Bbp, productie en bestedingen; uitvoer naar herkomst 1988 - 2012

Bbp, productie en bestedingen; uitvoer naar herkomst 1988 - 2012

Herkomst van uitvoer Perioden Uitvoer van goederen en diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Uitvoer van goederen en diensten Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Uitvoer van goederen Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Uitvoer van goederen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Uitvoer van diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Uitvoer van diensten Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
A-U Alle economische activiteiten 2012* 293.616 0,9 211.557 0,8 82.059 0,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012* 14.636 0,8 14.626 0,8 10 .
01 Landbouw 2012* 14.158 0,7 14.150 0,7 8 .
02 Bosbouw 2012* 6 . 6 . . .
03 Visserij 2012* 472 1,1 470 1,1 2 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012* 199.873 1,0 191.533 0,9 8.340 2,6
B Delfstoffenwinning 2012* 16.018 6,9 15.257 7,2 761 1,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2012* 15.430 7,5 14.694 7,9 736 1,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012* 588 -6,2 563 -6,7 25 4,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012* . . . . . .
C Industrie 2012* 181.455 0,5 174.810 0,4 6.645 2,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2012* 32.291 1,8 32.088 1,8 203 1,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012* 37.741 0,6 37.369 0,6 372 1,6
11 Drankenindustrie 2012* 2.715 3,9 2.607 3,9 108 3,8
12 Tabaksindustrie 2012* 2.735 -15,1 2.674 -15,4 61 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012* 2.302 -4,7 2.286 -4,8 16 6,7
16 Houtindustrie 2012* 676 0,6 669 0,6 7 .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2012* 3.993 0,9 3.836 0,8 157 1,3
17 Papierindustrie 2012* 2.657 0,7 2.592 0,7 65 1,6
18 Grafische industrie 2012* 660 1,7 575 1,8 85 1,2
19 Aardolie-industrie 2012* 31.043 2,4 30.771 2,4 272 1,5
20 Chemische industrie 2012* 40.416 5,3 39.950 5,3 466 6,3
21 Farmaceutische industrie 2012* 5.067 4,4 4.438 4,2 629 5,6
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2012* 4.743 -2,7 4.722 -2,7 21 0,0
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2012* 6.228 -2,4 6.173 -2,4 55 -1,9
23 Bouwmaterialenindustrie 2012* 1.485 -1,6 1.451 -1,6 34 -3,0
24 Basismetaalindustrie 2012* 5.992 -3,6 5.959 -3,7 33 0,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012* 12.250 -1,9 11.591 -1,9 659 -2,4
25 Metaalproductenindustrie 2012* 6.258 -0,1 5.632 0,2 626 -2,5
26 Elektrotechnische industrie 2012* 8.305 0,8 5.215 -0,9 3.090 3,8
27 Elektrische apparatenindustrie 2012* 2.630 0,9 2.559 0,9 71 -1,4
28 Machine-industrie 2012* 14.605 -8,1 14.211 -8,2 394 -1,8
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2012* 6.783 -11,2 6.761 -11,3 22 -4,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012* 9.275 -7,9 9.133 -8,0 142 -2,7
30 Overige transportmiddelenindustrie 2012* 2.492 2,6 2.372 2,9 120 -2,4
31 Meubelindustrie 2012* 979 7,0 967 7,1 12 .
31-32 Meubel- en overige industrie 2012* 3.372 4,6 3.279 4,7 93 2,2
31-33 Overige industrie en reparatie 2012* 7.600 3,4 7.278 3,4 322 2,9
32 Overige industrie 2012* 2.393 3,7 2.312 3,7 81 2,5
33 Reparatie en installatie van machines 2012* 4.228 2,4 3.999 2,4 229 3,2
D Energievoorziening 2012* 1.826 1,3 956 -0,9 870 3,8
35 Energiebedrijven 2012* 1.826 1,3 956 -0,9 870 3,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012* 574 4,1 510 4,0 64 .
36 Waterleidingbedrijven 2012* 4 . . . 4 .
37-39 Afvalbeheer 2012* 570 4,1 510 4,0 60 .
F Bouwnijverheid 2012* 2.298 7,4 212 -1,9 2.086 8,5
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2012* 283 9,1 88 0,0 195 13,7
42 Grond-, water- en wegenbouw 2012* 1.008 8,3 70 -6,8 938 9,6
43 Gespecialiseerde bouw 2012* 1.007 6,2 54 1,9 953 6,4
G-I Handel, vervoer en horeca 2012* 34.735 1,3 3.580 -4,4 31.155 2,0
G Handel 2012* 11.350 0,4 3.574 -4,5 7.776 3,0
45 Autohandel en -reparatie 2012* 986 -1,3 0 . 986 -1,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012* 9.930 0,6 3.553 -4,4 6.377 3,9
47 Detailhandel (niet in auto's) 2012* 434 -0,7 21 -13,6 413 0,0
H Vervoer en opslag 2012* 23.353 1,7 6 . 23.347 1,7
49 Vervoer over land 2012* 4.535 0,4 6 . 4.529 0,4
50 Vervoer over water 2012* 4.077 4,4 . . 4.077 4,4
51 Vervoer door de lucht 2012* 6.853 1,5 . . 6.853 1,5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012* 6.491 3,5 . . 6.491 3,5
53 Post en koeriers 2012* 1.397 -7,7 . . 1.397 -7,7
I Horeca 2012* 32 3,1 . . 32 3,1
55 Logiesverstrekking 2012* 6 . . . 6 .
56 Restaurants en cafés 2012* 26 0,0 . . 26 0,0
J Informatie en communicatie 2012* 8.081 3,2 1.310 -0,1 6.771 3,8
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2012* 1.258 0,6 487 3,8 771 -1,4
58 Uitgeverijen 2012* 452 0,4 345 1,8 107 -3,5
59-60 Film,radio en t.v. 2012* 806 0,6 142 9,2 664 -1,1
61 Telecommunicatie 2012* 1.881 -4,1 82 . 1.799 -3,6
62 IT-dienstverlening 2012* 4.613 6,5 697 -1,1 3.916 7,9
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2012* 4.942 6,9 741 -0,7 4.201 8,2
63 Diensten op het gebied van informatie 2012* 329 12,0 44 . 285 13,1
K Financiële dienstverlening 2012* 13.426 -10,4 . . 13.426 -10,4
64 Bankwezen 2012* 12.524 -11,0 . . 12.524 -11,0
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2012* 617 3,0 . . 617 3,0
66 Overige financiële dienstverlening 2012* 285 -4,0 . . 285 -4,0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 5 . . . 5 .
M-N Zakelijke dienstverlening 2012* 17.208 6,8 23 -4,0 17.185 6,8
M Specialistische zakelijke diensten 2012* 14.374 3,4 23 -4,0 14.351 3,4
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 5 . . . 5 .
69 Juridische diensten en administratie 2012* 3.629 4,9 . . 3.629 4,9
69-70 Managementadvies en holdings 2012* 8.514 5,5 . . 8.514 5,5
69-71 Management- en technisch advies 2012* 11.488 3,7 10 -9,1 11.478 3,7
70 Holdings en managementadviesbureaus 2012* 4.885 5,9 . . 4.885 5,9
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2012* 2.974 -1,1 10 -9,1 2.964 -1,1
72 Research 2012* 1.069 0,7 . . 1.069 0,7
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2012* 1.110 3,7 . . 1.110 3,7
73-75 Reclame, design, overige diensten 2012* 1.817 3,2 13 . 1.804 3,2
74-75 Design en veterinaire diensten 2012* 707 2,3 13 . 694 2,4
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2012* 707 2,3 13 . 694 2,4
75 Veterinaire dienstverlening 2012* . . . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012* 2.834 29,2 . . 2.834 29,2
77 Verhuur van roerende goederen 2012* 1.134 2,8 . . 1.134 2,8
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012* 77 . . . 77 .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2012* 1.163 116,0 . . 1.163 116,0
80-82 Beveiliging en ov. zakelijke diens 2012* 460 2,9 0 . 460 2,9
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2012* 55 . . . 55 .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2012* 58 . . . 58 .
82 Overige zakelijke dienstverlening 2012* 347 3,0 . . 347 3,0
O-Q Overheid en zorg 2012* 2.096 4,0 35 16,1 2.061 3,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012* 697 4,7 28 20,0 669 4,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de Nationale rekeningen over de uitvoer van goederen en diensten. Uitvoer naar herkomst geeft aan waar de uitgevoerde goederen en diensten vandaan komen. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de productie van uitvoergoederen en uitvoerdiensten door de economische activiteiten weer. Daarnaast bevat deze tabel gegevens van uitvoergoederen en uitvoerdiensten die niet te verdelen zijn over economische activiteiten.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitvoer van goederen en diensten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door
ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland
zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van
Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen
havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het
buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de
bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en
diplomaten.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Uitvoer van goederen
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door
ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland
zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in
Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Uitvoer van diensten
De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse
vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen
havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het
buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de
bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en
diplomaten.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.