 343 890 -18 -5 25 892
2221 Kunststofplaat-, -profielindustrie 2020 8,2 9,6 7,7 8,9 2.737 2.730 6 2.544 1.440 1.212 134 1.209 130 210 43 201 34 16 2 581 389 102 60 42 8 82 429 55 46 53 10 30 4 99 132 94 193 -11 -4 1 179
2229 Overige kunststofproductenindustrie 2020 9,1 11,0 8,1 9,5 2.137 2.077 60 1.870 930 807 125 812 129 82 19 98 35 39 2 494 338 81 54 27 3 72 373 31 62 51 14 25 4 55 131 74 267 -5 0 16 279
23 Bouwmaterialenindustrie 2020 23,3 28,4 21,6 26,2 7.254 7.203 51 6.600 3.338 2.478 247 2.477 245 549 106 540 97 273 38 1.661 1.038 287 167 120 9 327 1.315 209 152 224 88 57 12 240 334 286 654 -13 -13 -2 625
231 Glas- en glaswerkindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2020 10,5 13,5 9,9 12,6 3.642 3.622 20 3.352 1.866 1.511 102 1.516 108 127 45 127 45 192 36 786 461 124 72 52 3 198 554 41 71 107 60 23 6 118 128 147 290 -17 -2 -7 264
2361 Betonwaren-, kalkzandsteenindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237 Natuursteenbewerkende industrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Basismetaalindustrie 2020 19,7 22,3 18,7 21,2 7.518 7.501 16 7.704 4.278 3.771 557 3.718 504 120 41 107 28 318 69 1.622 1.091 306 165 141 3 222 1.414 276 88 450 46 120 10 247 176 391 -187 -20 -107 2 -312
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 113,6 142,5 102,1 128,3 29.662 29.409 253 28.038 15.250 12.628 1.677 12.515 1.565 1.016 201 1.012 197 1.441 165 7.354 4.846 1.280 756 524 31 1.197 4.328 507 628 899 240 291 54 701 1.008 1.105 1.624 -64 -117 26 1.469
24-30, 33 Metalektro 2020 351,9 421,7 321,4 384,7 145.307 142.069 3.238 132.738 78.003 53.978 7.483 53.473 6.978 18.276 1.508 18.274 1.506 4.895 854 26.067 17.267 4.413 2.521 1.893 152 4.234 24.836 846 1.838 1.661 1.321 1.280 208 4.489 13.195 3.834 12.569 -1.556 -430 136 10.719
241 IJzer- en staalindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245 Metaalgieterijen 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Metaalproductenindustrie 2020 93,9 120,1 83,4 107,1 22.144 21.907 237 20.333 10.972 8.857 1.120 8.797 1.061 896 160 905 169 1.123 96 5.733 3.755 974 592 383 28 976 2.914 231 539 450 194 171 45 453 831 714 1.811 -44 -10 24 1.780
251 Metalen bouwproductenindustrie 2020 33,7 42,0 30,7 38,2 8.435 8.293 143 7.829 4.489 3.627 306 3.612 291 243 43 246 46 587 31 2.187 1.405 359 216 143 10 413 945 57 184 114 86 55 15 146 288 209 606 -22 -3 33 614
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2020 28,8 41,6 24,6 36,0 5.506 5.449 57 4.856 2.161 1.739 276 1.743 280 121 11 125 15 243 58 1.543 1.009 268 165 102 9 257 946 94 178 184 65 50 19 126 231 206 651 5 5 6 667
2561 Oppervlaktebehandelingsindustrie 2020 9,5 12,3 8,4 10,8 1.723 1.705 18 1.609 663 565 64 563 62 16 1 16 2 70 13 552 350 94 58 36 2 106 335 54 62 51 16 23 5 38 87 59 113 20 7 -5 135
2562 Algemene metaalbewerkingsindustrie 2020 19,3 29,3 16,2 25,2 3.784 3.744 40 3.247 1.498 1.174 212 1.180 218 106 10 109 13 173 45 990 659 174 108 67 7 151 611 41 115 133 49 27 15 88 144 147 537 -14 -2 11 532
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259 Overige metaalproductenindustrie 2020 13,3 15,8 11,7 13,9 3.788 3.773 15 3.468 2.042 1.635 302 1.603 270 297 54 293 50 110 1 832 548 143 85 58 5 137 473 40 79 66 18 26 5 83 155 120 321 -19 -4 -8 290
26 Elektrotechnische industrie 2020 28,8 32,2 26,1 29,3 26.072 25.223 849 24.737 10.942 7.819 904 7.849 935 2.797 343 2.758 304 97 230 2.682 1.864 440 233 207 12 366 10.500 35 141 90 43 211 32 1.091 8.857 613 1.335 -408 126 42 1.095
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 146,9 166,6 135,4 153,7 75.611 72.819 2.792 66.228 35.593 26.166 4.276 26.171 4.280 7.910 913 7.932 935 1.184 334 12.043 8.291 2.000 1.105 896 59 1.693 16.534 205 698 528 226 685 84 3.220 10.887 2.058 9.384 -1.263 80 113 8.314
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 51,9 58,8 47,2 53,6 37.955 36.252 1.703 35.716 17.404 10.406 1.301 10.472 1.367 6.521 686 6.550 715 224 253 4.542 3.097 763 401 362 18 664 12.838 84 251 163 85 393 42 1.729 10.090 933 2.238 -1.383 102 39 995
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2020 6,6 7,6 6,0 6,9 5.940 5.927 13 5.266 3.262 1.604 96 1.608 100 1.632 59 1.588 16 9 17 653 461 97 48 49 6 90 1.130 16 27 53 5 78 3 626 324 221 674 -334 3 98 441
262 Computerindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263 Communicatieapparatenindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264 Consumentenelektronicaindustrie 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2020 11,7 12,7 10,6 11,5 3.141 2.936 206 2.847 1.573 1.283 309 1.344 371 256 24 258 27 28 7 922 625 163 95 69 3 130 290 12 49 18 18 26 6 83 79 61 294 9 -1 -9 294
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2022:
Cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Veel bedrijven hebben in 2020 loonkostensubsidies (NOW-regeling) ontvangen als steunmaatregel tijdens de corona-crisis. Deze loonkostensubsidies worden in de productiestatistieken in mindering gebracht op de uitbetaalde lonen. In sommige gevallen zullen bedrijven (een deel van) deze subsidies terug moeten betalen. Dat betekent dat de totale loonkosten voor bedrijven hoger uit kunnen komen dan weergegeven in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2023 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.


Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.


Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Totaal
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De inkoopwaarde omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen.

De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad
Totaal
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen.
De kosten van de in de verslagperiode ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces.

Deze kosten zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen en retouremballage, btw, terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopwaarde van de in de verslagperiode verkochte handelsgoederen.
Handelsgoederen zijn goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking door te verkopen.

Deze post omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen. De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad.
Totaal
Beginvoorraad handelsgoederen
De waarde op de balans van de handelsgoederen aan het begin van de periode
.
Inkopen handelsgoederen
De kosten van de handelsgoederen die in de verslagperiode zijn ingekocht.
Inclusief: kosten van eenmalige verpakking, invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en bpm). Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden, exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden, die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door onderaannemers
Inkoopwaarde overige goederen & diensten
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale premies ten laste van werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Totaal
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, vut en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. itzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie, boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.