Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2003-2013

Baanvinders, baanwisselaars en onbenut arbeidsaanbod 2003-2013

Geslacht Kenmerken Perioden Baanvinders Totaal baanvinders (x 1000) Baanvinders < 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Baanvinders (Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) Baanvinders Voorheen werkzaam (x 1000) Baanvinders (Voorheen) Arbeidsongeschikt (x 1000) Baanvinders Herintreder (x 1000) Baanvinders Overige baanvinders (x 1000) Baanwisselaars (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Totaal onbenut arbeidsaanbod (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod < 1 jaar geleden gewerkt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod (Voorh.) Scholier/student/schoolverlater (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Voorheen werkzaam (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod (Voorheen) arbeidsongeschikt (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Herintreder (x 1000) Onbenut arbeidsaanbod Overig onbenut arbeidsaanbod (x 1000)
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2013 113 20 52 20 2 6 13 15 . . . . . . .
Mannen en vrouwen Arbeidsduur : 20 tot 35 uur per week 2013 289 82 93 60 5 12 37 67 . . . . . . .
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2013 442 180 105 97 4 7 50 160 . . . . . . .
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: onbekend 2013 . . . . . . . . 1.158 225 253 303 89 143 145
Mannen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2013 39 5 22 6 . . 4 4 . . . . . . .
Mannen Arbeidsduur : 20 tot 35 uur per week 2013 102 24 38 22 2 2 14 19 . . . . . . .
Mannen Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2013 311 135 62 73 2 4 34 120 . . . . . . .
Mannen Arbeidsduur: onbekend 2013 . . . . . . . . 557 133 126 167 42 21 68
Vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2013 74 15 31 13 2 6 8 11 . . . . . . .
Vrouwen Arbeidsduur : 20 tot 35 uur per week 2013 186 58 55 38 2 10 22 48 . . . . . . .
Vrouwen Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2013 131 45 42 24 2 3 16 40 . . . . . . .
Vrouwen Arbeidsduur: onbekend 2013 . . . . . . . . 601 92 128 137 46 122 76
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over baanvinders, baanwisselaars en het onbenut arbeidsaanbod. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht en andere kenmerken zoals leeftijd, herkomst en opleidingsniveau.

De gegevens over baanwisselaars, baanvinders en onbenut arbeidsaanbod voor de jaren 2001 en 2002 zijn tijdelijk niet beschikbaar.
Dit heeft te maken met een trendbreuk die is geconstateerd in deze gegevens. Deze breuk wordt eerst onderzocht waarna de cijfers eventueel aangepast worden en vervolgens weer beschikbaar worden gesteld.

Gegevens beschikbaar van 2003 t/m 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 november 2014:
Cijfers over het jaar 2013 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 19 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3. Een link naar vergelijkbare gegevens over personen die een baan vinden of wisselen van baan is ook te vinden in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Baanvinders
Personen (15 tot 65 jaar) die deel uitmaken van de werkzame
beroepsbevolking en korter dan een jaar geleden in hun huidige
baan begonnen zijn.
Totaal baanvinders
Personen (15 tot 65 jaar) die deel uitmaken van de werkzame
beroepsbevolking en korter dan een jaar geleden in hun huidige
baan begonnen zijn.
< 1 jaar geleden gewerkt
Onder '< 1 jaar geleden gewerkt' vallen:
1. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater
Onder '(voorheen) scholier/student/schoolverlater' vallen:
1. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. (Voorheen) scholieren of studenten die nog nooit een betaalde baan
hebben gehad en werk willen van twaalf uur of meer per week of minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per week
en jonger dan 35 jaar zijn.
4. (Voorheen) scholieren of studenten waarvan het arbeidsverleden
onbekend is en werk willen van twaalf uur of meer per week of minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per week
en jonger dan 18 jaar zijn.
Voorheen werkzaam
Onder 'voorheen werkzaam' vallen:
1. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en weer werk
willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per
week.
3. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
4. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
(Voorheen) Arbeidsongeschikt
Onder '(voorheen) arbeidsongeschikt' vallen:
1. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en weer werk willen van twaalf uur of meer
per week.
2. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week.
Herintreder
Herintreders zijn:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
3. personen die nog nooit een betaalde baan hebben gehad en werk willen
van twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 35 jaar zijn.
Overige baanvinders
Onder 'overig' vallen:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. personen met een onbekend arbeidsverleden en werk willen van twaalf
uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 18 jaar zijn.
Baanwisselaars
Baanvinders (15 tot 65 jaar) die vanuit een substantiële baan - een baan
van twaalf uur of meer per week gedurende minimaal één jaar - overgestapt
zijn naar een andere baan.
De periode tussen beide banen mag maximaal drie maanden beslaan.
De wijze waarop hier baanwisselaars zijn bepaald, wijkt af van die bij de
Arbeidsrekeningen (AR). Bij de AR zijn baanwisselaars gedefinieerd als:
Een baanwisseling is de overgang van de ene hoofdbaan naar de andere
hoofdbaan binnen een werkzame periode,
van personen die als werknemer zijn getypeerd. Elke wisseling van
hoofdbaan telt hierbij mee. De hoofdbaan is de baan met het hoogste loon.
Omdat het hierbij gaat om baanwisselingen binnen een werkzame periode,
betreft het hier hoofdbanen die direct op elkaar aansluiten. Zodra er
tussen het einde van de ene baan en het begin van de volgende baan één of
meer dagen zitten, telt dit dus niet als een baanwisseling.
Onbenut arbeidsaanbod
Het onbenut arbeidsaanbod bestaat uit personen zonder betaald werk of met betaald werk voor minder dan twaalf uur per week, die twaalf uur of meer per week willen werken. Hiertoe behoren:
-personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn en recent naar werk hebben gezocht (de werkloze beroepsbevolking);
-personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn maar niet recent naar werk hebben gezocht;
-personen die werk willen maar hiervoor niet op korte termijn beschikbaar zijn.
Totaal onbenut arbeidsaanbod
Het onbenut arbeidsaanbod bestaat uit personen zonder betaald werk of met betaald werk voor minder dan twaalf uur per week, die twaalf uur of meer per week willen werken. Hiertoe behoren:
-personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn en recent naar werk hebben gezocht (de werkloze beroepsbevolking);
-personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn maar niet recent naar werk hebben gezocht;
-personen die werk willen maar hiervoor niet op korte termijn beschikbaar zijn.
< 1 jaar geleden gewerkt
Onder '< 1 jaar geleden gewerkt' vallen:
1. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die minder dan een jaar geleden nog een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
(Voorh.) Scholier/student/schoolverlater
Onder '(voorheen) scholier/student/schoolverlater' vallen:
1. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. Schoolverlaters die meer dan een jaar geleden een betaalde baan hadden
en minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. (Voorheen) scholieren of studenten die nog nooit een betaalde baan
hebben gehad en werk willen van twaalf uur of meer per week of minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per week
en jonger dan 35 jaar zijn.
4. (Voorheen) scholieren of studenten waarvan het arbeidsverleden
onbekend is en werk willen van twaalf uur of meer per week of minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per week
en jonger dan 18 jaar zijn.
Voorheen werkzaam
Onder 'voorheen werkzaam' vallen:
1. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en weer werk
willen van twaalf uur of meer per week.
2. Personen die een betaalde baan hadden 1-2 jaar geleden en minder dan
één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of meer per
week.
3. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
4. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
redenen waarom men gestopt is met werken zijn: werk verviel/bezuinigingen
of arbeidsconflict, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
(Voorheen) arbeidsongeschikt
Onder '(voorheen) arbeidsongeschikt' vallen:
1. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en weer werk willen van twaalf uur of meer
per week.
2. Personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden en de
reden waarom men gestopt is met werken is vanwege
ziekte/arbeidsongeschiktheid, en minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week.
Herintreder
Herintreders zijn:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
reden om te stoppen met hun voorgaande baan de 'zorg voor gezin of
huishouden' hadden, en minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week.
3. personen die nog nooit een betaalde baan hebben gehad en werk willen
van twaalf uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan
hebben gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 35 jaar zijn.
Overig onbenut arbeidsaanbod
Onder 'overig' vallen:
1. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
weer werk willen van twaalf uur of meer per week.
2. personen die meer dan twee jaar geleden een betaalde baan hadden, als
redenen om te stoppen met hun voorgaande baan 'opleiding/studie',
vut/pensioen', 'geen van deze', 'onbekende reden' of 'niet van
toepassing' hadden, en
minder dan één jaar geleden een baan hebben gevonden van twaalf uur of
meer per week.
3. personen met een onbekend arbeidsverleden en werk willen van twaalf
uur of meer per week of minder dan één jaar geleden een baan hebben
gevonden van twaalf uur of meer per week en ouder dan 18 jaar zijn.