Arbeidsmarktmob. wissel na één jaar; kenmerken (12-uursgrens) 2003-2012

Arbeidsmarktmob. wissel na één jaar; kenmerken (12-uursgrens) 2003-2012

Arbeidspositie einde periode Persoonskenmerken Perioden Begin periode, totaal 15 tot 65 jaar (x 1000) Begin periode, werkzame beroepsbevolking (x 1000) Begin periode, werkloze beroepsbevolking (x 1000) Begin periode, niet-beroepsbevolking (x 1000)
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Arbeidsduur: 12 tot 32 uur per week 2012 2.628 2.359 72 197
Einde periode, totaal 15 tot 65 jaar Arbeidsduur: 32 uur per week of meer 2012 5.102 4.913 88 101
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur: 12 tot 32 uur per week 2012 2.354 2.085 72 197
Einde periode, werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur: 32 uur per week of meer 2012 4.842 4.653 88 101
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Arbeidsduur: 12 tot 32 uur per week 2012 94 94 . .
Einde periode, werkloze beroepsbevolking Arbeidsduur: 32 uur per week of meer 2012 137 137 . .
Einde periode, niet-beroepsbevolking Arbeidsduur: 12 tot 32 uur per week 2012 180 180 . .
Einde periode, niet-beroepsbevolking Arbeidsduur: 32 uur per week of meer 2012 123 123 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan jaarcijfers over de arbeidsmarktmobiliteit van 15 tot 65 jarige personen in Nederland. Vermeld wordt de verandering in arbeidsmarktpositie tussen het eerste moment van enquêteren (begin periode) en de arbeidsmarktpositie één jaar later (einde periode). Op deze manier beschrijft deze tabel in hoeverre personen na één jaar van arbeidsmarktpositie zijn gewisseld. Er worden drie arbeidsmarktposities onderscheiden; werkzame
beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

Voor het samenstellen van cijfers over de arbeidsmarktmobiliteit is een andere weegmethode van de EBB van toepassing dan voor andere EBB tabellen. Hierdoor kunnen de cijfers in deze tabel afwijken van andere EBB tabellen.

Gegevens beschikbaar van: 2003 tot en met 2012

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2003 tot en met 2010 zijn definitief.
De cijfers over type scholing, kosten scholing en reden scholing van 2011 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 24 juni 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar. Zie paragraaf 3. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Begin periode, totaal 15 tot 65 jaar
Begin periode, werkzame beroepsbevolking
Begin periode, werkloze beroepsbevolking
Begin periode, niet-beroepsbevolking