Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

SBI 2008 Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal 416,6 389 319
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal 3,9 4 3
B Delfstoffenwinning 2022 1e kwartaal 0,5 0 0
C Industrie 2022 1e kwartaal 35,7 28 25
D Energievoorziening 2022 1e kwartaal 2,2 2 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 1e kwartaal 2,0 2 1
F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal 26,4 15 14
G Handel 2022 1e kwartaal 92,1 95 80
H Vervoer en opslag 2022 1e kwartaal 19,1 18 16
I Horeca 2022 1e kwartaal 44,3 48 28
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal 28,8 22 19
K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal 11,7 12 10
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal 3,6 4 3
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal 43,7 35 27
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal 28,8 33 29
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal 1,1 1 1
P Onderwijs 2022 1e kwartaal 3,1 3 3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal 57,2 52 47
R Cultuur, sport en recreatie 2022 1e kwartaal 6,4 8 6
S Overige dienstverlening 2022 1e kwartaal 6,1 6 5
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij particuliere bedrijven.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- kwartaal en jaar

Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 1e kwartaal 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 2e kwartaal van 2022 worden in augustus 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures
Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.