Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Geneesmiddelengroep (ATC) Perioden Personen met geneesmiddelen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,39
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 15 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,02
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,05
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,17
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,48
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,13
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,79
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,02
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,02
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,04
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,07
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,12
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,21
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,36
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,61
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,95
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,33
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,82
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,90
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,83
Totaal mannen en vrouwen 90 jaar of ouder C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,27
Mannen Totaal leeftijd C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,43
Mannen Jonger dan 15 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Mannen 15 tot 25 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Mannen 25 tot 35 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,02
Mannen 35 tot 45 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,06
Mannen 45 tot 55 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,21
Mannen 55 tot 65 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,59
Mannen 65 tot 75 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,29
Mannen 75 jaar of ouder C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,99
Mannen 0 tot 5 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Mannen 5 tot 10 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Mannen 10 tot 15 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Mannen 15 tot 20 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Mannen 20 tot 25 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Mannen 25 tot 30 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,02
Mannen 30 tot 35 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,03
Mannen 35 tot 40 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,04
Mannen 40 tot 45 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,08
Mannen 45 tot 50 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,14
Mannen 50 tot 55 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,26
Mannen 55 tot 60 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,45
Mannen 60 tot 65 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,74
Mannen 65 tot 70 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,11
Mannen 70 tot 75 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,49
Mannen 75 tot 80 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,95
Mannen 80 tot 85 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 2,07
Mannen 85 tot 90 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 2,16
Mannen 90 jaar of ouder C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,56
Vrouwen Totaal leeftijd C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,36
Vrouwen Jonger dan 15 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Vrouwen 15 tot 25 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Vrouwen 25 tot 35 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,02
Vrouwen 35 tot 45 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,05
Vrouwen 45 tot 55 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,14
Vrouwen 55 tot 65 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,37
Vrouwen 65 tot 75 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,97
Vrouwen 75 jaar of ouder C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,64
Vrouwen 0 tot 5 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Vrouwen 5 tot 10 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Vrouwen 10 tot 15 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,00
Vrouwen 15 tot 20 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Vrouwen 20 tot 25 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,01
Vrouwen 25 tot 30 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,02
Vrouwen 30 tot 35 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,02
Vrouwen 35 tot 40 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,03
Vrouwen 40 tot 45 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,06
Vrouwen 45 tot 50 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,10
Vrouwen 50 tot 55 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,17
Vrouwen 55 tot 60 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,28
Vrouwen 60 tot 65 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,47
Vrouwen 65 tot 70 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 0,78
Vrouwen 70 tot 75 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,17
Vrouwen 75 tot 80 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,71
Vrouwen 80 tot 85 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,76
Vrouwen 85 tot 90 jaar C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,62
Vrouwen 90 jaar of ouder C01B Anti-aritmische midd. klasse i/iii 2021* 1,15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven.
Tot 2010 hebben de cijfers ook betrekking op geneesmiddelenverstrekkingen aan personen die in de BRP ingeschreven zijn geweest, maar niet meer in Nederland woonachtig waren.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 december 2022:
- De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
- Voorlopige cijfers over 2020 (DDD's) en 2021 (alle onderwerpen) zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2023

Toelichting onderwerpen

Personen met geneesmiddelen, relatief
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).