Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2023 jaargem. /jaartotaal 423,7 1.432 1.462
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 jaargem. /jaartotaal 3,4 12 12
B Delfstoffenwinning 2023 jaargem. /jaartotaal 0,4 1 1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 jaargem. /jaartotaal 38,8 113 116
B-F Nijverheid en energie 2023 jaargem. /jaartotaal 64,6 167 169
C Industrie 2023 jaargem. /jaartotaal 34,3 95 99
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023 jaargem. /jaartotaal 6,2 22 22
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023 jaargem. /jaartotaal 5,2 13 12
29-30 Transportmiddelenindustrie 2023 jaargem. /jaartotaal 1,7 5 4
31-33 Overige industrie en reparatie 2023 jaargem. /jaartotaal 4,6 12 12
D Energievoorziening 2023 jaargem. /jaartotaal 2,3 12 11
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 jaargem. /jaartotaal 1,8 5 5
F Bouwnijverheid 2023 jaargem. /jaartotaal 25,7 54 52
G Handel 2023 jaargem. /jaartotaal 82,1 307 321
G-I Handel, vervoer en horeca 2023 jaargem. /jaartotaal 133,6 498 516
G-N Commerciële dienstverlening 2023 jaargem. /jaartotaal 239,3 836 864
45 Autohandel en -reparatie 2023 jaargem. /jaartotaal 8,7 23 23
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2023 jaargem. /jaartotaal 26,3 83 87
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2023 jaargem. /jaartotaal 47,1 201 211
471 Supermarkten en warenhuizen 2023 jaargem. /jaartotaal 15,7 88 93
472 Winkels in voedingsmiddelen 2023 jaargem. /jaartotaal 2,0 9 9
H Vervoer en opslag 2023 jaargem. /jaartotaal 18,4 63 65
49 Vervoer over land 2023 jaargem. /jaartotaal 8,3 27 28
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2023 jaargem. /jaartotaal 5,2 20 20
53 Post en koeriers 2023 jaargem. /jaartotaal 3,6 12 13
I Horeca 2023 jaargem. /jaartotaal 33,1 128 130
J Informatie en communicatie 2023 jaargem. /jaartotaal 21,7 63 66
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2023 jaargem. /jaartotaal 1,8 8 7
K Financiële dienstverlening 2023 jaargem. /jaartotaal 10,6 35 37
64 Bankwezen 2023 jaargem. /jaartotaal 5,8 20 21
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2023 jaargem. /jaartotaal 1,4 5 5
66 Overige financiële dienstverlening 2023 jaargem. /jaartotaal 3,4 10 11
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 jaargem. /jaartotaal 3,0 12 12
M-N Zakelijke dienstverlening 2023 jaargem. /jaartotaal 70,4 228 233
M Specialistische zakelijke diensten 2023 jaargem. /jaartotaal 41,0 114 116
69-71 Management- en technisch advies 2023 jaargem. /jaartotaal 33,0 86 87
72 Research 2023 jaargem. /jaartotaal 3,0 10 11
73-75 Reclame, design, overige diensten 2023 jaargem. /jaartotaal 5,1 17 18
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 jaargem. /jaartotaal 29,4 115 117
78201 Uitzendbureaus 2023 jaargem. /jaartotaal 4,3 21 22
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2023 jaargem. /jaartotaal 9,5 40 40
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 jaargem. /jaartotaal 25,3 79 77
P Onderwijs 2023 jaargem. /jaartotaal 13,1 67 67
852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2023 jaargem. /jaartotaal 3,0 17 17
853 Voortgezet onderwijs 2023 jaargem. /jaartotaal 3,9 24 24
854 Hoger onderwijs 2023 jaargem. /jaartotaal 3,3 14 14
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 jaargem. /jaartotaal 65,0 213 213
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 jaargem. /jaartotaal 116,5 417 417
O-Q Overheid en zorg 2023 jaargem. /jaartotaal 103,3 358 357
861 Ziekenhuizen 2023 jaargem. /jaartotaal 14,9 42 41
87 Verpleging en zorg met overnachting 2023 jaargem. /jaartotaal 21,7 75 76
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2023 jaargem. /jaartotaal 16,1 51 53
R Cultuur, sport en recreatie 2023 jaargem. /jaartotaal 6,2 30 31
S Overige dienstverlening 2023 jaargem. /jaartotaal 7,0 29 29
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 jaargem. /jaartotaal 13,2 60 60
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2023 jaargem. /jaartotaal 67,6 264 267
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2023 jaargem. /jaartotaal 109,0 363 374
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2023 jaargem. /jaartotaal 247,1 805 820
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2023 en de jaarcijfers van 2023. Cijfers over het eerste kwartaal van 2024 worden in mei 2024 gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het eerste kwartaal van 2024 worden in mei 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures.
Het aantal vervulde vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn vervuld.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.