Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1969-2012

Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1969-2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Beloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemers Lonen (mln euro) Beloning van werknemers Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemers Beloning per arbeidsvolume Beloning per arbeidsjaar (1 000 euro) Arbeidsvolume van werknemers Gewerkte uren (mln uren) Banen van werknemers Voltijdbanen Totaal mannen en vrouwen (x 1 000) Banen van werknemers Deeltijdbanen Totaal mannen en vrouwen (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2012* 309.190 239.022 70.168 52,8 9.913 3.768 4.079
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012* 2.930 2.206 724 40,1 128 49 56
01 Landbouw 2012* 2.809 2.111 698 39,6 125 48 55
02 Bosbouw 2012* 56 45 11 47,4 2 1 1
03 Visserij 2012* 65 50 15 70,3 2 1 1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012* 43.645 33.951 9.694 56,0 1.327 649 217
B Delfstoffenwinning 2012* 707 546 161 96,6 13 6 2
C Industrie 2012* 38.847 30.276 8.571 54,6 1.205 593 201
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012* 6.180 4.615 1.565 55,6 193 89 44
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012* 672 518 154 49,8 23 10 6
16 Houtindustrie 2012* 546 430 116 50,7 18 7 6
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2012* 2.839 2.235 604 53,2 90 44 15
17 Papierindustrie 2012* 1.054 838 216 58,2 31 16 3
18 Grafische industrie 2012* 1.239 967 272 50,7 41 20 7
19 Aardolie-industrie 2012* 535 423 112 100,2 9 5 1
20 Chemische industrie 2012* 3.574 2.714 860 76,9 78 42 7
21 Farmaceutische industrie 2012* 854 680 174 71,9 20 9 4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2012* 1.609 1.278 331 55,4 50 25 6
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2012* 2.922 2.307 615 55,6 92 47 10
23 Bouwmaterialenindustrie 2012* 1.313 1.029 284 55,7 41 22 4
24 Basismetaalindustrie 2012* 1.177 904 273 61,3 31 18 2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012* 5.049 3.949 1.100 53,3 161 85 18
25 Metaalproductenindustrie 2012* 3.872 3.045 827 51,2 130 67 16
26 Elektrotechnische industrie 2012* 2.847 2.236 611 67,0 73 37 9
27 Elektrische apparatenindustrie 2012* 763 615 148 53,7 25 12 4
28 Machine-industrie 2012* 4.448 3.538 910 63,2 123 62 14
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2012* 1.037 819 218 55,7 30 17 3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012* 2.168 1.721 447 58,5 62 32 8
30 Overige transportmiddelenindustrie 2012* 1.131 902 229 61,2 31 15 5
31-32 Meubel- en overige industrie 2012* 4.348 3.427 921 33,7 207 93 53
31-33 Overige industrie en reparatie 2012* 5.996 4.725 1.271 37,8 258 119 60
33 Reparatie en installatie van machines 2012* 1.648 1.298 350 55,3 51 26 7
D Energievoorziening 2012* 1.934 1.496 438 76,8 43 20 7
35 Energiebedrijven 2012* 1.934 1.496 438 76,8 43 20 7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012* 2.157 1.633 524 60,8 66 30 8
36 Waterleidingbedrijven 2012* 406 315 91 68,2 10 5 1
37-39 Afvalbeheer 2012* 1.751 1.318 433 59,3 56 25 7
F Bouwnijverheid 2012* 17.696 13.691 4.005 52,8 543 309 46
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2012* 5.023 3.819 1.204 55,7 141 82 14
42 Grond-, water- en wegenbouw 2012* 3.392 2.569 823 59,4 92 53 6
43 Gespecialiseerde bouw 2012* 9.281 7.303 1.978 49,3 309 174 26
G-I Handel, vervoer en horeca 2012* 62.672 50.401 12.271 44,6 2.465 967 1.059
G Handel 2012* 41.456 33.380 8.076 44,5 1.603 645 681
45 Autohandel en -reparatie 2012* 4.796 3.812 984 47,3 176 85 38
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012* 23.694 19.102 4.592 56,8 739 346 139
47 Detailhandel (niet in auto's) 2012* 12.966 10.466 2.500 31,4 688 215 504
H Vervoer en opslag 2012* 15.947 12.701 3.246 51,3 581 248 139
49 Vervoer over land 2012* 7.391 5.925 1.466 46,4 322 136 56
50 Vervoer over water 2012* 842 675 167 57,1 27 13 3
51 Vervoer door de lucht 2012* 2.066 1.538 528 80,7 44 17 13
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012* 3.957 3.260 697 57,1 116 60 16
53 Post en koeriers 2012* 1.691 1.303 388 40,2 71 23 50
I Horeca 2012* 5.269 4.320 949 32,3 282 74 239
J Informatie en communicatie 2012* 14.330 11.114 3.216 68,7 365 158 84
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2012* 2.781 2.142 639 58,4 80 30 33
58 Uitgeverijen 2012* 1.801 1.396 405 57,2 52 19 23
59-60 Film,radio en t.v. 2012* 980 746 234 60,8 27 11 10
61 Telecommunicatie 2012* 2.191 1.629 562 77,9 49 22 10
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2012* 9.358 7.343 2.015 70,5 236 106 41
K Financiële dienstverlening 2012* 19.135 14.032 5.103 85,5 379 163 95
64 Bankwezen 2012* 11.639 8.444 3.195 93,0 207 93 48
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2012* 4.287 3.145 1.142 79,5 96 37 23
66 Overige financiële dienstverlening 2012* 3.209 2.443 766 71,9 76 33 24
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 3.340 2.550 790 62,0 88 36 29
M-N Zakelijke dienstverlening 2012* 45.946 36.079 9.867 51,8 1.595 516 766
M Specialistische zakelijke diensten 2012* 25.228 19.766 5.462 64,6 669 276 206
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 3.340 2.550 790 62,0 88 36 29
69-70 Managementadvies en holdings 2012* 14.066 10.977 3.089 70,5 345 141 106
69-71 Management- en technisch advies 2012* 19.997 15.685 4.312 67,8 506 213 141
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2012* 5.931 4.708 1.223 62,1 162 72 35
72 Research 2012* 2.544 1.973 571 81,0 52 23 13
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2012* 1.563 1.214 349 39,5 68 25 34
73-75 Reclame, design, overige diensten 2012* 2.687 2.108 579 42,0 111 40 52
74-75 Design en veterinaire diensten 2012* 1.124 894 230 45,9 42 15 17
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012* 20.718 16.313 4.405 41,7 926 240 560
77 Verhuur van roerende goederen 2012* 1.245 980 265 54,0 42 17 11
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012* 12.772 10.073 2.699 41,4 591 130 365
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2012* 805 611 194 46,3 30 10 12
80-82 Beveiliging en ov. zakelijke diens 2012* 5.896 4.649 1.247 39,8 263 82 173
O-Q Overheid en zorg 2012* 91.665 68.932 22.733 53,5 2.728 828 1.551
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012* 27.317 19.410 7.907 60,8 727 343 171
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012* 27.317 19.410 7.907 60,8 727 343 171
P Onderwijs 2012* 22.651 16.602 6.049 61,9 590 201 297
85 Onderwijs 2012* 22.651 16.602 6.049 61,9 590 201 297
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012* 41.697 32.920 8.777 46,4 1.412 284 1.083
86 Gezondheidszorg 2012* 19.934 15.791 4.143 55,0 582 161 327
87-88 Verzorging en welzijn 2012* 21.763 17.129 4.634 40,6 830 124 755
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012* 7.831 6.066 1.765 44,4 295 92 176
R Cultuur, sport en recreatie 2012* 3.409 2.617 792 45,4 126 37 87
90-92 Kunst, cultuur en loterij 2012* 2.159 1.650 509 54,9 65 21 38
93 Sport en recreatie 2012* 1.250 967 283 35,0 61 16 49
S Overige dienstverlening 2012* 4.371 3.406 965 43,9 166 54 86
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2012* 3.031 2.351 680 51,4 96 35 41
95 Reparatie van consumentenartikelen 2012* 223 179 44 40,2 10 4 5
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2012* 1.117 876 241 31,8 60 16 41
T Huishoudens 2012* 51 43 8 31,5 3 0 2
U Extraterritoriale organisaties 2012* 0 0 0 . 0 0 0
99 Extraterritoriale organisaties 2012* 0 0 0 . 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen
(onderverdeeld naar voltijdbanen/deeltijdbanen en geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, gewerkte uren, betaalde uren en overeengekomen uren jaar.

Gegevens beschikbaar van : 1969 tot en met 2012

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 en 2012 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers, bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
---
Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl.
gratificatie, overwerkgeld, fooien, provisie, loon in natura,
vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van
werkgevers.
Beloning van werknemers
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid
verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de
werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste
komen van de werknemer. Definitie volgens de Nationale rekeningen (NR).
Sociale premies t.l.v. werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale
verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies)
en toegerekende sociale premies.
---
De sociale premies t.l.v. werkgevers worden meestal rechtstreeks door de
werkgevers afgedragen aan de verzekeraars. Om tot het juiste
loonkostenbegrip te komen worden ze echter in de nationale rekeningen
per conventie geboekt als twee transacties: a)een betaling van
werkgevers aan hun werknemers en b)een afdracht van de werknemers aan de
verzekeraars.
Beloning per arbeidsvolume
De beloning van werknemers gedeeld door het arbeidsvolume van werknemers
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers
Arbeidsvolume van werknemers
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in
arbeidsjaren of gewerkte uren.
---
In deze tabel wordt alleen het arbeidsvolume van werknemers gegeven.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren feitelijk gewerkte uren van een werknemer of een
zelfstandige.
---
De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de
betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te
vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet
gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim,
zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet,
ouderschapsverlof, kort verzuim en extra vrije tijd voor ouderen. De
gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Banen van werknemers
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
---
In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen van werknemers bij
Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen
per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de
verslagperiode.
Voltijdbanen
Baan van een werknemer waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het
aantal overeengekomen te werken uren behoort bij een volledige dag- en
weektaak.
Totaal mannen en vrouwen
Deeltijdbanen
Baan van een werknemer waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het
aantal overeengekomen uren lager ligt dan het aantal dat behoort bij een
volledige dag- en weektaak.
Totaal mannen en vrouwen