Caribisch Nederland; bevolking; geslacht, leeftijd, 2002-2016

Caribisch Nederland; bevolking; geslacht, leeftijd, 2002-2016

Geslacht Leeftijd Caribisch Nederland Perioden Bevolking (bron: CBS) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Caribisch Nederland 2016 24.548
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bonaire 2016 19.408
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Sint Eustatius 2016 3.193
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Saba 2016 1.947
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Caribisch Nederland 2016 1.328
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Bonaire 2016 1.065
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Sint Eustatius 2016 176
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Saba 2016 87
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Caribisch Nederland 2016 1.489
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Bonaire 2016 1.161
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Sint Eustatius 2016 222
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar Saba 2016 106
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Caribisch Nederland 2016 1.470
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Bonaire 2016 1.133
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Sint Eustatius 2016 234
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar Saba 2016 103
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Caribisch Nederland 2016 1.317
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Bonaire 2016 1.069
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Sint Eustatius 2016 171
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Saba 2016 77
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Caribisch Nederland 2016 1.383
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Bonaire 2016 1.036
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Sint Eustatius 2016 142
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Saba 2016 205
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Caribisch Nederland 2016 1.933
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Bonaire 2016 1.494
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Sint Eustatius 2016 210
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Saba 2016 229
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Caribisch Nederland 2016 1.905
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Bonaire 2016 1.512
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Sint Eustatius 2016 244
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Saba 2016 149
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Caribisch Nederland 2016 1.724
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Bonaire 2016 1.368
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Sint Eustatius 2016 232
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Saba 2016 124
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Caribisch Nederland 2016 1.836
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Bonaire 2016 1.433
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Sint Eustatius 2016 257
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Saba 2016 146
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Caribisch Nederland 2016 1.990
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Bonaire 2016 1.583
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Sint Eustatius 2016 265
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Saba 2016 142
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Caribisch Nederland 2016 2.216
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Bonaire 2016 1.808
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Sint Eustatius 2016 279
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Saba 2016 129
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Caribisch Nederland 2016 1.837
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Bonaire 2016 1.490
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Sint Eustatius 2016 234
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Saba 2016 113
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Caribisch Nederland 2016 1.358
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Bonaire 2016 1.062
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Sint Eustatius 2016 190
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Saba 2016 106
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Caribisch Nederland 2016 1.088
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Bonaire 2016 877
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Sint Eustatius 2016 124
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar Saba 2016 87
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Caribisch Nederland 2016 730
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Bonaire 2016 571
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Sint Eustatius 2016 85
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar Saba 2016 74
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Caribisch Nederland 2016 487
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Bonaire 2016 382
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Sint Eustatius 2016 65
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar Saba 2016 40
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Caribisch Nederland 2016 262
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Bonaire 2016 206
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Sint Eustatius 2016 35
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar Saba 2016 21
Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder Caribisch Nederland 2016 195
Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder Bonaire 2016 158
Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder Sint Eustatius 2016 28
Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder Saba 2016 9
Mannen Totaal alle leeftijden Caribisch Nederland 2016 12.745
Mannen Totaal alle leeftijden Bonaire 2016 10.122
Mannen Totaal alle leeftijden Sint Eustatius 2016 1.645
Mannen Totaal alle leeftijden Saba 2016 978
Mannen 0 tot 5 jaar Caribisch Nederland 2016 671
Mannen 0 tot 5 jaar Bonaire 2016 545
Mannen 0 tot 5 jaar Sint Eustatius 2016 81
Mannen 0 tot 5 jaar Saba 2016 45
Mannen 5 tot 10 jaar Caribisch Nederland 2016 764
Mannen 5 tot 10 jaar Bonaire 2016 598
Mannen 5 tot 10 jaar Sint Eustatius 2016 111
Mannen 5 tot 10 jaar Saba 2016 55
Mannen 10 tot 15 jaar Caribisch Nederland 2016 786
Mannen 10 tot 15 jaar Bonaire 2016 594
Mannen 10 tot 15 jaar Sint Eustatius 2016 134
Mannen 10 tot 15 jaar Saba 2016 58
Mannen 15 tot 20 jaar Caribisch Nederland 2016 665
Mannen 15 tot 20 jaar Bonaire 2016 549
Mannen 15 tot 20 jaar Sint Eustatius 2016 88
Mannen 15 tot 20 jaar Saba 2016 28
Mannen 20 tot 25 jaar Caribisch Nederland 2016 714
Mannen 20 tot 25 jaar Bonaire 2016 528
Mannen 20 tot 25 jaar Sint Eustatius 2016 81
Mannen 20 tot 25 jaar Saba 2016 105
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius naar geslacht en leeftijd op 1 januari.

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

De in de tabel opgenomen cijfers over de periode 2002-2010 zijn afkomstig van het Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries (CBS-NA).
Vanaf 2010 zijn de cijfers gemaakt door Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland (CBS).

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 oktober 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Caribisch Nederland; bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat', zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (bron: CBS)
Bevolking aan het begin van het jaar.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.

Trendbreuk door gewijzigde methode
Vanaf 2011 worden de cijfers op een andere manier samengesteld, wat geleid heeft tot een trendbreuk.

Om de trendbreuk weer te geven zijn de cijfers van 2010 volgens twee methoden berekend. Het gaat om de berekening volgens de methode van het CBS-NA en volgens de methode van het CBS. Deze methoden zijn in de onderzoeksbeschrijving (zie tabeltoelichting paragraaf 4) beschreven.

De omvang van de bevolking op 1 januari 2010 is volgens beide methoden berekend. Hieruit blijkt dat volgens de methode van het CBS de bevolkingsomvang 16 procent hoger is dan volgens de methode van het CBS-NA.