Daklozen; persoonskenmerken

Daklozen; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Daklozen absoluut (x 1 000) Daklozen percentage (%)
Totaal personen 2018 39,3 100
Geslacht: Mannen 2018 33,0 84
Geslacht: Vrouwen 2018 6,3 16
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2018 12,6 32
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2018 19,2 49
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2018 7,4 19
Migratieachtergrond: Nederland 2018 16,9 43
Migratieachtergrond: met migratieacht... 2018 22,4 57
Migratieachtergrond: westers 2018 4,1 10
Migratieachtergrond: niet-westers 2018 18,3 47
Ingeschreven: in een van de G4 2018 14,6 37
Ingeschreven: in andere gemeente 2018 24,7 63
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op het aantal en de percentages daklozen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar in Nederland. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar geslacht, leeftijdsgroep, migratieachtergrond en verblijfplaats (al dan niet ingeschreven in één van de grote steden).

Peildata: 1 januari 2009 - 2018.

Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 23 augustus 2019:
Cijfers over 2017 en 2018 zijn toegevoegd.

Datum nieuwe cijfers: jaarlijks.

Vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag van een van de bronnen die het CBS voor de omvangschatting gebruikt, mag deze niet meer geleverd worden door de Stichting Informatievoorziening Zorg (SIVZ). Om die reden heeft de dataverzameling voor de verslagjaren 2017 en 2018 voor desbetreffende bron rechtstreeks bij de betrokken zorginstellingen plaatsgevonden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind van het jaar verschijnen de cijfers over 2019.

Toelichting onderwerpen

Daklozen absoluut
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.
Daklozen percentage
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.