Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per regio

Regio's Perioden Uitkeringsontvangers per soort uitkering Werkloosheid (aantal personen) Uitkeringsontvangers per soort uitkering AOW (aantal personen)
Nederland 2020 april* 263.580 3.466.240
Nederland 2020 mei* 261.930 3.471.640
Nederland 2020 juni* 263.630 3.476.650
Nederland 2020 juli* 256.840 3.485.780
Nederland 2020 augustus* 261.030 3.493.470
Nederland 2020 september* 250.850 3.500.800
Nederland 2020 oktober* 244.840 3.506.730
Nederland 2020 november* 240.990 3.511.660
Nederland 2020 december* 249.770 3.516.180
Nederland 2021 januari* 254.730 3.518.770
Nederland 2021 februari* 250.980 3.519.880
Nederland 2021 maart* 237.510 3.523.690
Noord-Nederland (LD) 2020 april* 27.520 344.640
Noord-Nederland (LD) 2020 mei* 26.560 345.320
Noord-Nederland (LD) 2020 juni* 25.970 346.090
Noord-Nederland (LD) 2020 juli* 25.300 346.970
Noord-Nederland (LD) 2020 augustus* 25.460 347.690
Noord-Nederland (LD) 2020 september* 24.090 348.640
Noord-Nederland (LD) 2020 oktober* 23.260 349.280
Noord-Nederland (LD) 2020 november* 22.920 349.980
Noord-Nederland (LD) 2020 december* 24.840 350.450
Noord-Nederland (LD) 2021 januari* 25.460 350.530
Noord-Nederland (LD) 2021 februari* 24.910 351.050
Noord-Nederland (LD) 2021 maart* 22.740 351.630
Oost-Nederland (LD) 2020 april* 51.640 656.170
Oost-Nederland (LD) 2020 mei* 51.270 657.750
Oost-Nederland (LD) 2020 juni* 51.310 659.280
Oost-Nederland (LD) 2020 juli* 50.340 661.210
Oost-Nederland (LD) 2020 augustus* 51.570 662.980
Oost-Nederland (LD) 2020 september* 48.920 664.840
Oost-Nederland (LD) 2020 oktober* 47.140 665.950
Oost-Nederland (LD) 2020 november* 45.570 667.220
Oost-Nederland (LD) 2020 december* 47.300 667.770
Oost-Nederland (LD) 2021 januari* 48.390 668.270
Oost-Nederland (LD) 2021 februari* 47.770 669.600
Oost-Nederland (LD) 2021 maart* 45.500 670.800
West-Nederland (LD) 2020 april* 122.850 1.397.700
West-Nederland (LD) 2020 mei* 123.530 1.400.750
West-Nederland (LD) 2020 juni* 125.470 1.403.590
West-Nederland (LD) 2020 juli* 122.560 1.406.990
West-Nederland (LD) 2020 augustus* 124.260 1.409.480
West-Nederland (LD) 2020 september* 120.220 1.412.870
West-Nederland (LD) 2020 oktober* 118.790 1.414.420
West-Nederland (LD) 2020 november* 117.870 1.416.930
West-Nederland (LD) 2020 december* 120.640 1.417.730
West-Nederland (LD) 2021 januari* 123.110 1.418.460
West-Nederland (LD) 2021 februari* 121.520 1.420.400
West-Nederland (LD) 2021 maart* 115.710 1.422.160
Zuid-Nederland (LD) 2020 april* 57.970 723.630
Zuid-Nederland (LD) 2020 mei* 57.290 724.970
Zuid-Nederland (LD) 2020 juni* 57.650 726.660
Zuid-Nederland (LD) 2020 juli* 55.920 728.530
Zuid-Nederland (LD) 2020 augustus* 56.890 730.170
Zuid-Nederland (LD) 2020 september* 54.910 732.090
Zuid-Nederland (LD) 2020 oktober* 52.870 733.180
Zuid-Nederland (LD) 2020 november* 51.550 734.430
Zuid-Nederland (LD) 2020 december* 53.490 734.940
Zuid-Nederland (LD) 2021 januari* 54.450 735.310
Zuid-Nederland (LD) 2021 februari* 53.690 736.400
Zuid-Nederland (LD) 2021 maart* 50.920 737.680
Groningen (PV) 2020 april* 9.250 107.810
Groningen (PV) 2020 mei* 8.970 108.010
Groningen (PV) 2020 juni* 8.710 108.210
Groningen (PV) 2020 juli* 8.560 108.510
Groningen (PV) 2020 augustus* 8.580 108.730
Groningen (PV) 2020 september* 8.120 108.990
Groningen (PV) 2020 oktober* 7.690 109.190
Groningen (PV) 2020 november* 7.480 109.410
Groningen (PV) 2020 december* 8.070 109.510
Groningen (PV) 2021 januari* 8.320 109.520
Groningen (PV) 2021 februari* 8.080 109.630
Groningen (PV) 2021 maart* 7.440 109.770
Fryslân (PV) 2020 april* 10.460 130.240
Fryslân (PV) 2020 mei* 10.050 130.500
Fryslân (PV) 2020 juni* 9.860 130.780
Fryslân (PV) 2020 juli* 9.550 131.110
Fryslân (PV) 2020 augustus* 9.650 131.410
Fryslân (PV) 2020 september* 9.170 131.860
Fryslân (PV) 2020 oktober* 9.020 132.110
Fryslân (PV) 2020 november* 8.920 132.390
Fryslân (PV) 2020 december* 9.710 132.610
Fryslân (PV) 2021 januari* 9.920 132.670
Fryslân (PV) 2021 februari* 9.690 132.870
Fryslân (PV) 2021 maart* 8.860 133.100
Drenthe (PV) 2020 april* 7.810 106.590
Drenthe (PV) 2020 mei* 7.540 106.810
Drenthe (PV) 2020 juni* 7.400 107.090
Drenthe (PV) 2020 juli* 7.190 107.340
Drenthe (PV) 2020 augustus* 7.230 107.540
Drenthe (PV) 2020 september* 6.800 107.800
Drenthe (PV) 2020 oktober* 6.540 107.970
Drenthe (PV) 2020 november* 6.510 108.190
Drenthe (PV) 2020 december* 7.060 108.330
Drenthe (PV) 2021 januari* 7.230 108.350
Drenthe (PV) 2021 februari* 7.140 108.540
Drenthe (PV) 2021 maart* 6.440 108.760
Overijssel (PV) 2020 april* 17.000 209.360
Overijssel (PV) 2020 mei* 16.430 209.840
Overijssel (PV) 2020 juni* 16.310 210.220
Overijssel (PV) 2020 juli* 15.990 210.810
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland woonachtig zijn. Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
De personen met een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen zijn vanaf 2007 beschikbaar. Het aantal personen dat een uitkering voor ouderdom ontvangt is vanaf 2013 in de tabel opgenomen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meerdere uitkeringen. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of uitkeringen van verschillend type (zoals een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet (WW) en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.
De aantallen zijn uitgesplitst naar verschillende regio's in Nederland en hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode.

De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat. De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Status van de cijfers
De cijfers van 2007 t/m maart 2020 zijn definitief. De cijfers vanaf april 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per: 19 november 2021
Gewijzigd zijn de voorlopige cijfers van oktober 2020 t/m december 2020 van de bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet.
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van januari t/m maart 2021.
De cijfers van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontbreken vanaf oktober 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in: januari 2022

Toelichting onderwerpen

Uitkeringsontvangers per soort uitkering
Het aantal personen dat een sociale zekerheidsuitkering ontvangt uitgesplitst naar de soort uitkering.
Het gaat hier om werkloosheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, bijstandsgerelateerde uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en AOW-uitkeringen.

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee WAO-uitkeringen) of twee uitkeringen van verschillend type (zoals een WW en een bijstandsuitkering. In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.
Werkloosheid
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Werkloosheidwet (WW).
AOW
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Algemene ouderdomswet (AOW).

Algemene ouderdomswet (AOW)
De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.
In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW.
Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd.
Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering.
Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.

AOW-gerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd)
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.

Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.