Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Kosten uitbesteed werk (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Sociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Premies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige sociale lasten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
G Handel 2018 1.448,9 1.789,2 945,7 1.233,5 696.442 688.046 8.396 661.605 528.759 . . . . . . . . . . 52.892 37.293 8.732 5.756 2.977 274 6.592 71.655 1.591 10.616 1.796 3.480 12.997 960 10.517 29.699 8.300 34.837 1.195 -287 1.101 36.846
45 Autohandel en -reparatie 2018 121,5 159,0 100,9 135,4 73.235 73.031 205 70.676 58.693 5.826 . . . 52.415 . . . . . 5.137 3.722 933 591 343 43 440 6.207 198 1.019 168 393 978 103 509 2.838 639 2.559 -146 -18 31 2.425
451 Autohandel en -reparatie 2018 81,9 105,9 68,2 90,5 55.548 55.412 136 53.871 45.291 4.502 . . . 40.432 . . . 279 77 3.463 2.548 648 406 243 27 240 4.708 130 727 108 256 635 68 293 2.491 410 1.677 -145 -15 34 1.550
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 20,1 27,9 16,9 24,1 3.436 3.419 16 3.103 1.613 1.048 . . . 533 . . . 30 2 840 587 149 94 55 9 96 549 39 147 34 74 50 15 52 138 101 332 -16 -1 -1 314
453 Handel in auto-onderdelen 2018 16,8 20,4 13,7 16,7 11.181 11.130 50 10.778 9.327 220 . . . 9.082 . . . 17 9 709 505 114 77 37 6 85 658 22 118 17 56 161 14 134 135 84 403 6 -2 -1 405
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 2,6 4,8 2,1 4,2 3.071 3.069 2 2.925 2.463 56 . . . 2.369 . . . . . 125 83 22 14 8 1 19 293 8 27 9 8 132 6 30 74 44 147 9 0 0 155
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 521,9 650,4 444,4 552,8 501.660 495.906 5.753 476.857 390.612 . . . . . . . . . . 31.363 21.940 4.964 3.212 1.752 165 4.294 50.162 695 3.933 1.155 2.380 9.113 572 8.680 23.634 4.720 24.803 1.435 -249 1.262 27.251
462 Groothandel in landbouwproducten 2018 31,6 43,8 25,8 35,9 46.000 45.856 144 45.116 41.245 . . . . . . . . . . 1.822 1.226 268 180 88 8 320 1.812 69 255 72 192 200 35 579 411 237 884 303 -7 -299 881
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2018 92,1 123,3 75,1 102,3 91.387 90.622 764 86.783 71.998 . . . . . . . . . . 5.338 3.338 745 504 241 21 1.234 8.475 184 574 257 449 1.568 68 1.747 3.628 973 4.603 -126 -59 209 4.627
464 Groothandel in non-food 2018 126,5 156,2 105,9 129,4 108.229 106.254 1.974 99.401 73.361 . . . . . . . . . . 7.564 5.362 1.168 790 378 44 990 17.405 111 949 180 463 4.251 166 2.632 8.652 1.071 8.828 2.118 24 418 11.387
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2018 53,5 61,2 47,8 54,3 51.881 50.257 1.623 49.666 37.859 . . . . . . . . . . 3.671 2.729 569 374 195 20 353 7.681 35 311 67 203 1.542 70 879 4.575 455 2.214 510 -129 429 3.024
466 Groothandel in industriemachines 2018 94,9 109,2 84,4 96,9 44.047 43.468 580 41.328 30.684 . . . . . . . . . . 5.695 4.125 979 622 357 34 556 4.114 91 598 129 417 558 100 884 1.338 836 2.719 -64 -40 444 3.060
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2018 87,5 101,7 76,8 89,1 143.585 143.195 390 139.370 124.369 . . . . . . . . . . 5.193 3.649 931 540 391 27 586 8.875 166 1.008 404 480 636 89 1.589 4.502 933 4.215 -1.313 -33 4 2.873
469 Niet-gespecialiseerde groothandel 2018 12,0 16,1 9,5 12,7 6.526 6.420 106 6.224 5.064 . . . . . . . . . . 600 412 88 56 31 2 99 488 13 73 15 35 70 10 182 90 71 302 -3 0 -4 296
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 805,5 979,8 400,4 545,3 121.547 119.109 2.438 114.072 79.453 . . . . 78.698 . . . . . 16.392 11.632 2.835 1.953 882 67 1.858 15.286 698 5.664 472 706 2.905 286 1.328 3.227 2.942 7.475 -93 -20 -192 7.170
471 Supermarkten en warenhuizen 2018 366,3 385,9 132,5 148,3 40.388 39.832 557 38.433 28.409 . . . . 28.345 . . . 11 . 5.365 3.728 897 633 264 11 729 3.704 211 1.511 159 198 434 28 307 856 957 1.955 -215 -5 -243 1.492
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 42,1 60,3 22,6 38,5 5.814 5.775 39 5.129 3.573 . . . . 3.559 . . . 3 . 793 590 143 100 43 7 54 660 65 234 41 39 102 22 40 117 103 685 -17 1 13 682
473 Tankstations 2018 14,9 16,2 9,6 10,5 10.086 10.063 23 9.884 9.081 . . . . 9.076 . . . . . 389 275 67 46 22 3 43 346 27 142 21 11 25 4 27 89 68 202 -9 0 1 194
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 12,6 15,7 8,6 11,3 3.644 3.636 9 3.517 2.796 . . . . 2.790 . . . 4 . 368 284 65 44 20 1 19 307 15 114 9 16 42 16 35 61 46 127 -4 0 3 126
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 81,6 98,2 54,4 67,6 15.463 14.020 1.443 13.898 8.377 . . . . 8.195 . . . 147 . 2.380 1.697 426 288 138 13 245 2.519 114 872 53 127 513 41 168 631 622 1.565 -59 -4 -11 1.491
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 28,5 37,6 16,9 24,5 4.597 4.571 26 4.237 2.930 . . . . 2.893 . . . 5 . 608 447 108 75 33 4 50 632 34 269 22 26 107 18 53 104 66 360 -7 -1 3 356
477 Winkels in overige artikelen 2018 221,6 257,3 129,5 159,0 28.371 28.079 291 26.390 15.650 . . . . 15.563 . . . . . 5.122 3.784 934 634 300 19 385 4.986 197 2.254 110 140 878 100 445 862 633 1.980 238 -8 39 2.249
478 Markthandel 2018 7,1 20,1 3,6 15,2 1.319 1.313 6 1.073 748 . . . . 743 . . . 4 . 94 68 18 14 4 1 7 205 8 48 9 47 39 6 9 39 26 246 -5 -2 3 243
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2018 30,7 88,5 22,8 70,3 11.866 11.821 45 11.512 7.890 . . . . 7.535 . . . 311 . 1.273 760 178 121 57 9 326 1.928 27 219 49 102 766 50 246 469 422 354 -15 -1 1 340
I Horeca 2018 502,4 618,0 232,7 325,3 28.488 28.134 355 24.492 8.213 . . . . . . . . . . 7.863 5.665 1.233 961 272 44 921 7.133 681 2.967 424 193 786 127 494 1.462 1.282 3.997 -278 -12 198 3.905
55 Logiesverstrekking 2018 94,4 115,4 54,1 71,4 8.363 8.251 112 7.202 1.596 . . . . . . . . . . 2.260 1.551 341 261 79 9 360 2.728 236 1.157 130 34 330 39 193 608 619 1.161 -197 -1 89 1.051
551 Hotels 2018 72,4 85,8 43,0 53,9 5.956 5.902 54 5.158 957 . . . . . . . . . . 1.786 1.204 265 207 58 8 309 1.973 140 845 89 21 238 22 134 486 442 797 -108 0 84 773
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 408,1 502,5 178,6 253,9 20.125 19.883 243 17.289 6.618 . . . . . . . . . . 5.603 4.115 892 700 192 35 561 4.406 445 1.810 294 159 456 87 301 854 663 2.836 -81 -11 109 2.854
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018 287,8 342,6 124,8 169,4 13.183 . . 11.193 4.088 . . . . . . . . . . 3.568 2.677 574 456 118 23 294 3.069 326 1.348 195 91 323 58 199 529 469 1.990 -29 -5 83 2.039
562 Kantines en catering 2018 53,2 76,4 26,7 42,8 3.468 . . 3.179 1.372 . . . . . . . . . . 1.197 830 186 139 48 8 173 524 32 140 28 48 49 12 42 172 86 288 -33 -3 3 255
563 Cafés 2018 67,1 83,5 27,1 41,8 3.475 . . 2.917 1.157 . . . . . . . . . . 838 608 132 106 27 4 94 813 87 321 71 20 84 17 60 153 108 558 -19 -3 24 560
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
Cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2021 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2019.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.


Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.


Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w. de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Totaal
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.

De inkoopwaarde omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen.

De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad
Totaal
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen.
De kosten van de in de verslagperiode ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces.

Deze kosten zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen en retouremballage, btw, terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.

De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopwaarde van de in de verslagperiode verkochte handelsgoederen.
Handelsgoederen zijn goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking door te verkopen.

Deze post omvat ook de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van de inkopen. De inkoopwaarde vormt het totaal van de waarde van de beginvoorraad plus de kosten van de inkopen minus de waarde van de eindvoorraad.
Totaal
Beginvoorraad handelsgoederen
De waarde op de balans van de handelsgoederen aan het begin van de periode
.
Inkopen handelsgoederen
De kosten van de handelsgoederen die in de verslagperiode zijn ingekocht.
Inclusief: kosten van eenmalige verpakking, invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en bpm). Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden, exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden, die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door onderaannemers
Inkoopwaarde overige goederen & diensten
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale premies ten laste van werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Totaal
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA (inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen risicodrager").
Premies pensioen, vut/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, vut en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik, vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.

Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. itzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.

Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.

Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie, boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.