Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Regio's Perioden Uitkeringsontvangers per soort uitkering Werkloosheid (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkering AOW (aantal personen)
Nederland 2021 januari* 254.730 3.518.770
Nederland 2021 februari* 250.980 3.519.880
Nederland 2021 maart* 237.510 3.523.690
Nederland 2021 april* 230.060 3.527.910
Nederland 2021 mei* 198.500 3.537.090
Nederland 2021 juni* 190.400 3.541.390
Nederland 2021 juli* 194.880 3.550.590
Nederland 2021 augustus* 189.960 3.556.750
Nederland 2021 september* 178.990 3.565.180
Nederland 2021 oktober* 175.850 3.572.210
Nederland 2021 november* 170.680 3.576.230
Nederland 2021 december* 169.230 3.578.800
Noord-Nederland (LD) 2021 januari* 25.460 350.530
Noord-Nederland (LD) 2021 februari* 24.910 351.050
Noord-Nederland (LD) 2021 maart* 22.740 351.630
Noord-Nederland (LD) 2021 april* 21.870 352.230
Noord-Nederland (LD) 2021 mei* 18.060 352.970
Noord-Nederland (LD) 2021 juni* 17.090 353.570
Noord-Nederland (LD) 2021 juli* 17.990 354.470
Noord-Nederland (LD) 2021 augustus* 17.590 355.370
Noord-Nederland (LD) 2021 september* 16.420 356.250
Noord-Nederland (LD) 2021 oktober* 16.350 356.820
Noord-Nederland (LD) 2021 november* 16.050 357.250
Noord-Nederland (LD) 2021 december* 16.850 357.450
Oost-Nederland (LD) 2021 januari* 48.390 668.270
Oost-Nederland (LD) 2021 februari* 47.770 669.590
Oost-Nederland (LD) 2021 maart* 45.500 670.800
Oost-Nederland (LD) 2021 april* 44.100 672.030
Oost-Nederland (LD) 2021 mei* 38.240 673.780
Oost-Nederland (LD) 2021 juni* 36.620 675.090
Oost-Nederland (LD) 2021 juli* 37.790 676.930
Oost-Nederland (LD) 2021 augustus* 36.820 678.700
Oost-Nederland (LD) 2021 september* 34.590 680.470
Oost-Nederland (LD) 2021 oktober* 33.820 681.600
Oost-Nederland (LD) 2021 november* 32.440 682.590
Oost-Nederland (LD) 2021 december* 32.030 683.260
West-Nederland (LD) 2021 januari* 123.100 1.418.450
West-Nederland (LD) 2021 februari* 121.510 1.420.390
West-Nederland (LD) 2021 maart* 115.700 1.422.150
West-Nederland (LD) 2021 april* 112.220 1.424.340
West-Nederland (LD) 2021 mei* 97.430 1.427.440
West-Nederland (LD) 2021 juni* 93.540 1.429.990
West-Nederland (LD) 2021 juli* 94.800 1.432.870
West-Nederland (LD) 2021 augustus* 91.790 1.435.470
West-Nederland (LD) 2021 september* 86.710 1.438.350
West-Nederland (LD) 2021 oktober* 84.800 1.440.420
West-Nederland (LD) 2021 november* 82.140 1.442.780
West-Nederland (LD) 2021 december* 80.210 1.443.300
Zuid-Nederland (LD) 2021 januari* 54.450 735.310
Zuid-Nederland (LD) 2021 februari* 53.690 736.390
Zuid-Nederland (LD) 2021 maart* 50.920 737.680
Zuid-Nederland (LD) 2021 april* 49.300 738.870
Zuid-Nederland (LD) 2021 mei* 42.830 740.510
Zuid-Nederland (LD) 2021 juni* 41.300 741.890
Zuid-Nederland (LD) 2021 juli* 42.410 743.690
Zuid-Nederland (LD) 2021 augustus* 41.810 745.330
Zuid-Nederland (LD) 2021 september* 39.450 747.140
Zuid-Nederland (LD) 2021 oktober* 38.980 748.440
Zuid-Nederland (LD) 2021 november* 37.810 749.060
Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 37.550 749.270
Groningen (PV) 2021 januari* 8.320 109.520
Groningen (PV) 2021 februari* 8.080 109.630
Groningen (PV) 2021 maart* 7.440 109.770
Groningen (PV) 2021 april* 7.170 109.970
Groningen (PV) 2021 mei* 5.960 110.180
Groningen (PV) 2021 juni* 5.650 110.390
Groningen (PV) 2021 juli* 5.930 110.660
Groningen (PV) 2021 augustus* 5.780 110.910
Groningen (PV) 2021 september* 5.390 111.210
Groningen (PV) 2021 oktober* 5.300 111.400
Groningen (PV) 2021 november* 5.090 111.490
Groningen (PV) 2021 december* 5.340 111.570
Fryslân (PV) 2021 januari* 9.920 132.670
Fryslân (PV) 2021 februari* 9.690 132.870
Fryslân (PV) 2021 maart* 8.860 133.100
Fryslân (PV) 2021 april* 8.440 133.300
Fryslân (PV) 2021 mei* 6.910 133.580
Fryslân (PV) 2021 juni* 6.570 133.760
Fryslân (PV) 2021 juli* 6.860 134.130
Fryslân (PV) 2021 augustus* 6.700 134.430
Fryslân (PV) 2021 september* 6.220 134.720
Fryslân (PV) 2021 oktober* 6.230 134.930
Fryslân (PV) 2021 november* 6.270 135.140
Fryslân (PV) 2021 december* 6.510 135.210
Drenthe (PV) 2021 januari* 7.230 108.350
Drenthe (PV) 2021 februari* 7.140 108.540
Drenthe (PV) 2021 maart* 6.440 108.760
Drenthe (PV) 2021 april* 6.250 108.960
Drenthe (PV) 2021 mei* 5.190 109.210
Drenthe (PV) 2021 juni* 4.870 109.420
Drenthe (PV) 2021 juli* 5.200 109.680
Drenthe (PV) 2021 augustus* 5.120 110.030
Drenthe (PV) 2021 september* 4.810 110.320
Drenthe (PV) 2021 oktober* 4.820 110.490
Drenthe (PV) 2021 november* 4.690 110.620
Drenthe (PV) 2021 december* 5.010 110.670
Overijssel (PV) 2021 januari* 15.250 212.570
Overijssel (PV) 2021 februari* 15.050 212.890
Overijssel (PV) 2021 maart* 14.410 213.150
Overijssel (PV) 2021 april* 13.860 213.460
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
De personen met een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen zijn vanaf 2007 beschikbaar. Het aantal personen dat een uitkering voor ouderdom ontvangt is vanaf 2013 in de tabel opgenomen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meerdere uitkeringen. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of uitkeringen van verschillend type (zoals een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet (WW) en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.
De aantallen zijn uitgesplitst naar verschillende regio's in Nederland en hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode.

De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Status van de cijfers
De cijfers van 2007 t/m maart 2020 zijn definitief. De cijfers vanaf april 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per: 29 juli 2022
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van oktober t/m december 2021.

Als gevolg van automatiseringsproblemen bij de berichtgever van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kunnen er voorlopig geen cijfers met betrekking tot deze uitkeringen gepubliceerd worden.
Zodra de ontbrekende informatie is ontvangen, worden die zo snel als mogelijk alsnog gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in: september 2022.

Toelichting onderwerpen

Uitkeringsontvangers per soort uitkering
Het aantal personen dat een sociale zekerheidsuitkering ontvangt uitgesplitst naar de soort uitkering.
Het gaat hier om werkloosheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, bijstandsgerelateerde uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en AOW-uitkeringen.

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee WAO-uitkeringen) of twee uitkeringen van verschillend type (zoals een WW en een bijstandsuitkering. In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.
Werkloosheid
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Werkloosheidwet (WW).
AOW
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Algemene ouderdomswet (AOW).

Algemene ouderdomswet (AOW)
De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW.
Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd.
Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering.
Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

De AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat.
Tot 2013 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Hierna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Tot en met 2024 geldt dat voor elk jaar dat we langer leven de AOW-leeftijd met 1 jaar omhoog gaat. Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. De AOW-leeftijd is tot en met 2027 als volgt:
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024-2027: 67 jaar.