Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Bedrijfstypen Regio's Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal)
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2022* 51.042
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Nederland (LD) 2022* 9.209
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Nederland (LD) 2022* 16.649
Totaal alle bedrijfstypen West-Nederland (LD) 2022* 12.738
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Nederland (LD) 2022* 12.446
Totaal alle bedrijfstypen Groningen (PV) 2022* 2.460
Totaal alle bedrijfstypen Fryslân (PV) 2022* 4.073
Totaal alle bedrijfstypen Drenthe (PV) 2022* 2.676
Totaal alle bedrijfstypen Overijssel (PV) 2022* 6.448
Totaal alle bedrijfstypen Flevoland (PV) 2022* 1.634
Totaal alle bedrijfstypen Gelderland (PV) 2022* 8.567
Totaal alle bedrijfstypen Utrecht (PV) 2022* 2.263
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Holland (PV) 2022* 3.384
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Holland (PV) 2022* 4.376
Totaal alle bedrijfstypen Zeeland (PV) 2022* 2.715
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Brabant (PV) 2022* 8.937
Totaal alle bedrijfstypen Limburg (PV) 2022* 3.509
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Groningen (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Overig Groningen (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Friesland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Friesland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Friesland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Drenthe (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Overijssel (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Twente (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Veluwe (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Achterhoek (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Utrecht (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen IJmond (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zaanstreek (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Groot-Amsterdam (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Delft en Westland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Groot-Rijnmond (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Overig Zeeland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen West-Noord-Brabant (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Noord-Limburg (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Midden-Limburg (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Limburg (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Flevoland (CR) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Bouwhoek en Hogeland (LG) 2022* 1.367
Totaal alle bedrijfstypen Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2022* 2.639
Totaal alle bedrijfstypen Noordelijk Weidegebied (LG) 2022* 6.253
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2022* 9.610
Totaal alle bedrijfstypen Centraal Veehouderijgebied (LG) 2022* 2.732
Totaal alle bedrijfstypen IJsselmeerpolders (LG) 2022* 2.180
Totaal alle bedrijfstypen Westelijk Holland (LG) 2022* 4.650
Totaal alle bedrijfstypen Waterland en Droogmakerijen (LG) 2022* 712
Totaal alle bedrijfstypen Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2022* 2.446
Totaal alle bedrijfstypen Rivierengebied (LG) 2022* 2.743
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2022* 4.319
Totaal alle bedrijfstypen Zuidwest-Brabant (LG) 2022* 1.325
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2022* 9.195
Totaal alle bedrijfstypen Zuid-Limburg (LG) 2022* 871
Totaal alle bedrijfstypen De Marne (LB) 2022* 0
Totaal alle bedrijfstypen Centraal Weidegebied in Groningen (LB) 2022* 128
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Bouwstreek in Groningen (LB) 2022* 742
Totaal alle bedrijfstypen Westerwolde en Gron. Veenkoloniën (LB) 2022* 534
Totaal alle bedrijfstypen Groninger zuidelijk Westerkwartier (LB) 2022* 572
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijk Hogeland (LB) 2022* 484
Totaal alle bedrijfstypen Noordelijk Friesland (LB) 2022* 883
Totaal alle bedrijfstypen Weidestreek in Friesland (LB) 2022* 1.471
Totaal alle bedrijfstypen De Wouden (LB) 2022* 1.646
Totaal alle bedrijfstypen Eilanden (LB) 2022* 73
Totaal alle bedrijfstypen Weidegebied van het Noorderveld (LB) 2022* 163
Totaal alle bedrijfstypen Smilde en Centr. Zandgebied in Dr. (LB) 2022* 560
Totaal alle bedrijfstypen Zuidw. Weidegebied in Drenthe (LB) 2022* 649
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Zandgebied in Drenthe (LB) 2022* 501
Totaal alle bedrijfstypen Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (LB) 2022* 803
Totaal alle bedrijfstypen Weidegebied in Overijssel (LB) 2022* 1.551
Totaal alle bedrijfstypen Noordoost-Overijssel (LB) 2022* 880
Totaal alle bedrijfstypen Twente (LB) 2022* 2.933
Totaal alle bedrijfstypen Salland (LB) 2022* 1.084
Totaal alle bedrijfstypen Noordoostelijke Polder (LB) 2022* 806
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijke IJsselmeerpolders (LB) 2022* 828
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Veluwe (LB) 2022* 717
Totaal alle bedrijfstypen IJsselstreek (LB) 2022* 391
Totaal alle bedrijfstypen Zuidelijk Gelderland (LB) 2022* 765
Totaal alle bedrijfstypen Oostelijke Betuwe en Nijmegen (LB) 2022* 174
Totaal alle bedrijfstypen Veluwezoom en Betuwe (LB) 2022* 1.356
Totaal alle bedrijfstypen Bommelerwaard (LB) 2022* 384
Totaal alle bedrijfstypen Westelijke Veluwe (LB) 2022* 1.724
Totaal alle bedrijfstypen Achterhoek (LB) 2022* 3.056
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op regionaal niveau naar hoofdbedrijfstype. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2020 geldt de SO2017, gebaseerd op de jaren 2015 tot en met 2019 (zie ook de toelichting bij SO: Standaard Opbrengst).

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2022: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. De oorspronkelijke ondergrens (3 NGE) is echter gehandhaafd, waardoor de populatie ongewijzigd is gebleven.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.