Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Regio's Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Cultuurgrond, totaal (are) Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Akkerbouw (are) Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Tuinbouw open grond (are) Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Tuinbouw onder glas (are) Grondgebruik Oppervlakte Cultuurgrond Grasland en groenvoedergewassen (are) Grondgebruik Oppervlakte Niet-cultuurgrond Niet-cultuurgrond, totaal (are) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Cultuurgrond, totaal (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Akkerbouw (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Tuinbouw open grond (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Tuinbouw onder glas (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven Cultuurgrond Grasland en groenvoedergewassen (aantal) Grondgebruik Aantal bedrijven Niet-cultuurgrond Niet-cultuurgrond, totaal (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Aardappelen Aardappelen, totaal (are) Akkerbouw Oppervlakte Granen Granen, totaal (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Aardappelen Aardappelen, totaal (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Granen Granen, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Bloembollen en -knollen, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Hyacinten (are) Graasdieren Aantal dieren Rundvee Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) (aantal) Graasdieren Aantal dieren Geiten Geiten, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Graasdieren, totaal (aantal) Graasdieren Aantal bedrijven Schapen Schapen, totaal (aantal)
Nederland 2021 52.107 181.191.192 52.575.437 9.480.615 1.055.472 118.079.668 . 50.677 18.671 9.526 3.707 41.926 . 16.030.226 17.340.381 9.195 11.726 2.726.046 145.275 1.571.341 643.364 30.735 8.246
Noord-Nederland (LD) 2021 9.380 53.413.967 16.442.958 599.008 35.870 36.336.131 . 9.195 3.110 525 143 8.350 . 6.458.734 5.357.144 1.830 2.306 303.219 1.129 503.097 62.775 6.839 1.979
Oost-Nederland (LD) 2021 16.989 51.020.308 10.166.942 1.970.186 130.009 38.753.171 . 16.482 4.845 2.306 522 14.639 . 3.205.791 3.055.889 2.260 2.921 512.202 2.558 515.993 252.937 11.410 2.220
West-Nederland (LD) 2021 12.941 43.413.192 14.789.175 3.767.570 637.355 24.219.092 . 12.775 4.339 3.210 2.132 8.749 . 3.624.385 5.378.756 2.311 3.196 1.692.386 138.059 296.284 87.575 6.409 3.100
Zuid-Nederland (LD) 2021 12.797 33.343.725 11.176.362 3.143.851 252.238 18.771.274 . 12.225 6.377 3.485 910 10.188 . 2.741.316 3.548.592 2.794 3.303 218.239 3.529 255.967 240.077 6.077 947
Groningen (PV) 2021 2.478 16.061.460 8.411.319 111.869 5.914 7.532.358 . 2.441 1.363 174 44 2.063 . 2.668.972 3.531.263 758 1.161 36.694 18 102.962 11.197 1.461 495
Fryslân (PV) 2021 4.162 22.446.213 2.101.990 165.566 12.294 20.166.363 . 4.079 573 131 37 3.925 . 902.158 642.047 317 368 62.556 0 296.499 27.003 3.640 1.152
Drenthe (PV) 2021 2.740 14.906.295 5.929.649 321.573 17.663 8.637.410 . 2.675 1.174 220 62 2.362 . 2.887.604 1.183.834 755 777 203.969 1.111 103.636 24.575 1.738 332
Overijssel (PV) 2021 6.582 19.610.018 1.719.939 196.749 16.768 17.676.562 . 6.408 1.322 328 67 6.243 . 786.965 528.094 578 684 74.434 0 252.614 93.361 5.093 764
Flevoland (PV) 2021 1.649 8.867.457 6.068.735 798.237 38.476 1.962.009 . 1.618 1.270 597 73 816 . 1.808.743 1.412.431 947 913 403.925 2.558 33.894 8.928 423 96
Gelderland (PV) 2021 8.758 22.542.833 2.378.268 975.200 74.765 19.114.600 . 8.456 2.253 1.381 382 7.580 . 610.083 1.115.364 735 1.324 33.843 0 229.485 150.648 5.894 1.360
Utrecht (PV) 2021 2.319 7.098.361 139.423 245.569 10.097 6.703.272 . 2.276 222 368 51 2.086 . 6.580 92.155 15 118 1.015 0 94.327 34.359 1.884 783
Noord-Holland (PV) 2021 3.455 12.661.611 2.989.569 2.080.563 105.573 7.485.906 . 3.401 993 1.153 444 2.335 . 933.280 908.711 473 599 1.338.827 86.113 87.949 22.398 1.733 966
Zuid-Holland (PV) 2021 4.402 11.706.980 3.444.392 748.914 495.238 7.018.436 . 4.355 953 966 1.561 2.378 . 945.164 1.222.829 553 662 323.209 50.636 91.559 25.653 1.951 1.048
Zeeland (PV) 2021 2.765 11.946.240 8.215.791 692.524 26.447 3.011.478 . 2.743 2.171 723 76 1.950 . 1.739.361 3.155.061 1.270 1.817 29.335 1.310 22.449 5.165 841 303
Noord-Brabant (PV) 2021 9.198 23.697.187 7.361.981 1.879.791 154.360 14.301.055 . 8.794 4.375 2.164 582 7.482 . 2.021.319 2.111.222 2.113 1.992 100.030 3.529 209.830 181.345 4.622 692
Limburg (PV) 2021 3.599 9.646.538 3.814.381 1.264.060 97.878 4.470.219 . 3.431 2.002 1.321 328 2.706 . 719.997 1.437.370 681 1.311 118.209 0 46.137 58.732 1.455 255
Bouwhoek en Hogeland (LG) 2021 1.387 8.896.039 3.663.672 131.729 13.181 5.087.457 . 1.361 643 100 34 1.167 . 1.327.448 1.358.230 377 532 21.338 18 73.333 9.732 932 373
Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2021 2.679 18.032.894 10.739.070 278.514 21.181 6.994.129 . 2.613 1.700 242 73 2.084 . 4.158.559 3.421.943 1.068 1.341 162.957 1.111 86.008 19.983 1.282 282
Noordelijk Weidegebied (LG) 2021 6.386 29.839.637 1.630.512 184.738 13.724 28.010.663 . 6.254 726 207 67 6.127 . 760.577 520.196 345 387 120.859 0 398.076 52.394 5.629 1.555
Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2021 9.813 29.184.905 3.650.511 377.328 10.369 25.146.697 . 9.603 2.839 741 112 9.224 . 1.477.017 1.275.326 1.182 1.636 92.071 0 350.613 124.493 7.103 1.033
Centraal Veehouderijgebied (LG) 2021 2.796 5.216.960 285.914 79.324 3.361 4.848.361 . 2.611 424 162 32 2.530 . 60.663 126.109 87 222 12.260 0 51.398 68.595 2.208 587
IJsselmeerpolders (LG) 2021 2.206 11.588.621 7.470.022 1.260.333 60.867 2.797.399 . 2.171 1.625 801 93 1.159 . 2.312.746 1.786.038 1.155 1.165 755.550 22.562 46.227 15.116 593 174
Westelijk Holland (LG) 2021 4.696 10.587.910 1.827.279 1.977.158 548.329 6.235.144 . 4.627 819 1.518 1.846 2.189 . 466.561 658.068 307 432 1.200.733 115.622 74.525 12.237 1.697 966
Waterland en Droogmakerijen (LG) 2021 683 2.928.449 249.736 68.668 2.095 2.607.950 . 677 87 60 20 621 . 78.185 93.497 45 56 22.723 1.123 30.246 7.163 563 344
Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2021 2.546 8.737.676 108.516 117.393 7.566 8.504.201 . 2.508 132 291 61 2.360 . 5.194 72.090 9 59 16 0 121.679 32.484 2.232 1.070
Rivierengebied (LG) 2021 2.803 7.469.480 804.136 899.428 76.082 5.689.834 . 2.738 629 1.012 321 2.020 . 125.960 385.094 143 340 3.458 0 60.752 60.366 1.470 490
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2021 4.382 19.600.594 13.116.069 1.161.349 80.424 5.242.752 . 4.342 3.282 1.116 208 3.123 . 3.031.240 4.722.421 2.058 2.677 120.938 2.330 43.543 17.268 1.463 569
Zuidwest-Brabant (LG) 2021 1.357 3.340.709 998.388 557.263 42.889 1.742.169 . 1.321 564 622 214 967 . 244.209 232.197 199 197 16.718 2.509 20.336 10.277 535 62
Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2021 9.485 23.000.324 6.785.943 2.253.768 175.179 13.785.434 . 8.969 4.623 2.322 619 7.590 . 1.759.339 2.052.633 2.008 2.195 195.445 0 201.852 212.544 4.558 656
Zuid-Limburg (LG) 2021 888 2.766.993 1.245.669 133.622 224 1.387.478 . 882 578 332 7 765 . 222.528 636.539 212 487 980 0 12.753 712 470 85
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2022: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte Eenheid). Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. De oorspronkelijke ondergrens (3 NGE) is echter gehandhaafd, waardoor de populatie ongewijzigd is gebleven.
_
Met ingang van 2016 wordt bij de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Dit heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Grondgebruik
Oppervlakte
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van braakland en (tijdelijk) grasland.
Cultuurgrond, totaal
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Grasland en groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Niet-cultuurgrond
Niet-cultuurgrond, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van
het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van
landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van
braakland en (tijdelijk) grasland.
Cultuurgrond, totaal
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Grasland en groenvoedergewassen
Grasland en voedergewassen dienen doorgaans als vers plantaardig veevoer.
Niet-cultuurgrond
Niet-cultuurgrond, totaal
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Aardappelen
Aardappelen, totaal
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
Granen, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Aardappelen
Aardappelen, totaal
Granen
Graanteelten bestemd voor de oogst van de korrel, inclusief zaadwinning.
Granen, totaal
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Bloembollen en -knollen
Bloembollen en -knollen, totaal
Hyacinten
Graasdieren
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten.
Aantal dieren
Rundvee
Met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Vlees- en weidekoeien (>= 2 jaar)’ en ‘Zoogkoeien (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Overige koeien’.
Eveneens met ingang van 2013 worden de diercategorieën ‘Stieren voor de fokkerij (>= 2 jaar)’ en ‘Stieren voor vleesproductie (>= 2 jaar)’ niet meer apart waargenomen maar samengeteld in de nieuwe categorie ‘Stieren (>= 2 jaar)’.
Hierdoor zijn ook de totalen voor ‘melk- en fokvee’ en ‘vlees- en weidevee’ komen te vervallen.
Met ingang van 2017 worden de rundvee gegevens afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor runderen. Dit kan, in vergelijking met de eerdere directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave, van invloed zijn op de verdeling tussen de verschillende categorieën.
Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar)
Koeien van 2 jaar of ouder, die ten minste eenmaal gekalfd hebben en voor de melkproductie, dan wel de fokkerij worden aangehouden; inclusief droogstaande koeien (dit zijn koeien, die tijdelijk geen melk geven omdat ze drachtig zijn).
Geiten
Met ingang van 2018 worden de geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Geiten, totaal
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Graasdieren, totaal
Schapen
Met ingang van 2018 worden de schapen afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor schapen. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Schapen, totaal