Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Regio's Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond (are) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Fruit onder glas (m2) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Fruit onder glas (aantal) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Glasgroenten (aantal) Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Paddenstoelenteelt Champignons (m2) Tuinbouw overig Aantal bedrijven Paddenstoelenteelt Champignons (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Blijvend grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Natuurlijk grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Grasland Tijdelijk grasland (are) Grasland en groenvoedergewassen Oppervlakte Groenvoedergewassen (are) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Blijvend grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Natuurlijk grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Grasland Tijdelijk grasland (aantal) Grasland en groenvoedergewassen Aantal bedrijven Groenvoedergewassen (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Rundvee, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Rundvee Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Geiten Geiten, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Kippen Kippen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Varkens Varkens, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Kippen Kippen, totaal (aantal)
Nederland 2021 52.107 181.191.192 50.677 6.889.859 17.340.381 5.587 11.726 2.726.046 2.694.675 1.583 2.878 1.178.132 58.080.824 115 1.239 678.927 100 68.926.257 8.171.987 21.259.477 19.721.947 36.023 5.554 21.650 22.146 3.820.578 1.571.341 643.364 23.529 15.251 3.187 11.456.831 99.887.461 3.405 1.719
Noord-Nederland (LD) 2021 9.380 53.413.967 9.195 914.081 5.357.144 718 2.306 303.219 161.249 124 188 2.500 2.178.983 1 58 14.150 3 24.282.368 2.438.436 5.361.571 4.253.756 7.618 1.297 4.048 3.699 951.676 503.097 62.775 5.426 4.165 736 518.993 20.719.798 248 308
Oost-Nederland (LD) 2021 16.989 51.020.308 16.482 2.131.231 3.055.889 1.379 2.921 512.202 288.583 411 461 202.226 5.221.523 31 134 169.608 31 22.798.399 1.818.850 6.765.773 7.370.149 13.039 1.625 7.619 9.306 1.591.200 515.993 252.937 9.277 5.497 1.070 3.351.293 31.673.581 1.333 713
West-Nederland (LD) 2021 12.941 43.413.192 12.775 1.954.038 5.378.756 1.713 3.196 1.692.386 855.834 791 794 184.091 31.801.585 41 594 12.642 2 15.593.718 2.199.751 3.983.222 2.442.401 7.648 1.337 3.697 2.826 560.342 296.284 87.575 4.658 3.221 854 431.041 6.463.020 355 152
Zuid-Nederland (LD) 2021 12.797 33.343.725 12.225 1.890.509 3.548.592 1.777 3.303 218.239 1.389.009 257 1.435 789.315 18.878.733 42 453 482.527 64 6.251.772 1.714.950 5.148.911 5.655.641 7.718 1.295 6.286 6.315 717.360 255.967 240.077 4.168 2.368 527 7.155.504 41.031.062 1.469 546
Groningen (PV) 2021 2.478 16.061.460 2.441 423.394 3.531.263 322 1.161 36.694 44.650 36 71 0 205.291 0 20 4.725 1 4.858.093 540.810 1.267.971 865.484 1.780 229 967 756 193.412 102.962 11.197 1.087 819 152 195.013 5.276.516 73 97
Fryslân (PV) 2021 4.162 22.446.213 4.079 179.947 642.047 176 368 62.556 86.401 32 55 0 1.144.384 0 19 0 0 15.240.856 1.177.074 2.068.487 1.679.946 3.801 725 1.672 1.559 533.198 296.499 27.003 3.024 2.452 431 108.927 7.343.759 73 96
Drenthe (PV) 2021 2.740 14.906.295 2.675 310.740 1.183.834 220 777 203.969 30.198 56 62 2.500 829.308 1 19 9.425 2 4.183.419 720.552 2.025.113 1.708.326 2.037 343 1.409 1.384 225.066 103.636 24.575 1.315 894 153 215.053 8.099.523 102 115
Overijssel (PV) 2021 6.582 19.610.018 6.408 97.615 528.094 92 684 74.434 17.185 52 75 350 1.104.927 1 28 0 0 10.781.498 645.152 2.853.008 3.396.904 5.708 700 3.271 4.288 606.654 252.614 93.361 4.318 2.757 402 1.500.034 11.221.410 532 228
Flevoland (PV) 2021 1.649 8.867.457 1.618 1.911.224 1.412.431 1.110 913 403.925 227.645 302 196 0 2.271.512 0 22 175 1 414.227 141.142 1.017.820 388.820 443 87 571 352 65.887 33.894 8.928 295 229 56 81.478 2.729.830 28 61
Gelderland (PV) 2021 8.758 22.542.833 8.456 122.392 1.115.364 177 1.324 33.843 43.753 57 190 201.876 1.845.084 30 84 169.433 30 11.602.674 1.032.556 2.894.945 3.584.425 6.888 838 3.777 4.666 918.659 229.485 150.648 4.664 2.511 612 1.769.781 17.722.341 773 424
Utrecht (PV) 2021 2.319 7.098.361 2.276 2.907 92.155 7 118 1.015 3.872 5 37 26.680 820.786 5 24 0 0 5.088.088 458.645 531.098 625.441 2.022 350 748 848 201.050 94.327 34.359 1.586 1.130 237 247.187 2.565.882 158 76
Noord-Holland (PV) 2021 3.455 12.661.611 3.401 369.769 908.711 329 599 1.338.827 522.376 555 334 15.345 5.026.384 8 81 4.092 1 4.374.776 573.994 1.974.512 562.624 1.998 322 1.125 582 151.743 87.949 22.398 1.220 885 240 22.815 1.482.005 59 25
Zuid-Holland (PV) 2021 4.402 11.706.980 4.355 581.618 1.222.829 459 662 323.209 233.796 184 264 131.038 23.563.440 22 448 0 0 5.215.845 712.378 565.624 524.589 2.164 426 815 649 156.451 91.559 25.653 1.427 1.011 317 98.924 537.042 97 16
Zeeland (PV) 2021 2.765 11.946.240 2.743 999.744 3.155.061 918 1.817 29.335 95.790 47 159 11.028 2.390.975 6 41 8.550 1 915.009 454.734 911.988 729.747 1.464 239 1.009 747 51.098 22.449 5.165 425 195 60 62.115 1.878.091 41 35
Noord-Brabant (PV) 2021 9.198 23.697.187 8.794 1.341.672 2.111.222 1.266 1.992 100.030 723.397 148 843 585.765 11.365.406 27 276 299.255 44 4.588.868 1.167.163 4.108.573 4.436.451 5.612 896 4.707 4.927 591.908 209.830 181.345 3.290 1.927 425 5.399.545 26.120.687 1.133 376
Limburg (PV) 2021 3.599 9.646.538 3.431 548.837 1.437.370 511 1.311 118.209 665.612 109 592 203.550 7.513.327 15 177 183.272 20 1.662.904 547.787 1.040.338 1.219.190 2.106 399 1.579 1.388 125.452 46.137 58.732 878 441 102 1.755.959 14.910.375 336 170
Oost-Groningen (CR) 2021 707 5.202.065 690 124.322 1.386.493 97 452 14.558 11.263 10 24 0 7.560 0 2 0 0 542.206 199.737 368.886 336.613 361 51 282 259 38.014 18.711 5.905 169 115 37 119.121 1.683.412 31 34
Delfzijl en omgeving (CR) 2021 303 2.155.828 300 66.442 667.963 53 177 7.394 3.269 7 7 0 100 0 1 0 0 608.827 32.896 240.144 94.599 228 16 151 89 27.546 16.155 40 140 117 15 4.707 1.098.598 4 16
Overig Groningen (CR) 2021 1.468 8.703.567 1.451 232.630 1.476.807 172 532 14.742 30.118 19 40 0 197.631 0 17 4.725 1 3.707.060 308.177 658.941 434.272 1.191 162 534 408 127.852 68.096 5.252 778 587 100 71.185 2.494.506 38 47
Noord-Friesland (CR) 2021 1.708 9.435.695 1.669 136.032 553.425 133 289 7.940 85.219 8 43 0 1.113.279 0 14 0 0 5.846.237 586.874 738.788 444.027 1.471 247 587 441 189.663 106.143 11.135 1.075 844 160 33.756 3.944.206 28 43
Zuidwest-Friesland (CR) 2021 1.256 6.708.740 1.241 28.000 59.095 27 39 25.732 422 16 5 0 31.005 0 4 0 0 5.149.481 298.821 570.264 467.921 1.209 256 486 474 177.394 100.720 8.144 1.023 867 166 26.159 781.868 18 18
Zuidoost-Friesland (CR) 2021 1.198 6.301.778 1.169 15.915 29.527 16 40 28.884 760 8 7 0 100 0 1 0 0 4.245.138 291.379 759.435 767.998 1.121 222 599 644 166.141 89.636 7.724 926 741 105 49.012 2.617.685 27 35
Noord-Drenthe (CR) 2021 977 5.913.103 945 130.489 491.005 87 303 123.037 15.961 33 26 0 80 0 1 0 0 1.650.762 433.182 751.521 657.013 746 165 514 487 86.681 37.233 10.241 462 315 50 46.015 3.622.552 27 51
Zuidoost-Drenthe (CR) 2021 936 5.667.583 920 164.873 591.339 114 377 34.480 9.584 14 20 0 824.838 0 14 0 0 851.493 101.190 728.670 557.307 560 60 449 430 58.245 29.172 4.381 334 230 35 112.701 2.784.363 33 35
Zuidwest-Drenthe (CR) 2021 827 3.325.609 810 15.378 101.490 19 97 46.452 4.653 9 16 2.500 4.390 1 4 9.425 2 1.681.164 186.180 544.922 494.006 731 118 446 467 80.140 37.231 9.953 519 349 68 56.337 1.692.608 42 29
Noord-Overijssel (CR) 2021 2.482 8.891.900 2.405 74.911 232.255 59 199 52.089 8.474 24 26 350 1.087.510 1 23 0 0 4.996.638 361.529 1.146.701 1.269.053 2.129 317 1.153 1.429 279.478 110.548 34.383 1.703 1.149 165 435.702 4.360.014 141 93
Zuidwest-Overijssel (CR) 2021 936 2.764.691 917 16.560 73.809 20 90 5.186 4.790 5 17 0 16.200 0 2 0 0 1.634.737 89.458 352.278 466.627 830 81 458 615 72.402 37.657 20.705 600 414 71 278.368 1.681.339 106 31
Twente (CR) 2021 3.164 7.953.427 3.086 6.144 222.030 13 395 17.159 3.921 23 32 0 1.217 0 3 0 0 4.150.123 194.165 1.354.029 1.661.224 2.749 302 1.660 2.244 254.774 104.409 38.273 2.015 1.194 166 785.964 5.180.057 285 104
Veluwe (CR) 2021 2.773 5.370.513 2.594 36.608 159.068 57 245 11.742 7.945 12 39 0 57.421 0 14 50 1 3.373.986 196.314 494.905 874.093 2.339 215 1.003 1.407 546.536 51.404 61.970 1.786 696 252 490.120 10.869.232 306 307
Achterhoek (CR) 2021 3.218 9.390.805 3.168 25.341 488.844 41 672 17.155 6.261 33 45 3.100 6.042 1 5 0 0 4.599.985 188.365 1.701.306 1.780.745 2.761 311 1.806 2.222 230.297 119.543 30.531 1.883 1.249 180 856.029 3.007.493 331 55
Arnhem/Nijmegen (CR) 2021 1.108 3.634.369 1.086 42.729 300.104 49 252 2.417 18.831 4 54 49.100 720.144 5 27 1.855 1 1.575.471 420.196 359.324 457.029 798 147 436 478 56.948 26.473 22.510 436 249 82 233.713 1.045.264 80 22
Zuidwest-Gelderland (CR) 2021 1.659 4.147.146 1.608 17.714 167.348 30 155 2.529 10.716 8 52 149.676 1.061.477 24 38 167.528 28 2.053.232 227.681 339.410 472.558 990 165 532 559 84.878 32.065 35.637 559 317 98 189.919 2.800.352 56 40
Utrecht (CR) 2021 2.319 7.098.361 2.276 2.907 92.155 7 118 1.015 3.872 5 37 26.680 820.786 5 24 0 0 5.088.088 458.645 531.098 625.441 2.022 350 748 848 201.050 94.327 34.359 1.586 1.130 237 247.187 2.565.882 158 76
Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1.897 7.252.436 1.864 298.035 515.628 245 402 1.208.227 391.598 460 255 13.745 4.774.051 5 62 4.092 1 1.289.102 179.831 1.493.758 383.203 928 122 753 386 73.955 43.937 11.870 528 423 92 15.491 899.570 28 16
Alkmaar en omgeving (CR) 2021 350 1.305.296 345 20.518 37.455 22 30 84.354 117.022 38 42 0 192.973 0 8 0 0 613.813 105.275 160.919 42.004 239 39 113 46 17.232 10.409 1.628 145 113 31 2.072 321.777 9 5
IJmond (CR) 2021 133 370.541 128 428 2.525 1 3 16.413 1.637 26 5 0 11.665 0 2 0 0 244.163 52.313 23.494 18.175 80 23 33 17 6.660 3.597 470 55 35 13 13 0 4 0
Agglomeratie Haarlem (CR) 2021 19 32.839 18 65 0 1 0 3.707 206 2 2 0 0 0 0 0 0 25.770 1.566 49 0 8 1 2 0 436 265 0 8 6 0 0 1.804 0 1
Zaanstreek (CR) 2021 124 529.328 123 0 10.461 0 4 675 1.259 1 1 0 0 0 0 0 0 426.343 61.112 11.063 8.553 114 25 15 10 9.638 5.797 3.575 83 53 14 10 0 3 0
Groot-Amsterdam (CR) 2021 807 2.794.575 800 49.879 337.259 58 152 25.447 10.188 27 24 1.600 47.400 3 7 0 0 1.470.790 137.405 276.824 96.057 517 91 190 97 37.085 20.476 3.160 311 209 67 5.222 258.854 14 3
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021 125 376.596 123 844 5.383 2 8 4 466 1 5 0 295 0 2 0 0 304.795 36.492 8.405 14.632 112 21 19 26 6.737 3.468 1.695 90 46 23 7 0 1 0
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 589 1.179.354 580 16.005 32.415 19 26 234.406 11.104 144 14 0 9.900 0 3 0 0 665.738 33.359 28.119 35.062 246 31 68 47 18.091 10.532 507 181 123 42 10.274 4.608 9 1
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 232 353.784 227 34 631 1 1 74 476 1 4 10.213 1.344.929 3 42 0 0 262.225 40.062 10.174 6.629 108 24 28 11 5.781 3.136 96 74 44 20 2 0 1 0
Delft en Westland (CR) 2021 768 663.137 766 0 12.039 0 6 184 12.063 1 16 34.525 13.572.967 9 198 0 0 259.721 38.916 29.351 13.763 102 27 33 23 7.797 4.521 374 80 55 13 28 330 3 1
Oost-Zuid-Holland (CR) 2021 1.025 2.660.541 1.007 15.889 70.075 23 51 1.594 13.231 2 20 20.000 749.500 1 7 0 0 1.884.764 249.295 132.732 138.304 667 169 173 178 57.309 35.711 8.092 519 383 114 52.826 348.917 34 8
Groot-Rijnmond (CR) 2021 1.297 5.009.802 1.290 531.466 1.044.580 394 538 86.951 187.701 36 199 66.300 7.776.394 9 187 0 0 749.306 279.350 266.599 204.794 600 107 361 225 23.055 11.556 8.469 206 124 67 3.806 124.830 24 4
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021 491 1.840.362 485 18.224 63.089 22 40 0 9.221 0 11 0 109.750 0 11 0 0 1.394.091 71.396 98.649 126.037 441 68 152 165 44.418 26.103 8.115 367 282 61 31.988 58.357 26 2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 1.189 5.256.873 1.186 433.885 1.588.971 406 919 10.300 16.568 13 34 0 850.580 0 5 0 0 322.813 199.426 358.741 290.934 632 98 380 297 21.701 9.335 857 179 65 16 17.643 499.923 14 14
Overig Zeeland (CR) 2021 1.576 6.689.367 1.557 565.859 1.566.090 512 898 19.035 79.222 34 125 11.028 1.540.395 6 36 8.550 1 592.196 255.308 553.247 438.813 832 141 629 450 29.397 13.114 4.308 246 130 44 44.472 1.378.168 27 21
West-Noord-Brabant (CR) 2021 2.088 6.415.318 2.038 639.080 739.190 536 514 21.370 277.599 30 303 403.825 6.496.306 15 148 34.504 6 964.627 276.833 840.406 685.976 1.078 174 976 819 77.334 33.632 16.298 555 319 63 360.434 2.305.454 97 29
Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 1.552 4.476.183 1.502 227.182 398.385 220 370 2.126 58.790 3 105 94.440 572.859 4 24 33.412 5 1.006.342 319.750 841.039 753.090 1.003 237 852 853 138.236 40.391 52.702 650 385 78 594.850 3.581.805 121 39
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021 2.951 6.942.681 2.794 187.648 470.595 206 552 58.406 242.372 82 218 81.300 1.147.129 6 46 167.553 25 1.606.670 332.357 1.208.103 1.665.883 1.955 283 1.510 1.786 208.712 73.900 81.132 1.123 651 160 2.351.183 8.643.288 480 145
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021 2.607 5.863.005 2.460 287.762 503.052 304 556 18.128 144.636 33 217 6.200 3.149.112 2 58 63.786 8 1.011.229 238.223 1.219.025 1.331.502 1.576 202 1.369 1.469 167.626 61.907 31.213 962 572 124 2.093.078 11.590.140 435 163
Noord-Limburg (CR) 2021 1.598 3.731.597 1.504 229.965 320.444 227 345 71.766 453.117 71 332 93.350 7.245.676 10 159 158.886 15 545.906 219.825 440.307 458.980 791 96 633 493 46.593 18.910 35.949 274 155 42 1.098.933 6.954.836 198 71
Midden-Limburg (CR) 2021 1.113 3.147.948 1.045 265.196 480.387 215 479 45.463 205.862 36 216 110.200 251.449 5 16 24.386 5 466.727 150.101 373.130 427.765 666 113 563 458 47.004 14.474 22.071 286 144 30 636.911 7.685.057 117 92
Zuid-Limburg (CR) 2021 888 2.766.993 882 53.676 636.539 69 487 980 6.633 2 44 0 16.202 0 2 0 0 650.271 177.861 226.901 332.445 649 190 383 437 31.855 12.753 712 318 142 30 20.115 270.482 21 7
Flevoland (CR) 2021 1.649 8.867.457 1.618 1.911.224 1.412.431 1.110 913 403.925 227.645 302 196 0 2.271.512 0 22 175 1 414.227 141.142 1.017.820 388.820 443 87 571 352 65.887 33.894 8.928 295 229 56 81.478 2.729.830 28 61
Bouwhoek en Hogeland (LG) 2021 1.387 8.896.039 1.361 323.788 1.358.230 262 532 21.338 105.794 23 57 0 1.241.025 0 19 0 0 3.510.455 416.454 844.521 316.027 1.070 151 552 317 126.341 73.333 9.732 685 551 101 13.197 2.742.613 17 36
Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2021 2.679 18.032.894 2.613 469.666 3.421.943 342 1.341 162.957 40.648 58 78 0 881.588 0 23 0 0 3.152.689 720.383 1.751.155 1.369.902 1.657 247 1.217 1.043 173.866 86.008 19.983 887 630 111 234.228 9.238.201 83 143
Noordelijk Weidegebied (LG) 2021 6.386 29.839.637 6.254 112.925 520.196 105 387 120.859 18.396 47 61 2.500 1.143.560 1 38 4.725 1 20.665.893 1.510.849 2.886.280 2.947.641 5.916 1.089 2.641 2.876 778.728 398.076 52.394 4.745 3.608 599 360.748 9.850.822 185 158
Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2021 9.813 29.184.905 9.603 162.053 1.275.326 184 1.636 92.071 29.820 85 151 24.450 85.820 6 23 11.280 3 14.134.752 896.470 4.807.349 5.308.126 8.314 979 5.190 6.543 792.837 350.613 124.493 5.831 3.676 599 2.634.241 14.032.051 919 281
Centraal Veehouderijgebied (LG) 2021 2.796 5.216.960 2.611 36.602 126.109 51 222 12.260 5.847 12 30 0 50.805 0 11 50 1 3.300.851 193.665 518.199 835.646 2.366 214 1.025 1.403 550.399 51.398 68.595 1.831 741 256 514.424 11.888.988 330 340
IJsselmeerpolders (LG) 2021 2.206 11.588.621 2.171 2.088.304 1.786.038 1.274 1.165 755.550 321.465 437 260 0 4.412.726 0 28 4.267 2 669.414 162.045 1.409.755 556.185 674 117 767 517 86.217 46.227 15.116 417 333 76 81.484 3.569.660 31 74
Westelijk Holland (LG) 2021 4.696 10.587.910 4.627 215.838 658.068 207 432 1.200.733 454.530 552 344 139.623 24.260.163 26 451 0 0 3.922.845 438.553 1.434.390 439.356 1.909 292 1.003 491 129.201 74.525 12.237 1.169 832 243 52.275 740.503 78 19
Waterland en Droogmakerijen (LG) 2021 683 2.928.449 677 28.166 93.497 27 56 22.723 39.684 15 23 1.560 23.200 2 4 0 0 1.918.174 263.699 324.939 101.138 597 116 192 112 51.145 30.246 7.163 409 289 89 5.231 137.894 19 1
Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2021 2.546 8.737.676 2.508 3.180 72.090 7 59 16 4.096 2 26 19.500 524.761 3 17 0 0 6.776.193 701.726 460.217 566.065 2.318 475 653 747 216.191 121.679 32.484 1.896 1.392 307 189.517 1.055.350 109 22
Rivierengebied (LG) 2021 2.803 7.469.480 2.738 42.112 385.094 64 340 3.458 45.783 13 121 189.956 2.549.248 28 82 167.528 28 3.526.633 544.425 688.789 929.987 1.782 314 983 1.062 150.183 60.752 60.366 1.061 621 194 291.039 4.061.386 145 66
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2021 4.382 19.600.594 4.342 1.909.100 4.722.421 1.585 2.677 120.938 312.736 88 386 16.228 6.876.026 8 130 22.414 4 1.901.765 769.623 1.466.357 1.105.007 2.373 390 1.703 1.189 94.186 43.543 17.268 787 412 142 106.495 3.007.095 76 59
Zuidwest-Brabant (LG) 2021 1.357 3.340.709 1.321 251.836 232.197 255 197 16.718 214.507 25 239 372.100 2.868.975 14 108 20.640 3 592.933 202.583 481.528 465.125 664 115 601 553 52.342 20.336 10.277 367 197 37 274.619 1.168.198 70 11
Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2021 9.485 23.000.324 8.969 1.192.613 2.052.633 1.155 2.195 195.445 1.094.736 224 1.058 412.215 13.146.725 27 303 448.023 58 4.203.389 1.173.651 3.959.097 4.449.297 5.734 865 4.740 4.856 587.087 201.852 212.544 3.126 1.827 403 6.679.218 38.124.218 1.322 502
Zuid-Limburg (LG) 2021 888 2.766.993 882 53.676 636.539 69 487 980 6.633 2 44 0 16.202 0 2 0 0 650.271 177.861 226.901 332.445 649 190 383 437 31.855 12.753 712 318 142 30 20.115 270.482 21 7
De Marne (LB) 2021
Centraal Weidegebied in Groningen (LB) 2021 127 698.722 127 0 49.840 0 30 120 400 1 3 0 200 0 1 0 0 506.465 53.342 25.519 37.175 116 17 38 40 12.522 7.133 177 79 67 6 2 126.426 1 3
Oostelijke Bouwstreek in Groningen (LB) 2021 750 5.631.219 737 124.961 1.862.514 100 448 9.991 9.857 10 23 0 49.110 0 6 0 0 1.286.728 147.838 482.475 334.758 505 47 335 275 58.387 32.017 2.102 268 211 32 74.473 2.403.661 24 42
Westerwolde en Gron. Veenkoloniën (LB) 2021 539 3.575.796 527 93.063 613.987 75 338 12.038 9.549 8 20 0 7.560 0 2 0 0 280.505 136.218 254.263 237.563 254 33 208 173 25.740 11.913 3.889 122 80 31 54.857 1.236.648 21 26
Groninger zuidelijk Westerkwartier (LB) 2021 582 2.614.195 573 13.458 168.250 14 71 1.147 3.502 2 5 0 19.685 0 3 4.725 1 1.844.174 87.559 198.727 155.475 544 75 195 169 61.557 30.670 3.809 421 299 61 63.906 938.090 23 15
Oostelijk Hogeland (LB) 2021 480 3.541.528 477 191.912 836.672 133 274 13.398 21.342 15 20 0 128.736 0 8 0 0 940.221 115.853 306.987 100.513 361 57 191 99 35.206 21.229 1.220 197 162 22 1.775 571.691 4 11
Noordelijk Friesland (LB) 2021 907 5.354.511 884 131.876 521.558 129 258 7.940 84.452 8 37 0 1.112.289 0 11 0 0 2.570.234 300.601 537.534 215.514 709 94 361 218 91.135 52.104 8.512 488 389 79 11.422 2.170.922 13 25
Weidestreek in Friesland (LB) 2021 1.508 8.256.391 1.484 31.113 85.921 30 60 25.732 422 16 5 0 31.005 0 4 0 0 6.407.744 361.703 667.289 521.741 1.445 291 554 516 216.159 124.183 8.263 1.227 1.044 189 26.163 1.156.949 20 23
De Wouden (LB) 2021 1.674 8.474.242 1.638 16.958 34.160 17 48 28.884 1.381 8 11 0 890 0 3 0 0 6.000.492 433.441 854.260 935.468 1.576 313 748 818 220.995 117.473 10.214 1.265 984 157 71.338 4.015.888 38 48
Eilanden (LB) 2021 73 361.070 73 0 408 0 2 0 146 0 2 0 200 0 1 0 0 262.386 81.329 9.404 7.223 71 27 9 7 4.909 2.739 14 44 35 6 4 0 2 0
Weidegebied van het Noorderveld (LB) 2021 171 964.472 168 6.868 39.091 5 35 3.169 1.221 4 4 0 0 0 0 0 0 380.714 75.280 113.663 154.559 145 32 83 96 22.988 7.650 62 107 70 17 12.971 511.592 8 5
Smilde en Centr. Zandgebied in Dr. (LB) 2021 572 3.452.928 549 87.832 292.369 57 178 119.868 12.449 29 17 0 80 0 1 0 0 1.036.851 148.799 448.511 386.021 432 70 307 291 49.969 22.903 10.001 257 183 26 33.012 2.439.859 17 35
Zuidw. Weidegebied in Drenthe (LB) 2021 663 2.730.110 650 7.517 72.898 10 80 46.452 4.576 9 12 2.500 4.070 1 3 0 0 1.410.877 173.101 430.113 398.631 595 101 362 373 61.048 31.146 7.513 430 294 54 34.298 1.412.954 31 24
Zuidelijk Zandgebied in Drenthe (LB) 2021 516 2.385.833 508 44.713 126.403 38 107 13.420 3.159 3 11 0 320 0 1 9.425 2 806.372 35.844 466.920 357.555 399 43 290 320 51.291 22.762 3.008 281 191 34 62.886 577.085 25 11
Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (LB) 2021 818 5.372.952 800 163.810 653.073 110 377 21.060 8.793 11 18 0 824.838 0 14 0 0 548.605 287.528 565.906 411.560 466 97 367 304 39.770 19.175 3.991 240 156 22 71.886 3.158.033 21 40
Weidegebied in Overijssel (LB) 2021 1.588 5.740.436 1.541 37.011 69.628 29 61 15.355 6.748 7 19 0 1.087.510 0 23 0 0 3.853.041 245.094 587.305 737.369 1.424 233 652 857 178.550 77.082 22.342 1.172 815 109 152.066 1.688.923 62 40
Noordoost-Overijssel (LB) 2021 894 3.151.464 864 37.900 162.627 30 138 36.734 1.726 17 7 350 0 1 0 0 0 1.143.597 116.435 559.396 531.684 705 84 501 572 100.928 33.466 12.041 531 334 56 283.636 2.671.091 79 53
Twente (LB) 2021 2.995 7.508.151 2.920 5.848 206.003 12 372 17.159 3.921 23 32 0 1.217 0 3 0 0 3.922.566 186.499 1.266.979 1.565.453 2.596 294 1.570 2.121 237.261 98.109 35.599 1.905 1.129 154 738.935 5.020.150 270 101
Salland (LB) 2021 1.105 3.209.967 1.083 16.856 89.836 21 113 5.186 4.790 5 17 0 16.200 0 2 0 0 1.862.294 97.124 439.328 562.398 983 89 548 738 89.915 43.957 23.379 710 479 83 325.397 1.841.246 121 34
Noordoostelijke Polder (LB) 2021 819 3.692.944 807 834.991 489.303 578 437 277.138 53.351 188 66 0 2.216.847 0 14 0 0 121.012 47.184 296.183 104.223 179 27 215 127 16.569 8.050 5.324 110 76 20 58.430 1.131.959 16 18
Zuidelijke IJsselmeerpolders (LB) 2021 830 5.174.513 811 1.076.233 923.128 532 476 126.787 174.294 114 130 0 54.665 0 8 175 1 293.215 93.958 721.637 284.597 264 60 356 225 49.318 25.844 3.604 185 153 36 23.048 1.597.871 12 43
Oostelijke Veluwe (LB) 2021 730 1.904.902 711 8.662 42.632 18 59 4.033 4.530 3 14 0 50.150 0 8 0 0 1.304.865 69.468 129.365 273.634 648 73 267 390 101.909 17.791 16.832 495 221 84 59.151 1.312.834 41 26
IJsselstreek (LB) 2021 399 1.388.388 389 65 52.278 2 79 0 855 0 6 0 8.178 0 4 0 0 903.718 58.898 103.671 226.660 351 64 177 251 47.858 16.500 1.178 256 157 32 61.540 160.618 32 6
Zuidelijk Gelderland (LB) 2021 782 2.541.028 766 31.330 157.771 40 169 2.417 9.374 4 35 21.000 55.425 4 9 1.855 1 1.146.379 245.379 301.254 342.526 608 116 346 383 46.033 20.906 18.786 335 182 64 308.479 755.054 65 22
Oostelijke Betuwe en Nijmegen (LB) 2021 177 427.753 173 836 51.455 1 25 0 6.051 0 14 0 647.979 0 15 0 0 107.122 131.372 27.213 25.050 82 13 35 35 4.195 975 3.855 34 12 5 14.894 46.476 11 2
Veluwezoom en Betuwe (LB) 2021 1.375 3.868.617 1.356 27.656 245.162 36 188 894 14.335 6 50 106.606 455.633 16 25 1.800 1 1.842.548 178.675 299.052 446.761 875 126 469 471 70.646 27.732 25.480 489 283 91 85.766 2.758.896 49 33
Bommelerwaard (LB) 2021 406 807.386 374 2.551 15.730 7 16 1.650 1.301 3 13 71.170 622.584 9 16 165.728 27 413.378 92.331 68.009 90.447 201 49 110 128 18.011 6.915 10.000 120 72 18 14.485 331.093 9 6
Westelijke Veluwe (LB) 2021 1.767 2.604.687 1.614 25.951 69.928 32 130 7.694 1.312 8 15 0 655 0 3 50 1 1.534.838 100.142 296.580 457.497 1.451 108 615 850 410.456 23.753 44.015 1.122 380 142 372.098 9.350.563 239 275
Achterhoek (LB) 2021 3.122 9.000.073 3.073 25.341 480.408 41 658 17.155 5.995 33 43 3.100 4.480 1 4 0 0 4.349.826 156.291 1.669.801 1.721.850 2.672 289 1.758 2.158 219.551 114.913 30.502 1.813 1.204 176 853.368 3.006.807 327 54
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens vanaf gemeenteniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony's) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2022: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. De oorspronkelijke ondergrens (3 NGE) is echter gehandhaafd, waardoor de populatie ongewijzigd is gebleven.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Grondgebruik
Oppervlakte
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
_
Omvat akkerbouw, tuinbouw open grond, tuinbouw onder glas,
grasland en voedergewassen.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de akkerbouwgroenten worden gerekend: boerenkool, erwten (groen te oogsten), knolselderij, kroten/rode bieten, koolraap, schorseneren, spinazie, stamsperziebonen, suikermaïs, tuinbonen (groen te oogsten), uien, waspeen, winterpeen en witlofwortel.
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
_
Omvat onder andere gerst, graansorgho, haver, maïs (exclusief snijmaïs), rogge, tarwe en triticale.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de akkerbouwgroenten worden gerekend: boerenkool, erwten (groen te oogsten), knolselderij, kroten/rode bieten, koolraap, schorseneren, spinazie, stamsperziebonen, suikermaïs, tuinbonen (groen te oogsten), uien, waspeen, winterpeen en witlofwortel.
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
_
Omvat onder andere gerst, graansorgho, haver, maïs (exclusief snijmaïs), rogge, tarwe en triticale.
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Bloembollen en -knollen
Omvat onder andere dahlia, gladiolen, hyacinten, irissen, krokussen, lelies, narcissen, tulpen en zantedeschia.
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de tuinbouwgroenten worden gerekend: aardbeien, andijvie, asperges, bloemkool, bospeen, broccoli, Chinese kool, komkommerachtigen, knolvenkel/venkel, koolrabi, peulen, prei, pronkbonen, rabarber, selderij (bleek/groen), sla, sluitkool (rode-, witte-, groene-/savooiekool, spitskool),
spruitkool, stokbonen, overige tuinbouwgroenten (o.a. radijs,
raapstelen) en opkweekmateriaal groenten open grond (inclusief groentezaden).
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Bloembollen en -knollen
Omvat onder andere dahlia, gladiolen, hyacinten, irissen, krokussen, lelies, narcissen, tulpen en zantedeschia.
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
_
Tot de tuinbouwgroenten worden gerekend: aardbeien, andijvie, asperges, bloemkool, bospeen, broccoli, Chinese kool, komkommerachtigen, knolvenkel/venkel, koolrabi, peulen, prei, pronkbonen, rabarber, selderij (bleek/groen), sla, sluitkool (rode-, witte-, groene-/savooiekool, spitskool),
spruitkool, stokbonen, overige tuinbouwgroenten (o.a. radijs,
raapstelen) en opkweekmateriaal groenten open grond (inclusief groentezaden).
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Fruit onder glas
Glasgroenten
Omvat onder andere aubergines, aardbeien, komkommers, paprika's, tomaten, en opkweekmateriaal groenten onder glas.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Fruit onder glas
Glasgroenten
Omvat onder andere aubergines, aardbeien, komkommers, paprika's, tomaten, en opkweekmateriaal groenten onder glas.
Tuinbouw overig
Tuinbouw overig omvat de teelten waarvoor geen grond wordt gebruikt (paddenstoelenteelt, bollenbroei, witloftrek).
Oppervlakte, hoeveelheid
Paddenstoelenteelt
Champignons
Gegeven is de oppervlakte van de geoogste cellen (= oppervlakte van de cellen na aftrek van de paden, vermenigvuldigd met het aantal lagen van de teeltbakken).
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Paddenstoelenteelt
Champignons
Gegeven is de oppervlakte van de geoogste cellen (= oppervlakte van de cellen na aftrek van de paden, vermenigvuldigd met het aantal lagen van de teeltbakken).
Grasland en groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Oppervlakte
Grasland
Blijvend grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Natuurlijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen waarvan de opbrengst niet meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar en waarbij het beheer gedurende meerdere jaren op geen enkele wijze gericht is op een verhoging of handhaving van de landbouwkundige productie. Hiermee worden maatregelen bedoeld zoals bemesting, drainage en onkruidbestrijding.
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Groenvoedergewassen
Omvat luzerne, snijmaïs en voederbieten.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Grasland
Blijvend grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Natuurlijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen waarvan de opbrengst niet meer bedraagt dan 5 ton droge stof/ha per jaar en waarbij het beheer gedurende meerdere jaren op geen enkele wijze gericht is op een verhoging of handhaving van de landbouwkundige productie. Hiermee worden maatregelen bedoeld zoals bemesting, drainage en onkruidbestrijding.
Tijdelijk grasland
Grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor minder dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Groenvoedergewassen
Omvat luzerne, snijmaïs en voederbieten.
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Rundvee, totaal
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks niet in de telling meegenomen.
Aantal dieren
Varkens
Varkens, totaal
Kippen
Met ingang van 2018 worden de pluimvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor pluimvee. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op het aantal dieren en de verdeling tussen de verschillende categorieën.

Met ingang van 2018 worden de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de productietabellen (zie ook de tabeltoelichting).
Kippen, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Varkens
Varkens, totaal
Kippen
Met ingang van 2018 worden de pluimvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor pluimvee. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op het aantal dieren en de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Kippen, totaal