Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

Regio's Perioden Wanbetalers zorgverzekering (aantal) Wanbetalers zorgverzekering (relatief) (%)
Nederland 2020* 174.720 1,2
Noord-Nederland (LD) 2020* 16.450 1,2
Oost-Nederland (LD) 2020* 31.990 1,1
West-Nederland (LD) 2020* 94.030 1,4
Zuid-Nederland (LD) 2020* 32.250 1,1
Groningen (PV) 2020* 6.670 1,4
Fryslân (PV) 2020* 5.680 1,1
Drenthe (PV) 2020* 4.100 1,0
Overijssel (PV) 2020* 9.520 1,0
Flevoland (PV) 2020* 5.880 1,8
Gelderland (PV) 2020* 16.590 1,0
Utrecht (PV) 2020* 9.710 0,9
Noord-Holland (PV) 2020* 28.930 1,2
Zuid-Holland (PV) 2020* 52.500 1,8
Zeeland (PV) 2020* 2.900 0,9
Noord-Brabant (PV) 2020* 20.990 1,0
Limburg (PV) 2020* 11.260 1,2
Oost-Groningen (CR) 2020* 1.970 1,8
Delfzijl en omgeving (CR) 2020* 670 1,8
Overig Groningen (CR) 2020* 4.030 1,2
Noord-Friesland (CR) 2020* 3.180 1,2
Zuidwest-Friesland (CR) 2020* 940 0,8
Zuidoost-Friesland (CR) 2020* 1.550 1,0
Noord-Drenthe (CR) 2020* 1.370 0,9
Zuidoost-Drenthe (CR) 2020* 1.830 1,3
Zuidwest-Drenthe (CR) 2020* 900 0,8
Noord-Overijssel (CR) 2020* 2.360 0,8
Zuidwest-Overijssel (CR) 2020* 1.380 1,1
Twente (CR) 2020* 5.780 1,1
Veluwe (CR) 2020* 4.680 0,8
Achterhoek (CR) 2020* 2.670 0,8
Arnhem/Nijmegen (CR) 2020* 7.340 1,2
Zuidwest-Gelderland (CR) 2020* 1.900 1,0
Utrecht (CR) 2020* 9.710 0,9
Kop van Noord-Holland (CR) 2020* 2.410 0,8
Alkmaar en omgeving (CR) 2020* 1.440 0,7
IJmond (CR) 2020* 1.640 1,0
Agglomeratie Haarlem (CR) 2020* 1.870 1,0
Zaanstreek (CR) 2020* 2.210 1,6
Groot-Amsterdam (CR) 2020* 17.410 1,5
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020* 1.950 0,9
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020* 2.940 0,8
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020* 14.930 2,1
Delft en Westland (CR) 2020* 1.840 1,0
Oost-Zuid-Holland (CR) 2020* 2.720 1,0
Groot-Rijnmond (CR) 2020* 25.890 2,2
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020* 4.180 1,4
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020* 850 1,0
Overig Zeeland (CR) 2020* 2.050 0,9
West-Noord-Brabant (CR) 2020* 6.010 1,2
Midden-Noord-Brabant (CR) 2020* 4.170 1,1
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020* 4.680 0,9
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020* 6.130 1,0
Noord-Limburg (CR) 2020* 2.110 0,9
Midden-Limburg (CR) 2020* 1.840 0,9
Zuid-Limburg (CR) 2020* 7.320 1,4
Flevoland (CR) 2020* 5.880 1,8
Aa en Hunze 2020* 140 0,7
Aalburg 2020*
Aalsmeer 2020* 190 0,7
Aalten 2020* 110 0,5
Abcoude 2020*
Achtkarspelen 2020* 210 1,0
Alblasserdam 2020* 160 1,0
Albrandswaard 2020* 170 0,9
Alkmaar 2020* 800 0,9
Almelo 2020* 1.110 1,9
Almere 2020* 3.410 2,0
Alphen aan den Rijn 2020* 870 1,0
Alphen-Chaam 2020* 50 0,5
Altena 2020* 310 0,7
Ameland 2020* 30 1,0
Amersfoort 2020* 1.310 1,1
Amstelveen 2020* 560 0,8
Amsterdam 2020* 13.730 1,9
Andijk 2020*
Anna Paulowna 2020*
Apeldoorn 2020* 1.650 1,2
Appingedam 2020* 160 1,7
Arnhem 2020* 2.840 2,1
Assen 2020* 630 1,1
Asten 2020* 110 0,8
Baarle-Nassau 2020* 50 0,8
Baarn 2020* 150 0,7
Barendrecht 2020* 300 0,8
Barneveld 2020* 250 0,6
Bedum 2020*
Beek (L.) 2020* 140 1,1
Beekdaelen 2020* 300 1,0
Beemster 2020* 40 0,4
Beesel 2020* 90 0,8
Bellingwedde 2020*
Berg en Dal 2020* 230 0,8
Bergambacht 2020*
Bergeijk 2020* 100 0,7
Bergen (L.) 2020* 70 0,6
Bergen (NH.) 2020* 90 0,4
Bergen op Zoom 2020* 870 1,6
Berkelland 2020* 250 0,7
Bernheze 2020* 160 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet met een bestuursrechtelijke premie op 31 december, naar provincie, landsdeel, COROP en alle gemeenten in het betreffende verslagjaar.
Het aantal wanbetalers vanaf ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.
Met ingang van 1 juli 2016 is een wetswijziging Zorgverzekeringswet van kracht (verbetering wanbetalersregeling of ‘goede betaler regeling’). Door deze wetswijziging krijgen zorgverzekeraars een ruimere bevoegdheid om personen als wanbetaler af te melden bij het CAK. Dit kan doordat wanbetalers direct een betalingsregeling met hun verzekeraar overeenkomen en door het aanwijzen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van bepaalde groepen, die onder voorwaarden kunnen uitstromen. Dit laatste betreft met name personen met een bijstandsuitkering. Hoewel deze regeling pas in 2016 van kracht is geworden, zijn verzekeraars hier in 2015 al op vooruitgelopen, waardoor al in 2015 de gevolgen van deze regeling in de cijfers zijn terug te zien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
- De cijfers voor 2019 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2022 worden cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Wanbetalers zorgverzekering
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BRP, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechtelijke premieregime zitten en 18 jaar of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.
Wanbetalers zorgverzekering (relatief)
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers ten opzichte van het totale aantal personen in de Nederlandse bevolking in de betreffende groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BRP, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechtelijke premieregime zitten en 18 jaar of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.