Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
Cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2021 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2019.

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenBeginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenInkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenEindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenBeginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkopen handelsgoederen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetKosten uitbesteed werk (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversSociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversPremies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
G Handel 2018 1.448,9 1.789,2 945,7 1.233,5 696.442 688.046 8.396 661.605 528.759 . . . . . . . . . . 52.892 37.293 8.732 5.756 2.977 274 6.592 71.655 1.591 10.616 1.796 3.480 12.997 960 10.517 29.699 8.300 34.837 1.195 -287 1.101 36.846
45 Autohandel en -reparatie 2018 121,5 159,0 100,9 135,4 73.235 73.031 205 70.676 58.693 5.826 . . . 52.415 . . . . . 5.137 3.722 933 591 343 43 440 6.207 198 1.019 168 393 978 103 509 2.838 639 2.559 -146 -18 31 2.425
451 Autohandel en -reparatie 2018 81,9 105,9 68,2 90,5 55.548 55.412 136 53.871 45.291 4.502 . . . 40.432 . . . 279 77 3.463 2.548 648 406 243 27 240 4.708 130 727 108 256 635 68 293 2.491 410 1.677 -145 -15 34 1.550
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2018 20,1 27,9 16,9 24,1 3.436 3.419 16 3.103 1.613 1.048 . . . 533 . . . 30 2 840 587 149 94 55 9 96 549 39 147 34 74 50 15 52 138 101 332 -16 -1 -1 314
453 Handel in auto-onderdelen 2018 16,8 20,4 13,7 16,7 11.181 11.130 50 10.778 9.327 220 . . . 9.082 . . . 17 9 709 505 114 77 37 6 85 658 22 118 17 56 161 14 134 135 84 403 6 -2 -1 405
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2018 2,6 4,8 2,1 4,2 3.071 3.069 2 2.925 2.463 56 . . . 2.369 . . . . . 125 83 22 14 8 1 19 293 8 27 9 8 132 6 30 74 44 147 9 0 0 155
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2018 521,9 650,4 444,4 552,8 501.660 495.906 5.753 476.857 390.612 . . . . . . . . . . 31.363 21.940 4.964 3.212 1.752 165 4.294 50.162 695 3.933 1.155 2.380 9.113 572 8.680 23.634 4.720 24.803 1.435 -249 1.262 27.251
462 Groothandel in landbouwproducten 2018 31,6 43,8 25,8 35,9 46.000 45.856 144 45.116 41.245 . . . . . . . . . . 1.822 1.226 268 180 88 8 320 1.812 69 255 72 192 200 35 579 411 237 884 303 -7 -299 881
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2018 92,1 123,3 75,1 102,3 91.387 90.622 764 86.783 71.998 . . . . . . . . . . 5.338 3.338 745 504 241 21 1.234 8.475 184 574 257 449 1.568 68 1.747 3.628 973 4.603 -126 -59 209 4.627
464 Groothandel in non-food 2018 126,5 156,2 105,9 129,4 108.229 106.254 1.974 99.401 73.361 . . . . . . . . . . 7.564 5.362 1.168 790 378 44 990 17.405 111 949 180 463 4.251 166 2.632 8.652 1.071 8.828 2.118 24 418 11.387
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2018 53,5 61,2 47,8 54,3 51.881 50.257 1.623 49.666 37.859 . . . . . . . . . . 3.671 2.729 569 374 195 20 353 7.681 35 311 67 203 1.542 70 879 4.575 455 2.214 510 -129 429 3.024
466 Groothandel in industriemachines 2018 94,9 109,2 84,4 96,9 44.047 43.468 580 41.328 30.684 . . . . . . . . . . 5.695 4.125 979 622 357 34 556 4.114 91 598 129 417 558 100 884 1.338 836 2.719 -64 -40 444 3.060
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2018 87,5 101,7 76,8 89,1 143.585 143.195 390 139.370 124.369 . . . . . . . . . . 5.193 3.649 931 540 391 27 586 8.875 166 1.008 404 480 636 89 1.589 4.502 933 4.215 -1.313 -33 4 2.873
469 Niet-gespecialiseerde groothandel 2018 12,0 16,1 9,5 12,7 6.526 6.420 106 6.224 5.064 . . . . . . . . . . 600 412 88 56 31 2 99 488 13 73 15 35 70 10 182 90 71 302 -3 0 -4 296
47 Detailhandel (niet in auto's) 2018 805,5 979,8 400,4 545,3 121.547 119.109 2.438 114.072 79.453 . . . . 78.698 . . . . . 16.392 11.632 2.835 1.953 882 67 1.858 15.286 698 5.664 472 706 2.905 286 1.328 3.227 2.942 7.475 -93 -20 -192 7.170
471 Supermarkten en warenhuizen 2018 366,3 385,9 132,5 148,3 40.388 39.832 557 38.433 28.409 . . . . 28.345 . . . 11 . 5.365 3.728 897 633 264 11 729 3.704 211 1.511 159 198 434 28 307 856 957 1.955 -215 -5 -243 1.492
472 Winkels in voedingsmiddelen 2018 42,1 60,3 22,6 38,5 5.814 5.775 39 5.129 3.573 . . . . 3.559 . . . 3 . 793 590 143 100 43 7 54 660 65 234 41 39 102 22 40 117 103 685 -17 1 13 682
473 Tankstations 2018 14,9 16,2 9,6 10,5 10.086 10.063 23 9.884 9.081 . . . . 9.076 . . . . . 389 275 67 46 22 3 43 346 27 142 21 11 25 4 27 89 68 202 -9 0 1 194
474 Winkels in consumentenelektronica 2018 12,6 15,7 8,6 11,3 3.644 3.636 9 3.517 2.796 . . . . 2.790 . . . 4 . 368 284 65 44 20 1 19 307 15 114 9 16 42 16 35 61 46 127 -4 0 3 126
475 Winkels in overige huishoudwaren 2018 81,6 98,2 54,4 67,6 15.463 14.020 1.443 13.898 8.377 . . . . 8.195 . . . 147 . 2.380 1.697 426 288 138 13 245 2.519 114 872 53 127 513 41 168 631 622 1.565 -59 -4 -11 1.491
476 Winkels in recreatieartikelen 2018 28,5 37,6 16,9 24,5 4.597 4.571 26 4.237 2.930 . . . . 2.893 . . . 5 . 608 447 108 75 33 4 50 632 34 269 22 26 107 18 53 104 66 360 -7 -1 3 356
477 Winkels in overige artikelen 2018 221,6 257,3 129,5 159,0 28.371 28.079 291 26.390 15.650 . . . . 15.563 . . . . . 5.122 3.784 934 634 300 19 385 4.986 197 2.254 110 140 878 100 445 862 633 1.980 238 -8 39 2.249
478 Markthandel 2018 7,1 20,1 3,6 15,2 1.319 1.313 6 1.073 748 . . . . 743 . . . 4 . 94 68 18 14 4 1 7 205 8 48 9 47 39 6 9 39 26 246 -5 -2 3 243
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2018 30,7 88,5 22,8 70,3 11.866 11.821 45 11.512 7.890 . . . . 7.535 . . . 311 . 1.273 760 178 121 57 9 326 1.928 27 219 49 102 766 50 246 469 422 354 -15 -1 1 340
I Horeca 2018 502,4 618,0 232,7 325,3 28.488 28.134 355 24.492 8.213 . . . . . . . . . . 7.863 5.665 1.233 961 272 44 921 7.133 681 2.967 424 193 786 127 494 1.462 1.282 3.997 -278 -12 198 3.905
55 Logiesverstrekking 2018 94,4 115,4 54,1 71,4 8.363 8.251 112 7.202 1.596 . . . . . . . . . . 2.260 1.551 341 261 79 9 360 2.728 236 1.157 130 34 330 39 193 608 619 1.161 -197 -1 89 1.051
551 Hotels 2018 72,4 85,8 43,0 53,9 5.956 5.902 54 5.158 957 . . . . . . . . . . 1.786 1.204 265 207 58 8 309 1.973 140 845 89 21 238 22 134 486 442 797 -108 0 84 773
56 Eet- en drinkgelegenheden 2018 408,1 502,5 178,6 253,9 20.125 19.883 243 17.289 6.618 . . . . . . . . . . 5.603 4.115 892 700 192 35 561 4.406 445 1.810 294 159 456 87 301 854 663 2.836 -81 -11 109 2.854
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2018 287,8 342,6 124,8 169,4 13.183 . . 11.193 4.088 . . . . . . . . . . 3.568 2.677 574 456 118 23 294 3.069 326 1.348 195 91 323 58 199 529 469 1.990 -29 -5 83 2.039
562 Kantines en catering 2018 53,2 76,4 26,7 42,8 3.468 . . 3.179 1.372 . . . . . . . . . . 1.197 830 186 139 48 8 173 524 32 140 28 48 49 12 42 172 86 288 -33 -3 3 255
563 Cafés 2018 67,1 83,5 27,1 41,8 3.475 . . 2.917 1.157 . . . . . . . . . . 838 608 132 106 27 4 94 813 87 321 71 20 84 17 60 153 108 558 -19 -3 24 560
Bron: CBS.
Verklaring van tekens