Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
Cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2021 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2019.

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenBeginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenInkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenEindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenBeginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkopen handelsgoederen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetKosten uitbesteed werk (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversSociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversPremies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
F Bouwnijverheid 2018 337,5 588,2 304,3 524,7 105.972 101.599 4.373 94.594 60.827 28.940 . . . 849 . . . 30.963 75 22.501 14.143 3.741 2.282 1.459 175 4.442 9.535 362 1.169 1.187 2.082 597 298 1.146 2.694 1.731 11.378 -14 12 245 11.620
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2018 97,0 186,5 85,7 165,7 44.536 43.174 1.363 40.133 30.725 11.705 . . . 166 . . . 18.815 38 6.400 4.162 1.111 666 445 48 1.080 2.636 65 396 204 514 195 87 372 805 372 4.403 0 41 106 4.550
42 Grond-, water- en wegenbouw 2018 51,6 71,4 47,9 65,3 16.441 14.605 1.835 15.764 9.162 4.403 . . . 57 . . . 4.683 19 4.171 2.674 687 408 278 34 776 1.992 123 158 428 323 51 36 237 636 440 676 77 -19 -28 707
43 Gespecialiseerde bouw 2018 188,9 330,3 170,7 293,6 44.995 43.820 1.175 38.697 20.940 12.831 . . . 626 . . . 7.465 18 11.930 7.307 1.944 1.208 736 93 2.586 4.907 174 615 555 1.245 351 176 537 1.253 920 6.298 -91 -10 167 6.363
Bron: CBS.
Verklaring van tekens