Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
Cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2021 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2019.

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenBeginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenInkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenEindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenBeginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkopen handelsgoederen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetKosten uitbesteed werk (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversSociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversPremies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
H Vervoer en opslag 2018 397,3 540,9 322,8 432,6 94.110 90.658 3.453 87.459 32.553 . . . . . . . . . . 23.896 15.442 3.894 2.277 1.617 122 4.439 25.324 341 2.498 866 11.387 1.263 258 3.783 4.929 5.686 6.651 -380 -93 -80 6.098
49 Vervoer over land 2018 188,5 247,0 157,8 205,8 32.000 30.648 1.352 30.166 9.173 . . . . . . . . . . 10.587 6.931 1.902 1.103 799 52 1.702 8.929 96 642 234 5.133 225 84 720 1.795 1.477 1.834 -123 5 45 1.761
50 Vervoer over water 2018 19,0 35,5 16,4 31,4 10.059 9.969 91 9.250 3.344 . . . . . . . . . . 1.571 830 171 106 65 4 566 3.294 8 56 81 1.776 123 22 613 614 1.040 810 -292 -18 -118 383
51 Vervoer door de lucht 2018 27,0 29,4 22,0 23,7 11.331 11.330 1 10.237 707 . . . . . . . . . . 2.517 1.987 346 182 164 20 164 6.110 13 124 99 3.567 678 20 1.290 320 902 1.094 -195 -57 6 849
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 105,6 150,7 93,2 126,6 34.441 32.694 1.748 31.962 17.327 . . . . . . . . . . 7.354 4.591 1.113 695 417 45 1.606 5.134 208 1.576 408 631 194 114 592 1.412 2.147 2.480 -269 -30 -27 2.154
53 Post en koeriers 2018 57,1 78,3 33,4 45,1 6.279 6.018 261 5.845 2.003 . . . . . . . . . . 1.867 1.103 361 191 171 3 400 1.856 16 101 43 279 43 18 567 789 119 434 498 7 14 953
Bron: CBS.
Verklaring van tekens