Bbp, productie en bested.; productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

Bbp, productie en bested.; productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

Economische activiteit en overige posten Perioden Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Productie basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Productie basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Intermediair verbruik (-) (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (%) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Beloning van werknemers Totaal beloning werknemers (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Netto exploitatie-overschot (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Afschrijvingen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Niet-productgebonden belastingen, sub... Saldo (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 2012* 1.194.584 656.547 538.037 -1,3 -1,3 -1,1 309.190 137.890 89.044 1.913 538.037
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012* 28.193 19.121 9.072 0,2 0,1 0,3 2.930 2.957 3.642 -457 9.072
01 Landbouw 2012* 27.587 18.688 8.899 0,3 0,2 0,4 2.809 . . -444 8.899
02 Bosbouw 2012* 160 103 57 6,7 9,8 1,8 56 . . -14 57
03 Visserij 2012* 446 330 116 -7,6 -6,3 -11,4 65 . . 1 116
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012* 387.760 283.506 104.254 -0,2 0,1 -0,9 43.645 45.577 14.737 295 104.254
B Delfstoffenwinning 2012* 26.116 5.464 20.652 -0,5 -1,4 -0,2 707 18.218 1.710 17 20.652
06 Winning van aardolie en aardgas 2012* 25.060 4.966 20.094 -0,2 -0,6 0,0 612 . . 13 20.094
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012* 1.056 498 558 -7,2 -8,1 -6,3 95 . . 4 558
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012* . . . . . . . . . . .
C Industrie 2012* 310.406 242.438 67.968 -0,1 0,1 -1,0 38.847 19.424 9.103 594 67.968
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012* 67.782 52.816 14.966 -1,2 -1,1 -1,5 6.180 . . 215 14.966
10 Voedingsmiddelenindustrie 2012* 59.789 48.205 11.584 -1,1 -1,0 -1,2 5.394 . . 165 11.584
11 Drankenindustrie 2012* 4.294 2.713 1.581 1,2 0,8 2,0 582 . . 37 1.581
12 Tabaksindustrie 2012* 3.699 1.898 1.801 -6,3 -6,0 -6,7 204 . . 13 1.801
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012* 3.930 2.716 1.214 -1,7 -1,8 -1,5 672 . . 14 1.214
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2012* 13.208 9.190 4.018 -2,9 -1,8 -5,2 2.839 . . 57 4.018
16 Houtindustrie 2012* 2.616 1.663 953 -7,1 -6,2 -8,7 546 . . 3 953
17 Papierindustrie 2012* 5.672 4.374 1.298 -1,1 0,0 -4,4 1.054 . . 49 1.298
18 Grafische industrie 2012* 4.920 3.153 1.767 -2,6 -1,8 -3,9 1.239 . . 5 1.767
19 Aardolie-industrie 2012* 47.989 44.826 3.163 -0,3 -0,2 -1,5 535 . . 141 3.163
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2012* 64.588 52.787 11.801 6,1 5,9 6,6 4.428 . . 116 11.801
20 Chemische industrie 2012* 57.562 47.107 10.455 6,3 6,2 7,0 3.574 . . 100 10.455
21 Farmaceutische industrie 2012* 7.026 5.680 1.346 3,9 4,0 3,6 854 . . 16 1.346
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2012* 13.591 9.435 4.156 -3,7 -3,1 -5,1 2.922 . . 32 4.156
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2012* 7.451 5.445 2.006 -1,9 -1,6 -2,6 1.609 . . 7 2.006
23 Bouwmaterialenindustrie 2012* 6.140 3.990 2.150 -5,9 -5,1 -7,2 1.313 . . 25 2.150
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012* 27.846 20.838 7.008 -2,0 -1,6 -3,1 5.049 . . 30 7.008
24 Basismetaalindustrie 2012* 8.568 7.596 972 -0,6 -0,3 -2,3 1.177 . . 18 972
25 Metaalproductenindustrie 2012* 19.278 13.242 6.036 -2,6 -2,3 -3,2 3.872 . . 12 6.036
26-27 Elektrische en elektron. industrie 2012* 17.961 14.802 3.159 1,9 1,8 2,4 3.610 . . 18 3.159
26 Elektrotechnische industrie 2012* 14.126 11.852 2.274 3,9 3,5 6,0 2.847 . . 12 2.274
27 Elektrische apparatenindustrie 2012* 3.835 2.950 885 -4,8 -4,5 -5,7 763 . . 6 885
28 Machine-industrie 2012* 21.235 14.261 6.974 -3,9 -3,1 -5,5 4.448 . . -19 6.974
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012* 13.660 10.651 3.009 -8,1 -8,2 -8,0 2.168 . . -7 3.009
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2012* 8.956 7.102 1.854 -12,4 -12,1 -13,6 1.037 . . -1 1.854
30 Overige transportmiddelenindustrie 2012* 4.704 3.549 1.155 1,3 0,8 2,7 1.131 . . -6 1.155
31-33 Overige industrie en reparatie 2012* 18.616 10.116 8.500 1,2 1,8 0,5 5.996 . . -3 8.500
31-32 Meubel- en overige industrie 2012* 10.176 4.667 5.509 0,0 1,3 -1,1 4.348 . . -3 5.509
31 Meubelindustrie 2012* 3.195 1.988 1.207 -1,0 -1,0 -1,0 790 . . 3 1.207
32 Overige industrie 2012* 6.981 2.679 4.302 0,4 3,1 -1,2 3.558 . . -6 4.302
33 Reparatie en installatie van machines 2012* 8.440 5.449 2.991 2,7 2,3 3,6 1.648 . . 0 2.991
D Energievoorziening 2012* 38.224 27.093 11.131 -0,8 -0,3 -2,0 1.934 7.315 2.375 -493 11.131
35 Energiebedrijven 2012* 38.224 27.093 11.131 -0,8 -0,3 -2,0 1.934 7.315 2.375 . 584
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012* 13.014 8.511 4.503 1,2 2,0 -0,2 2.157 620 1.549 177 4.503
36 Waterleidingbedrijven 2012* 1.578 793 785 0,7 1,4 0,0 406 . . 23 785
37-39 Afvalbeheer 2012* 11.436 7.718 3.718 1,3 2,1 -0,3 1.751 . . 154 3.718
F Bouwnijverheid 2012* 73.609 47.058 26.551 -7,5 -7,1 -8,2 17.696 7.140 1.764 -49 26.551
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2012* 28.349 20.412 7.937 -9,7 -9,4 -10,5 5.023 . . -40 7.937
42 Grond-, water- en wegenbouw 2012* 13.887 9.370 4.517 -1,7 -1,9 -1,0 3.392 . . -9 4.517
43 Gespecialiseerde bouw 2012* 31.373 17.276 14.097 -7,7 -6,8 -8,8 9.281 . . 0 14.097
G-I Handel, vervoer en horeca 2012* 195.045 94.895 100.150 -1,0 -1,0 -1,1 62.672 23.968 12.957 553 100.150
G Handel 2012* 121.003 54.113 66.890 -1,7 -1,9 -1,5 41.456 . . 202 66.890
45 Autohandel en -reparatie 2012* 15.723 8.043 7.680 -2,7 -2,2 -3,1 4.796 . . 141 7.680
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012* 78.034 33.439 44.595 -1,3 -1,6 -1,1 23.694 . . 42 44.595
47 Detailhandel (niet in auto's) 2012* 27.246 12.631 14.615 -2,2 -2,5 -1,9 12.966 . . 19 14.615
H Vervoer en opslag 2012* 55.574 31.706 23.868 0,5 0,9 -0,1 15.947 . . 200 23.868
49 Vervoer over land 2012* 21.565 10.294 11.271 -1,5 -1,2 -1,7 7.391 . . 188 11.271
50 Vervoer over water 2012* 5.756 4.406 1.350 3,0 3,1 2,7 842 . . -81 1.350
51 Vervoer door de lucht 2012* 10.276 9.842 434 3,2 2,7 19,5 2.066 . . 57 434
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012* 13.499 5.305 8.194 1,7 0,7 2,3 3.957 . . 32 8.194
53 Post en koeriers 2012* 4.478 1.859 2.619 -3,0 -1,3 -4,1 1.691 . . 4 2.619
I Horeca 2012* 18.468 9.076 9.392 -1,1 -1,4 -0,8 5.269 . . 151 9.392
55 Logiesverstrekking 2012* 5.759 2.702 3.057 -2,0 -2,1 -1,9 1.526 . . 109 3.057
56 Restaurants en cafés 2012* 12.709 6.374 6.335 -0,7 -1,1 -0,3 3.743 . . 42 6.335
J Informatie en communicatie 2012* 50.789 26.245 24.544 -1,9 -1,9 -1,9 14.330 6.085 4.146 -17 24.544
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2012* 12.647 7.113 5.534 -4,5 -3,7 -5,4 2.781 . . -1 5.534
58 Uitgeverijen 2012* 6.591 3.151 3.440 -6,5 -5,6 -7,3 1.801 . . 6 3.440
59-60 Film,radio en t.v. 2012* 6.056 3.962 2.094 -2,2 -2,2 -2,1 980 . . -7 2.094
61 Telecommunicatie 2012* 18.790 10.496 8.294 -1,6 -1,4 -1,8 2.191 . . 2 8.294
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2012* 19.352 8.636 10.716 -0,5 -1,0 -0,1 9.358 . . -18 10.716
62 IT-dienstverlening 2012* 18.123 8.085 10.038 -0,8 -1,3 -0,4 8.671 . . -18 10.038
63 Diensten op het gebied van informatie 2012* 1.229 551 678 3,7 2,4 4,8 687 . . 0 678
K Financiële dienstverlening 2012* 82.176 35.791 46.385 -3,6 -4,4 -3,0 19.135 22.321 4.159 770 46.385
64 Bankwezen 2012* 55.905 23.487 32.418 -4,7 -7,2 -2,6 11.639 . . 634 32.418
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2012* 19.569 10.369 9.200 -1,0 1,9 -4,5 4.287 . . 103 9.200
66 Overige financiële dienstverlening 2012* 6.702 1.935 4.767 -2,1 -1,5 -2,4 3.209 . . 33 4.767
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 61.420 29.869 31.551 -0,2 -2,5 1,5 3.340 4.662 21.157 2.392 31.551
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 61.420 29.869 31.551 -0,2 -2,5 1,5 3.340 4.662 21.157 2.392 31.551
M-N Zakelijke dienstverlening 2012* 110.823 51.324 59.499 -1,0 -0,9 -1,2 45.946 7.414 6.732 -593 59.499
M Specialistische zakelijke diensten 2012* 62.271 31.982 30.289 -2,0 -2,4 -1,5 25.228 . . -795 30.289
69-71 Management- en technisch advies 2012* 45.281 22.005 23.276 -2,0 -2,7 -1,3 19.997 . . 34 23.276
69-70 Managementadvies en holdings 2012* 32.118 15.347 16.771 -0,4 -0,9 0,2 14.066 . . 35 16.771
69 Juridische diensten en administratie 2012* 11.927 3.516 8.411 -0,7 -1,0 -0,6 6.121 . . 8 8.411
70 Holdings en managementadviesbureaus 2012* 20.191 11.831 8.360 -0,2 -0,9 0,9 7.945 . . 27 8.360
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2012* 13.163 6.658 6.505 -5,6 -6,4 -4,9 5.931 . . -1 6.505
72 Research 2012* 3.870 1.878 1.992 0,7 -0,4 1,7 2.544 . . -780 1.992
73-75 Reclame, design, overige diensten 2012* 13.120 8.099 5.021 -2,8 -2,3 -3,6 2.687 . . -49 5.021
74-75 Design en veterinaire diensten 2012* 6.427 3.539 2.888 -0,6 -0,5 -0,8 1.124 . . -40 2.888
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2012* 6.693 4.560 2.133 -4,8 -3,7 -7,1 1.563 . . -9 2.133
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2012* 5.627 3.375 2.252 -0,6 -0,4 -0,8 947 . . -41 2.252
75 Veterinaire dienstverlening 2012* 800 164 636 -0,9 -1,2 -0,8 177 . . 1 636
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012* 48.552 19.342 29.210 0,3 1,9 -0,8 20.718 . . 202 29.210
77 Verhuur van roerende goederen 2012* 9.663 4.859 4.804 -0,3 -0,2 -0,4 1.245 . . 381 4.804
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012* 18.143 3.116 15.027 -3,1 -3,2 -3,1 12.772 . . -105 15.027
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2012* 7.961 5.751 2.210 12,0 10,3 16,9 805 . . -18 2.210
80-82 Beveiliging en ov. zak. diensten 2012* 12.785 5.616 7.169 -0,6 -0,8 -0,5 5.896 . . -56 7.169
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2012* 1.636 403 1.233 0,5 -0,8 0,9 1.246 . . -3 1.233
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2012* 7.108 2.746 4.362 -1,2 -1,3 -1,2 3.553 . . -30 4.362
82 Overige zakelijke dienstverlening 2012* 4.041 2.467 1.574 0,0 -0,3 0,5 1.097 . . -23 1.574
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het macro-economische productieproces.
Hier worden van verschillende bedrijfseenheden (bedrijfsklassen) de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten van de toegevoegde waarde weergegeven.

De onderwerpen van deze tabel komen overeen met de tabeltitels uit het hoofdstuk productie, verbruik en inkomensvorming van de papieren publicatie Nationale rekeningen. De bedrijfsklassen zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De sectoren zijn ingedeeld volgens het Europese Systeem van rekeningen 1995 (ESR 1995).

Bij een aantal onderwerpen (transacties) tellen de bedragen van de bedrijfsklassen niet op tot het macrototaal. Dit komt omdat bepaalde onderdelen van transacties niet naar bedrijfsklassen te verdelen zijn.
De niet naar bedrijfsklassen te verdelen transacties zijn:
- goederen en diensten n.e.g. (niet elders genoemd)
- verschil toegerekende en afgedragen btw
De aansluitingsposten bij de bedrijfstakken zijn opgenomen in een apart onderdeel: Overige posten.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; productie en inkomens naar bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Toegevoegde waarde vanuit productie
Opbouw van de bruto toegevoegde waarde basisprijzen als saldo van de
productie en het intermediair verbruik. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Intermediair verbruik (-)
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Intermediair verbruik (-)
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Toegevoegde waarde uit inkomensvorming
Bruto toegevoegde waarde uitgesplitst naar inkomenscomponenten. Bruto is
inclusief afschrijvingen.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Beloning van werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers.
Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland
in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's
behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de beloning van
werknemers begrepen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van sociale
werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. De lonen zijn
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten de lonen
naast het periodiek, direct aan werknemers betaalde loon ook de
aanvullingen hierop (zoals bonussen, overwerkvergoeding, fooien en
provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van
de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel, voordelig reizen) en het
vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers
zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de
kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De sociale
premies zijn de premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies,
overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze
premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen of
niet-werkenden.
Totaal beloning werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers.
Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland
in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's
behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de beloning van
werknemers begrepen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van sociale
werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. De lonen zijn
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten de lonen
naast het periodiek, direct aan werknemers betaalde loon ook de
aanvullingen hierop (zoals bonussen, overwerkvergoeding, fooien en
provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van
de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel, voordelig reizen) en het
vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers
zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de
kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De sociale
premies zijn de premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies,
overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze
premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen of
niet-werkenden.
Netto exploitatie-overschot
Het exploitatieoverschot per bedrijfsklasse is het saldo dat resteert
nadat de toegevoegde waarde tegen basisprijzen is verminderd met de
beloning van werknemers en het saldo van niet-productgebonden belastingen
op productie en niet-productgebonden subsidies op productie. Bij
zelfstandigen wordt dit saldo gemengd inkomen genoemd omdat het ook de
beloning voor de door hen geleverde arbeid bevat.
Het exploitatieoverschot van de totale economie wordt bepaald door het
totaal van de bedrijfsklassen te vermeerderen met het verschil
toegerekende en afgedragen belasting over de toegevoegde waarde (btw).
Netto exploitatieoverschot houdt in dat het exploitatieoverschot exclusief
de afschrijvingen is.
Afschrijvingen
De waardevermindering van de kapitaalgoederenvoorraad die het gevolg is
van voorzienbare technische en economische veroudering en verzekerbare
schade (zoals brand en diefstal).
Kapitaalgoederen zijn bijvoorbeeld machines, gebouwen, vervoermiddelen en
software.
Niet-productgebonden belastingen, sub...
Het saldo van de niet-productgebonden belastingen en de
niet-productgebonden subsidies.
Saldo
Het saldo van de niet-productgebonden belastingen en de
niet-productgebonden subsidies.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.