Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Beroepsbevolking Niet-seizoengecorrigeerd (x 1000) Beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkzame beroepsbevolking Niet-seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkzame beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloze beroepsbevolking Niet-seizoengecorrigeerd (x 1000) Werkloze beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1000) Niet-beroepsbevolking Niet-seizoengecorrigeerd (x 1000) Niet-beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1000)
Totaal 15 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 9.873 9.868 9.544 9.541 329 327 3.339 3.345
Totaal 15 tot 25 jaar 2022 2e kwartaal 1.757 1.753 1.629 1.626 128 127 386 390
Totaal 25 tot 45 jaar 2022 2e kwartaal 3.933 3.935 3.829 3.832 103 103 455 453
Totaal 45 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 4.184 4.180 4.086 4.083 98 97 2.498 2.502
Mannen 15 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 5.209 5.206 5.046 5.044 163 162 1.396 1.398
Mannen 15 tot 25 jaar 2022 2e kwartaal 890 887 827 825 63 62 198 201
Mannen 25 tot 45 jaar 2022 2e kwartaal 2.060 2.061 2.007 2.008 54 54 144 143
Mannen 45 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 2.259 2.258 2.212 2.212 46 46 1.053 1.054
Vrouwen 15 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 4.664 4.661 4.498 4.496 167 165 1.943 1.946
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2022 2e kwartaal 867 865 802 801 65 65 188 189
Vrouwen 25 tot 45 jaar 2022 2e kwartaal 1.873 1.874 1.823 1.824 50 49 311 309
Vrouwen 45 tot 75 jaar 2022 2e kwartaal 1.925 1.922 1.873 1.871 52 51 1.444 1.447
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juli 2022:
De cijfers over de maand juni en het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 19 mei 2022:
De cijfers over de maand april 2022 zijn toegevoegd.
De cijfers voor het 1e kwartaal van 2022 zijn gecorrigeerd. per abuis was voor de niet-beroepsbevolking, bruto- en nettoarbeidsparticipatie met onjuiste bevolkingsaantallen gerekend

Wijzigingen per 20 januari 2022:
De cijfers over de maand december, het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er een revisie van de cijfers doorgevoerd voor de verslagjaren 2003 tot en met 2021.
Voor meer informatie over deze revisie, zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn. Voor de jaarcijfers zijn geen seizoengecorrigeerde cijfers beschikbaar omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.