Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; 1969-2012

Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; 1969-2012

Geslacht Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen (x 1 000) Banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) Gewerkte uren (mln uren)
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012* 8.682 9.246 6.735 12.015
Totaal Mannen en vrouwen Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2012* 216 236 174 419
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 01 Landbouw 2012* 211 230 170 410
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 02 Bosbouw 2012* 2 2 2 3
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 03 Visserij 2012* 3 3 3 6
Totaal Mannen en vrouwen Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012* 907 925 823 1.432
Totaal Mannen en vrouwen Totaal B Delfstoffenwinning 2012* 8 8 7 13
Totaal Mannen en vrouwen Totaal C Industrie 2012* 835 851 755 1.310
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012* 136 139 116 205
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012* 20 21 17 32
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 16 Houtindustrie 2012* 17 17 14 26
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2012* 72 74 64 113
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 17 Papierindustrie 2012* 19 19 18 31
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 18 Grafische industrie 2012* 36 38 31 56
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 19 Aardolie-industrie 2012* 6 6 5 9
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 20 Chemische industrie 2012* 49 49 47 78
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 21 Farmaceutische industrie 2012* 13 13 12 20
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2012* 31 32 29 51
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2012* 58 60 54 96
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 23 Bouwmaterialenindustrie 2012* 27 27 25 45
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 24 Basismetaalindustrie 2012* 20 20 19 31
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012* 109 111 101 177
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 25 Metaalproductenindustrie 2012* 89 91 82 146
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 26 Elektrotechnische industrie 2012* 47 47 44 76
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 27 Elektrische apparatenindustrie 2012* 16 16 15 26
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 28 Machine-industrie 2012* 78 79 73 129
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2012* 20 20 19 31
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 29-30 Transportmiddelenindustrie 2012* 41 42 39 66
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 30 Overige transportmiddelenindustrie 2012* 21 22 20 34
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 31-32 Meubel- en overige industrie 2012* 156 158 138 229
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 31-33 Overige industrie en reparatie 2012* 189 193 169 284
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 33 Reparatie en installatie van machines 2012* 34 34 31 55
Totaal Mannen en vrouwen Totaal D Energievoorziening 2012* 27 27 25 43
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 35 Energiebedrijven 2012* 27 27 25 43
Totaal Mannen en vrouwen Totaal E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012* 38 38 36 66
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 36 Waterleidingbedrijven 2012* 6 6 6 10
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 37-39 Afvalbeheer 2012* 31 32 30 56
Totaal Mannen en vrouwen Totaal F Bouwnijverheid 2012* 469 483 440 789
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2012* 137 142 126 226
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 42 Grond-, water- en wegenbouw 2012* 63 64 62 103
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 43 Gespecialiseerde bouw 2012* 269 277 252 459
Totaal Mannen en vrouwen Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2012* 2.181 2.308 1.619 3.006
Totaal Mannen en vrouwen Totaal G Handel 2012* 1.450 1.515 1.075 1.953
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 45 Autohandel en -reparatie 2012* 141 147 120 221
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012* 521 543 458 838
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 47 Detailhandel (niet in auto's) 2012* 789 826 497 894
Totaal Mannen en vrouwen Totaal H Vervoer en opslag 2012* 399 425 337 647
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 49 Vervoer over land 2012* 197 209 173 359
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 50 Vervoer over water 2012* 25 29 21 42
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 51 Vervoer door de lucht 2012* 29 30 26 44
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012* 78 80 72 122
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 53 Post en koeriers 2012* 71 77 45 79
Totaal Mannen en vrouwen Totaal I Horeca 2012* 332 368 207 407
Totaal Mannen en vrouwen Totaal J Informatie en communicatie 2012* 263 286 236 429
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2012* 65 74 55 97
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 58 Uitgeverijen 2012* 38 44 33 56
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 59-60 Film,radio en t.v. 2012* 26 30 22 41
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 61 Telecommunicatie 2012* 33 35 30 53
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2012* 165 177 151 279
Totaal Mannen en vrouwen Totaal K Financiële dienstverlening 2012* 258 266 228 390
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 64 Bankwezen 2012* 136 141 125 207
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2012* 60 60 54 96
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 66 Overige financiële dienstverlening 2012* 62 65 49 87
Totaal Mannen en vrouwen Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 71 75 60 102
Totaal Mannen en vrouwen Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2012* 1.364 1.492 1.023 1.915
Totaal Mannen en vrouwen Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2012* 586 637 486 892
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 71 75 60 102
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 69-70 Managementadvies en holdings 2012* 297 323 247 456
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 69-71 Management- en technisch advies 2012* 426 461 361 662
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2012* 129 138 114 206
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 72 Research 2012* 37 38 32 55
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2012* 85 96 61 118
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2012* 123 138 92 175
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 74-75 Design en veterinaire diensten 2012* 38 41 31 57
Totaal Mannen en vrouwen Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012* 778 855 537 1.023
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 77 Verhuur van roerende goederen 2012* 32 34 27 52
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012* 462 501 313 601
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2012* 24 25 19 34
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 80-82 Beveiliging en ov. zakelijke diens 2012* 261 294 178 336
Totaal Mannen en vrouwen Totaal O-Q Overheid en zorg 2012* 2.330 2.499 1.794 2.911
Totaal Mannen en vrouwen Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012* 484 515 450 727
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012* 484 515 450 727
Totaal Mannen en vrouwen Totaal P Onderwijs 2012* 478 526 384 630
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 85 Onderwijs 2012* 478 526 384 630
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2012* 1.367 1.458 961 1.554
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 86 Gezondheidszorg 2012* 531 573 421 715
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 87-88 Verzorging en welzijn 2012* 836 885 540 839
Totaal Mannen en vrouwen Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012* 623 677 338 622
Totaal Mannen en vrouwen Totaal R Cultuur, sport en recreatie 2012* 153 188 118 223
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 90-92 Kunst, cultuur en loterij 2012* 71 83 55 101
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 93 Sport en recreatie 2012* 82 105 62 122
Totaal Mannen en vrouwen Totaal S Overige dienstverlening 2012* 188 207 144 264
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2012* 75 82 64 106
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 95 Reparatie van consumentenartikelen 2012* 9 10 7 12
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 96 Overige persoonlijke dienstverlening 2012* 104 115 74 146
Totaal Mannen en vrouwen Totaal T Huishoudens 2012* 281 282 76 135
Totaal Mannen en vrouwen Totaal U Extraterritoriale organisaties 2012* 0 0 0 0
Totaal Mannen en vrouwen Totaal 99 Extraterritoriale organisaties 2012* 0 0 0 0
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2012* 7.430 7.847 5.858 9.913
Totaal Mannen en vrouwen Werknemers A Landbouw, bosbouw en visserij 2012* 98 105 73 128
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van werknemers en zelfstandigen, die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen,
gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per jaar. De cijfers zijn beschikbaar naar geslacht en een gedetailleerde bedrijfstakindeling.

Gegevens beschikbaar van : 1969 tot en met 2012

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 en 2012 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf
of bij een particulier huishouden in Nederland.
---
Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid
verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als
zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het
buitenland. In deze tabel wordt het gemiddeld aantal werkzame personen
over de verslag periode gegeven.
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
---
In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische
eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan
alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel
voltijdequivalenten (vte) genoemd.
---
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één
arbeidsjaar op.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren feitelijk gewerkte uren van een werknemer of een
zelfstandige.
---
De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de
betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te
vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet
gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim,
zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet,
ouderschapsverlof, kort verzuim en extra vrije tijd voor ouderen. De
gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.