Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

SBI 2008 Perioden Openstaande vacatures (x 1 000)
M Specialistische zakelijke diensten 2021 3e kwartaal 34,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 3e kwartaal 24,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 3e kwartaal 1,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij particuliere bedrijven.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- kwartaal en jaar

Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2021:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het derde kwartaal van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het vierde kwartaal van 2021 worden in februari 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.