Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Kosten uitbesteed werk (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Sociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Premies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige sociale lasten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
G Handel 2019 1.488,1 1.840,4 962,3 1.261,8 725.742 714.568 11.174 686.164 546.269 . . . . . . . . . . 55.872 39.031 9.271 6.209 3.062 294 7.276 74.358 1.888 10.483 1.957 3.504 13.028 948 11.542 31.008 9.666 39.578 3.043 -135 429 42.914
45 Autohandel en -reparatie 2019 125,9 164,7 104,8 140,4 78.693 78.469 224 75.783 62.883 5.757 . . . 56.703 . . . . . 5.474 3.933 1.028 655 373 37 476 6.716 220 1.070 176 401 1.041 120 539 3.149 711 2.910 -177 -30 -18 2.685
451 Autohandel en -reparatie 2019 84,5 109,3 71,4 94,5 61.461 61.305 156 59.496 50.145 4.362 . . . 45.422 . . . 305 57 3.724 2.711 711 444 267 24 278 5.146 134 742 107 259 715 87 343 2.759 481 1.965 -148 -22 -19 1.775
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2019 21,6 29,7 17,4 24,8 3.738 3.717 21 3.325 1.702 1.177 . . . 496 . . . 28 1 911 631 164 103 61 7 109 603 55 170 39 73 43 15 63 145 109 413 -17 -2 0 395
453 Handel in auto-onderdelen 2019 17,2 21,0 13,7 16,8 10.502 10.466 36 10.085 8.567 160 . . . 8.393 . . . 13 1 710 501 128 91 37 5 76 705 24 126 21 64 166 15 109 181 104 417 -5 -6 1 407
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2019 2,7 4,7 2,3 4,3 2.992 2.980 11 2.877 2.469 58 . . . 2.393 . . . . . 130 90 25 16 9 1 14 262 7 32 10 6 118 3 24 63 17 114 -7 0 0 108
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2019 543,2 676,3 458,8 572,6 520.515 512.073 8.443 491.669 401.320 . . . . . . . . . . 33.146 22.982 5.226 3.469 1.758 177 4.761 51.912 911 3.966 1.285 2.373 8.890 553 9.509 24.425 5.291 28.846 3.263 -85 307 32.332
462 Groothandel in landbouwproducten 2019 33,3 45,3 26,9 37,2 45.040 44.906 134 43.972 39.907 . . . . . . . . . . 1.868 1.229 273 190 84 11 355 1.769 72 255 76 206 200 32 493 437 428 1.067 -136 -4 51 978
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2019 95,0 127,3 75,6 103,2 92.861 92.170 691 87.896 72.723 . . . . . . . . . . 5.595 3.484 802 542 260 21 1.288 8.530 193 577 298 403 1.519 69 1.707 3.765 1.049 4.965 1.157 -40 -273 5.809
464 Groothandel in non-food 2019 134,8 166,5 112,1 137,8 116.330 111.859 4.472 105.291 77.279 . . . . . . . . . . 8.096 5.711 1.249 867 382 46 1.089 18.718 263 1.006 180 490 4.371 172 3.376 8.862 1.199 11.039 905 37 451 12.432
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2019 54,1 62,3 48,5 55,8 54.842 53.117 1.725 52.405 40.635 . . . . . . . . . . 4.001 2.891 615 405 211 27 468 7.174 69 290 74 195 1.277 64 899 4.305 596 2.437 531 -9 -268 2.691
466 Groothandel in industriemachines 2019 98,9 113,6 87,4 100,4 45.955 45.317 638 43.052 31.743 . . . . . . . . . . 6.066 4.359 1.046 671 376 37 624 4.374 114 612 164 434 539 91 952 1.469 869 2.903 15 -22 -35 2.861
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2019 91,8 106,4 80,3 93,3 146.150 145.676 474 141.356 125.416 . . . . . . . . . . 5.418 3.810 928 587 341 27 653 9.552 165 977 422 455 673 86 1.715 5.059 970 4.795 649 -41 439 5.841
469 Niet-gespecialiseerde groothandel 2019 12,1 16,6 9,5 13,0 7.465 7.356 110 7.061 5.797 . . . . . . . . . . 647 415 95 62 33 2 134 548 15 87 33 52 67 10 178 107 70 405 68 0 0 472
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 819,0 999,4 398,8 548,7 126.534 124.026 2.507 118.712 82.066 . . . . 81.126 . . . . . 17.252 12.116 3.017 2.086 931 80 2.038 15.730 758 5.447 496 730 3.096 276 1.494 3.434 3.664 7.821 -44 -19 139 7.897
471 Supermarkten en warenhuizen 2019 382,6 403,9 133,5 150,2 41.413 40.799 614 39.432 28.652 . . . . 28.582 . . . 12 . 5.712 3.928 970 689 281 15 799 3.558 243 1.324 164 185 431 29 285 896 1.510 1.981 -135 -16 31 1.861
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 41,2 57,9 22,3 36,9 6.015 5.971 44 5.324 3.719 . . . . 3.701 . . . 4 . 812 600 147 103 44 7 58 688 65 243 43 39 107 22 44 126 105 692 -14 1 22 701
473 Tankstations 2019 14,8 15,8 9,9 10,6 10.921 10.890 31 10.596 9.619 . . . . 9.608 . . . . . 400 286 71 48 24 2 40 483 32 149 22 11 29 6 39 196 95 324 -10 0 0 315
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 12,8 15,7 8,6 11,3 3.655 3.644 12 3.566 2.818 . . . . 2.814 . . . 2 . 378 282 74 48 26 1 22 330 15 124 8 15 45 13 41 69 41 90 -4 6 0 91
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 81,6 97,1 52,4 65,3 16.107 14.679 1.428 14.374 8.766 . . . . 8.545 . . . 155 . 2.482 1.774 458 310 148 13 238 2.518 121 896 55 137 501 43 211 556 608 1.733 270 -1 7 2.010
476 Winkels in recreatieartikelen 2019 26,6 35,4 15,9 23,3 4.531 4.505 26 4.146 2.882 . . . . 2.840 . . . 7 . 592 434 104 72 32 3 50 608 33 252 21 29 98 18 60 96 64 386 -1 0 13 398
477 Winkels in overige artikelen 2019 216,1 251,8 126,7 156,2 28.698 28.402 296 26.783 15.776 . . . . 15.631 . . . . . 5.226 3.835 960 660 299 25 407 5.026 206 2.132 121 167 877 96 498 928 755 1.914 -118 -9 53 1.841
478 Markthandel 2019 7,1 19,8 3,6 14,9 1.331 1.324 7 1.092 771 . . . . 765 . . . 4 . 94 68 18 14 4 1 7 202 9 50 9 46 36 6 9 38 26 239 -5 -2 3 236
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2019 36,1 102,0 26,0 80,0 13.863 13.813 50 13.400 9.064 . . . . 8.641 . . . 367 . 1.556 910 215 143 72 14 418 2.319 33 279 53 103 971 43 308 530 461 463 -27 0 10 446
I Horeca 2019 522,4 641,5 243,2 341,0 29.764 29.430 334 25.860 8.522 . . . . . . . . . . 8.363 6.020 1.307 1.019 289 42 993 7.557 715 3.055 441 205 831 127 548 1.636 1.418 3.904 -185 -21 157 3.855
55 Logiesverstrekking 2019 98,1 120,7 57,3 76,0 8.751 8.676 75 7.663 1.673 . . . . . . . . . . 2.396 1.643 362 275 88 9 382 2.929 246 1.172 140 38 356 37 225 715 665 1.088 -84 -4 53 1.053
551 Hotels 2019 74,7 89,2 45,0 56,9 6.187 6.148 39 5.406 1.009 . . . . . . . . . . 1.867 1.263 277 214 64 8 319 2.069 145 833 92 22 252 21 144 561 460 782 -59 0 51 774
56 Eet- en drinkgelegenheden 2019 424,3 520,8 185,9 265,0 21.012 20.754 258 18.197 6.849 . . . . . . . . . . 5.967 4.377 945 744 201 33 612 4.628 469 1.883 302 167 475 89 323 921 752 2.816 -102 -17 104 2.801
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2019 305,8 363,6 130,6 177,4 13.979 . . 11.920 4.325 . . . . . . . . . . 3.836 2.875 612 487 124 24 325 3.237 346 1.416 199 97 341 62 215 561 522 2.059 -54 -9 89 2.085
562 Kantines en catering 2019 51,1 73,5 27,5 45,1 3.577 . . 3.315 1.383 . . . . . . . . . . 1.255 872 200 150 50 3 181 563 33 149 28 49 50 12 47 195 114 262 -28 -4 3 233
563 Cafés 2019 67,4 83,7 27,8 42,5 3.456 . . 2.961 1.142 . . . . . . . . . . 875 630 134 107 27 6 105 828 90 319 75 20 84 16 61 164 116 495 -20 -4 13 483
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2022:
Cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Veel bedrijven hebben in 2020 loonkostensubsidies (NOW-regeling) ontvangen als steunmaatregel tijdens de corona-crisis. Deze loonkostensubsidies worden in de productiestatistieken in mindering gebracht op de uitbetaalde lonen. In sommige gevallen zullen bedrijven (een deel van) deze subsidies terug moeten betalen. Dat betekent dat de totale loonkosten voor bedrijven hoger uit kunnen komen dan weergegeven in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2023 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.


Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.


Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Totaal
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De inkoopwaarde omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen.

De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad
Totaal
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen.
De kosten van de in de verslagperiode ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces.

Deze kosten zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen en retouremballage, btw, terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopwaarde van de in de verslagperiode verkochte handelsgoederen.
Handelsgoederen zijn goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking door te verkopen.

Deze post omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen. De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad.
Totaal
Beginvoorraad handelsgoederen
De waarde op de balans van de handelsgoederen aan het begin van de periode
.
Inkopen handelsgoederen
De kosten van de handelsgoederen die in de verslagperiode zijn ingekocht.
Inclusief: kosten van eenmalige verpakking, invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en bpm). Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden, exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden, die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door onderaannemers
Inkoopwaarde overige goederen & diensten
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale premies ten laste van werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Totaal
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, vut en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. itzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie, boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.