Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Geneesmiddelengroep (ATC) Perioden Personen met verstrekte geneesmiddelen (aantal) Personen met geneesmiddelen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal 2020* 11.177.900 62,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A Maagdarmkanaal en metabolisme 2020* 4.314.580 24,24
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A01 Mondpreparaten 2020* 45.190 0,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A01A Mondpreparaten 2020* 45.190 0,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A02 Middelen bij zuurgerelateerde afw. 2020* 2.271.760 12,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A02A Antacida 2020* 85 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A02B Midd ulcus pept/gastro-oesof.reflux 2020* 2.271.720 12,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A02X Ov midd bij zuurgerelateerde afwijk 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A03 Middelen bij funct. maagdarmstoorn. 2020* 371.205 2,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A03A Middelen bij funct. darmstoornissen 2020* 94.720 0,53
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A03B Belladonna en derivaten 2020* 4.530 0,03
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A03C Spasmolytica met psycholeptica 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A03D Spasmolytica met analgetica 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A03E Ov spasmolytica en parasympath.comb 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A03F Motiliteitsbevorderende middelen 2020* 282.425 1,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A04 Anti-emetica 2020* 81.110 0,46
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A04A Anti-emetica 2020* 81.110 0,46
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A05 Gal- en levertherapeutica 2020* 15.810 0,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A05A Galtherapeutica 2020* 15.810 0,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A05B Levertherapeutica, lipotrope midd. 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A05C Galtherapeutica met lipotrope midd. 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A06 Laxantia 2020* 1.429.265 8,03
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A06A Laxantia 2020* 1.429.265 8,03
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07 Antidiarr/-inflamm/-microb. darmmidd 2020* 213.835 1,20
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07A Antimicrobiële darmmiddelen 2020* 107.395 0,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07B Adsorberende darmmiddelen 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07C Elektrolyten met koolhydraten 2020* 5 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07D Motiliteitsremmende middelen 2020* 23.330 0,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07E Anti-inflammatoire darmmiddelen 2020* 87.005 0,49
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07F Micro-organismen tegen diarree 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A07X Overige antidiarrhoïca 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A08 Vermageringsmidd,excl dieetproducten 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A08A Vermageringsmiddelen,excl dieetprod 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A09 Digestiva, inclusief enzymen 2020* 18.800 0,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A09A Digestiva, inclusief enzymen 2020* 18.800 0,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A10 Diabetesmiddelen 2020* 827.950 4,65
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A10A Insulines en analogen 2020* 283.080 1,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A10B Bloedgluc.verlag.midd ex. insulines 2020* 718.965 4,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A10X Overige diabetesmiddelen 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11 Vitaminen 2020* 937.365 5,27
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11A Multivitaminen, combinat.preparaten 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11B Multivitaminen 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11C Vit A en D, incl comb. v deze twee 2020* 936.175 5,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11D Vit B1, enkelv. en met B6 en/of B12 2020* 1.590 0,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11E Vitamine B complex, incl comb.prep 2020* 5 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11G Ascorbinezuur, incl comb.preparaten 2020* 60 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11H Ov enkelv. vitaminepreparaten 2020* 20 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A11J Ov vitam.prod, combinatiepreparaten 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A12 Mineraalsupplementen 2020* 580.650 3,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A12A Calcium 2020* 552.945 3,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A12B Kalium 2020* 29.910 0,17
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A12C Overige mineraalsupplementen 2020* 6.635 0,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A13 Tonica 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A13A Tonica 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A14 Anabolica voor systemisch gebruik 2020* 410 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A14A Anabole steroïden 2020* 410 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A14B Overige anabole middelen 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A15 Eetlustbevorderende middelen 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A16 Ov maagdarmkanaal-/metabolismeprod. 2020* 3.110 0,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd A16A Ov maagdarmkanaal- en metabol.prod. 2020* 3.110 0,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B Bloed en bloedvormende organen 2020* 2.286.375 12,85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B01 Antithrombotica 2020* 1.856.665 10,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B01A Antithrombotica 2020* 1.856.665 10,43
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B02 Antihaemorrhagica 2020* 44.025 0,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B02A Antifibrinolytica 2020* 27.905 0,16
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B02B Vitamine K en overige haemostatica 2020* 16.405 0,09
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B03 Middelen bij anemie 2020* 568.455 3,19
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B03A IJzerpreparaten 2020* 282.185 1,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B03B Vitamine B12 en foliumzuur 2020* 306.495 1,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B03X Overige middelen bij anemie 2020* 14.880 0,08
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B05 Bloedvervangingsmidd/perfusievloeis. 2020* 45.770 0,26
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B05A Bloedproducten en verwante middelen 2020* 15 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B05B Intraveneuze oplossingen 2020* 44.255 0,25
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B05C Irrigatievloeistoffen 2020* 45 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B05D Preparaten voor peritoneaaldialyse 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B05X Addit v intraveneuze infusievloeist 2020* 2.255 0,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B05Z Hemodialysemiddel. en hemofiltraten 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B06 Overige hematologische middelen 2020* 220 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd B06A Overige hematologische middelen 2020* 195 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C Hartvaatstelsel 2020* 3.770.105 21,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C01 Cardiaca 2020* 438.585 2,46
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C01A Hartglycosiden 2020* 81.685 0,46
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2020* 69.585 0,39
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C01C Hartstimulantia,excl hartglycosiden 2020* 52.795 0,30
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C01D Vasodilatantia bij hartziekten 2020* 249.605 1,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C01E Overige cardiaca 2020* 11.935 0,07
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02 Antihypertensiva 2020* 56.590 0,32
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02A Centraal werkende sympathicolytica 2020* 10.755 0,06
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02B Ganglionblokker. sympathicolytica 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02C Perifeer werkende sympathicolytica 2020* 42.830 0,24
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02D Midd. gladde spieren vd arteriolen 2020* 1.010 0,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02K Overige antihypertensiva 2020* 2.780 0,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02L Antihypertensiva met diuretica 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C02N Comb antihypertensiva atc-groep C02 2020* 0 0,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C03 Diuretica 2020* 1.100.280 6,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C03A Low-ceiling diuretica, thiaziden 2020* 611.665 3,44
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C03B Low-ceiling diuret, exc thiaziden 2020* 69.605 0,39
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C03C High-ceiling diuretica 2020* 358.805 2,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C03D Kaliumsparende middelen 2020* 180.235 1,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C03E Diuretica met kaliumsparende midd. 2020* 32.380 0,18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Tot 2010 hebben de cijfers ook betrekking op geneesmiddelenverstrekkingen aan personen die in de BRP ingeschreven zijn geweest, maar niet meer in Nederland woonachtig waren.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 december 2021:
De cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2022

Toelichting onderwerpen

Personen met verstrekte geneesmiddelen
Aantal personen dat op enig moment in verslagjaar ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg.
Personen met geneesmiddelen, relatief
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).