Bezoek aan culturele voorstellingen en musea, 1983-2007

Bezoek aan culturele voorstellingen en musea, 1983-2007

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Bezoek aan theater Toneel Nooit (%) Bezoek aan theater Toneel Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan theater Toneel Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan theater Toneel Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan theater Professioneel toneel Nooit (%) Bezoek aan theater Cabaret Nooit (%) Bezoek aan theater Cabaret Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan theater Cabaret Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan theater Cabaret Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan concert of muziekuitvoering Klassiek concert Nooit (%) Bezoek aan concert of muziekuitvoering Klassiek concert Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan concert of muziekuitvoering Klassiek concert Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan concert of muziekuitvoering Klassiek concert Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan ballet of houseparty Ballet Nooit (%) Bezoek aan ballet of houseparty Ballet Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan ballet of houseparty Ballet Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan ballet of houseparty Ballet Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan bioscoop of filmhuis Bioscoop Nooit (%) Bezoek aan bioscoop of filmhuis Bioscoop Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan bioscoop of filmhuis Bioscoop Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan bioscoop of filmhuis Bioscoop Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan museum Museum Nooit (%) Bezoek aan museum Museum Minstens 1 x per jaar Totaal (%) Bezoek aan museum Museum Minstens 1 x per jaar Minder dan 1 x per kwartaal (%) Bezoek aan museum Museum Minstens 1 x per jaar 1 x per kwartaal of vaker (%) Bezoek aan museum Bezit museum(jaar)kaart (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2007 72 28 23 4 86 85 15 13 2 87 13 10 3 95 5 4 1 45 55 35 21 59 41 34 8 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 6 tot 18 jaar 2007 59 41 37 3 82 94 6 6 1 94 6 6 0 95 5 4 0 16 84 50 34 43 57 49 8 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2007 71 29 25 4 86 80 20 18 3 94 6 4 2 95 5 5 0 14 86 31 55 67 33 28 5 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2007 74 26 23 4 86 76 24 20 4 89 11 10 1 97 3 2 1 32 68 39 30 70 30 26 4 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2007 75 25 22 3 87 85 15 13 2 92 8 6 2 97 3 3 0 40 60 44 16 63 37 32 6 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2007 74 26 20 6 85 82 18 15 4 84 16 12 4 94 6 5 1 51 49 37 12 57 43 35 9 8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2007 75 25 18 7 85 84 16 14 2 80 20 15 5 94 6 5 1 68 32 24 8 54 46 35 11 13
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2007 78 22 17 5 89 92 8 7 1 80 20 15 5 96 4 3 1 83 17 13 4 62 38 28 10 13
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: autochtoon 2007 71 29 24 5 85 84 16 14 2 87 13 10 3 96 4 4 1 46 54 35 19 57 43 35 8 7
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: allochtoon 2007 77 23 20 3 90 91 9 8 1 90 10 8 2 94 6 4 1 41 59 32 27 67 33 27 7 6
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: westerse allochtoon 2007 71 29 24 4 84 87 13 12 2 84 16 13 3 91 9 7 2 41 59 33 27 56 44 32 12 11
Totaal mannen en vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2007 82 18 17 1 94 94 6 4 1 96 4 4 1 97 3 2 1 42 58 32 26 75 25 22 3 1
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: laag 2007 83 17 14 3 92 90 10 9 1 91 9 7 2 98 2 2 0 68 32 24 8 73 27 23 4 5
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar 2007 74 26 22 4 86 83 17 15 2 89 11 9 3 98 2 2 0 45 55 39 16 62 38 31 7 7
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: hoog 2007 64 36 28 8 76 73 27 22 4 74 26 20 6 90 10 8 2 32 68 42 26 40 60 45 15 13
Mannen Totaal personen 2007 76 24 20 4 88 86 14 12 2 89 11 9 2 97 3 . . 45 55 33 21 60 40 33 7 6
Mannen Leeftijd: 6 tot 18 jaar 2007 66 34 32 3 85 94 6 6 1 96 4 4 0 99 1 . . 18 82 51 31 43 57 48 9 3
Mannen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2007 75 25 22 3 90 81 19 17 2 94 6 3 2 97 3 . . 16 84 28 56 71 29 24 5 2
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2007 72 28 24 4 86 76 24 21 3 88 12 11 1 97 3 . . 30 70 35 35 68 32 27 5 3
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2007 80 20 17 3 91 86 14 12 2 95 5 5 1 98 2 . . 44 56 39 17 68 32 28 4 5
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2007 77 23 17 6 87 84 16 12 4 87 13 10 3 95 5 . . 51 49 36 13 59 41 33 9 7
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2007 80 20 14 6 87 85 15 12 2 83 17 13 4 96 4 . . 70 30 23 7 56 44 34 10 11
Mannen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2007 81 19 15 4 91 92 8 7 1 80 20 15 5 97 3 . . 82 18 15 3 59 41 31 10 14
Mannen Herkomst: autochtoon 2007 75 25 20 4 88 85 15 13 2 88 12 9 3 97 3 . . 47 53 34 19 58 42 35 7 7
Mannen Herkomst: allochtoon 2007 80 20 18 2 91 90 10 9 1 92 8 7 1 97 3 . . 41 59 31 28 67 33 25 8 5
Mannen Herkomst: westerse allochtoon 2007 73 27 22 4 85 87 13 13 1 85 15 13 2 96 4 . . 41 59 32 27 57 43 30 13 10
Mannen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2007 85 15 14 1 96 94 6 6 1 98 2 2 0 98 2 . . 40 60 30 29 75 25 20 5 1
Mannen Onderwijsniveau: laag 2007 86 14 11 3 95 91 9 8 2 93 7 6 2 98 2 . . 67 33 22 11 76 24 22 3 4
Mannen Onderwijsniveau: middelbaar 2007 76 24 20 4 88 83 17 15 2 91 9 7 2 99 1 . . 46 54 36 18 65 35 30 5 6
Mannen Onderwijsniveau: hoog 2007 71 29 22 8 80 76 24 20 4 76 24 19 5 92 8 . . 37 63 38 25 41 59 43 16 13
Vrouwen Totaal personen 2007 69 31 26 5 83 84 16 13 2 86 14 11 3 94 6 5 1 44 56 36 20 58 42 35 8 8
Vrouwen Leeftijd: 6 tot 18 jaar 2007 53 47 43 4 79 94 6 6 1 92 8 7 1 92 8 7 1 14 86 48 38 43 57 50 7 5
Vrouwen Leeftijd: 18 tot 25 jaar 2007 66 34 30 4 81 78 22 18 4 94 6 5 2 93 7 7 0 13 87 33 54 63 37 32 5 6
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2007 75 25 22 3 86 76 24 19 4 90 10 9 1 96 4 3 0 33 67 43 24 73 27 25 2 5
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2007 69 31 27 4 83 84 16 14 2 89 11 8 3 96 4 3 1 35 65 50 15 58 42 36 7 6
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2007 72 28 23 5 83 80 20 17 3 82 18 14 4 92 8 6 2 50 50 39 11 55 45 36 9 8
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2007 70 30 23 8 81 82 18 16 2 78 22 16 6 92 8 7 1 66 34 26 8 53 47 35 13 15
Vrouwen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2007 76 24 19 5 87 92 8 7 1 80 20 15 5 95 5 4 1 83 17 12 4 64 36 26 10 13
Vrouwen Herkomst: autochtoon 2007 67 33 27 5 82 82 18 15 3 85 15 11 3 94 6 5 1 45 55 37 19 56 44 36 8 8
Vrouwen Herkomst: allochtoon 2007 74 26 23 3 88 91 9 7 2 89 11 9 2 92 8 6 2 42 58 33 25 66 34 28 6 6
Vrouwen Herkomst: westerse allochtoon 2007 70 30 26 4 83 87 13 11 3 83 17 13 4 87 13 10 3 40 60 34 26 56 44 34 10 11
Vrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2007 78 22 19 2 93 95 5 3 2 94 6 6 1 96 4 3 1 43 57 33 24 76 24 23 1 1
Vrouwen Onderwijsniveau: laag 2007 80 20 17 4 90 89 11 10 1 89 11 9 2 97 3 3 0 68 32 25 6 71 29 24 5 6
Vrouwen Onderwijsniveau: middelbaar 2007 71 29 24 4 85 82 18 15 3 86 14 11 3 97 3 3 0 45 55 41 14 60 40 32 8 8
Vrouwen Onderwijsniveau: hoog 2007 57 43 35 8 71 70 30 25 5 72 28 20 7 86 14 11 2 26 74 47 27 39 61 48 13 14
Bron: CBS, SCP
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het bezoek aan culturele voorstellingen en musea van de bevolking van Nederland van 6 jaar en ouder. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit diverse jaargangen van het
Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) dat in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt uitgevoerd.
De tabel is stopgezet, omdat het AVO na 2007 is gestopt.

Gegevens beschikbaar van 1983 tot en met 2007

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 29 september 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bezoek aan theater
Toneel
Toneelvoorstelling.
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Professioneel toneel
Toneelvoorstelling van beroepsgezelschappen met beroepsacteurs.
Nooit
Cabaret
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezoek aan concert of muziekuitvoering
Klassiek concert
Concert van klassieke muziek.
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezoek aan ballet of houseparty
Ballet
Balletvoorstelling van een beroepsgezelschap.
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezoek aan bioscoop of filmhuis
Bioscoop
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezoek aan museum
Museum
Nooit
Minstens 1 x per jaar
Totaal
Minder dan 1 x per kwartaal
1 x per kwartaal of vaker
Bezit museum(jaar)kaart