Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mld euro)
A-U Alle economische activiteiten 305.4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2.6
01 Landbouw 2.4
02 Bosbouw 0.1
03 Visserij 0.1
B Delfstoffenwinning 0.7
06 Winning van aardolie en aardgas 0.4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 0.1
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 0.2
C Industrie 38.7
10 Voedingsmiddelenindustrie 4.9
11 Drankenindustrie 0.5
12 Tabaksindustrie 0.3
13 Textielindustrie 0.5
14 Kledingindustrie 0.1
15 Leer- en schoenenindustrie 0.1
16 Houtindustrie 0.7
17 Papierindustrie 1.0
18 Grafische industrie 1.5
19 Aardolie-industrie 0.6
20 Chemische industrie 3.4
21 Farmaceutische industrie 1.1
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 1.5
23 Bouwmaterialenindustrie 1.4
24 Basismetaalindustrie 1.3
25 Metaalproductenindustrie 4.1
26 Elektrotechnische industrie 1.7
27 Elektrische apparatenindustrie 1.1
28 Machine-industrie 4.1
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 1.1
30 Overige transportmiddelenindustrie 0.8
31 Meubelindustrie 0.8
32 Overige industrie 3.9
33 Reparatie en installatie van machines 2.1
D Energievoorziening 1.4
35 Energiebedrijven 1.4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1.8
36 Waterleidingbedrijven 0.3
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 0.2
38 Afvalbehandeling en recycling 1.2
39 Sanering en overig afvalbeheer 0.1
F Bouwnijverheid 19.0
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 6.3
42 Grond-, water- en wegenbouw 3.0
43 Gespecialiseerde bouw 9.6
G Handel 39.6
45 Autohandel en -reparatie 4.5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 22.2
47 Detailhandel (niet in auto's) 12.9
H Vervoer en opslag 15.9
49 Vervoer over land 7.7
50 Vervoer over water 0.7
51 Vervoer door de lucht 1.8
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 3.8
53 Post en koeriers 1.8
I Horeca 4.8
55 Logiesverstrekking 1.4
56 Restaurants en cafés 3.5
J Informatie en communicatie 14.0
58 Uitgeverijen 1.9
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 0.6
60 Radio- en televisieomroepen 0.4
61 Telecommunicatie 2.3
62 IT-dienstverlening 8.2
63 Diensten op het gebied van informatie 0.7
K Financiële dienstverlening 19.3
64 Bankwezen 10.7
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 5.2
66 Overige financiële dienstverlening 3.4
L Verhuur en handel van onroerend goed 3.5
68 Verhuur en handel van onroerend goed 3.5
M Specialistische zakelijke diensten 28.9
69 Juridische diensten en administratie 6.6
70 Holdings en managementadviesbureaus 11.4
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 5.8
72 Research 2.0
73 Reclamewezen en marktonderzoek 1.9
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 1.0
75 Veterinaire dienstverlening 0.2
N Verhuur en overige zakelijke diensten 21.2
77 Verhuur van roerende goederen 1.1
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 14.1
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 0.7
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 1.2
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 3.0
82 Overige zakelijke dienstverlening 1.1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 27.8
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 27.8
P Onderwijs 21.8
85 Onderwijs 21.8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 36.6
86 Gezondheidszorg 18.3
87 Verpleging en zorg met overnachting 10.5
88 Welzijnszorg zonder overnachting 7.9
R Cultuur, sport en recreatie 3.4
90 Kunst 0.8
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 0.7
92 Loterijen en kansspelen 0.4
93 Sport en recreatie 1.5
S Overige dienstverlening 4.5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in een aantal componenten (structuur globaal). De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak en bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit).

Het Arbeidskostenonderzoek 2008 is op een aantal punten gewijzigd vergeleken met het onderzoek van 2004. Zie paragraaf 4 voor de belangrijkste veranderingen.

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over 2008

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel.
Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.