Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal 451,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal 3,0
B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal 0,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 3e kwartaal 39,7
B-F Nijverheid en energie 2022 3e kwartaal 66,8
C Industrie 2022 3e kwartaal 35,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal 6,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 3e kwartaal 5,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal 1,4
31-33 Overige industrie en reparatie 2022 3e kwartaal 4,8
D Energievoorziening 2022 3e kwartaal 1,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 3e kwartaal 2,1
F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal 27,0
G Handel 2022 3e kwartaal 92,9
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 3e kwartaal 152,4
G-N Commerciële dienstverlening 2022 3e kwartaal 267,2
45 Autohandel en -reparatie 2022 3e kwartaal 8,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022 3e kwartaal 29,6
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2022 3e kwartaal 54,8
471 Supermarkten en warenhuizen 2022 3e kwartaal 18,0
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 3e kwartaal 2,2
H Vervoer en opslag 2022 3e kwartaal 21,9
49 Vervoer over land 2022 3e kwartaal 8,9
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022 3e kwartaal 6,3
53 Post en koeriers 2022 3e kwartaal 5,2
I Horeca 2022 3e kwartaal 37,5
J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal 26,4
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022 3e kwartaal 2,0
K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal 11,8
64 Bankwezen 2022 3e kwartaal 6,6
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2022 3e kwartaal 1,3
66 Overige financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal 3,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal 3,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 3e kwartaal 72,8
M Specialistische zakelijke diensten 2022 3e kwartaal 42,7
69-71 Management- en technisch advies 2022 3e kwartaal 34,0
72 Research 2022 3e kwartaal 3,0
73-75 Reclame, design, overige diensten 2022 3e kwartaal 5,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 3e kwartaal 30,1
78201 Uitzendbureaus 2022 3e kwartaal 5,0
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022 3e kwartaal 8,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal 22,7
P Onderwijs 2022 3e kwartaal 12,2
852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2022 3e kwartaal 2,8
853 Voortgezet onderwijs 2022 3e kwartaal 3,3
854 Hoger onderwijs 2022 3e kwartaal 2,9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal 67,0
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 3e kwartaal 115,0
O-Q Overheid en zorg 2022 3e kwartaal 102,0
861 Ziekenhuizen 2022 3e kwartaal 14,3
87 Verpleging en zorg met overnachting 2022 3e kwartaal 22,9
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2022 3e kwartaal 17,8
R Cultuur, sport en recreatie 2022 3e kwartaal 6,4
S Overige dienstverlening 2022 3e kwartaal 6,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 3e kwartaal 13,0
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2022 3e kwartaal 73,9
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2022 3e kwartaal 119,3
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2022 3e kwartaal 258,7
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 3e kwartaal 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 4e kwartaal van 2022 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.