Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2020 jaargem. /jaartotaal 221,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 jaargem. /jaartotaal 2,2
B Delfstoffenwinning 2020 jaargem. /jaartotaal 0,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 jaargem. /jaartotaal 20,1
B-F Nijverheid en energie 2020 jaargem. /jaartotaal 34,5
C Industrie 2020 jaargem. /jaartotaal 17,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 jaargem. /jaartotaal 3,3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 jaargem. /jaartotaal 3,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 jaargem. /jaartotaal 1,0
31-33 Overige industrie en reparatie 2020 jaargem. /jaartotaal 2,5
D Energievoorziening 2020 jaargem. /jaartotaal 1,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 jaargem. /jaartotaal 1,0
F Bouwnijverheid 2020 jaargem. /jaartotaal 14,4
G Handel 2020 jaargem. /jaartotaal 42,4
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 jaargem. /jaartotaal 61,9
G-N Commerciële dienstverlening 2020 jaargem. /jaartotaal 121,5
45 Autohandel en -reparatie 2020 jaargem. /jaartotaal 2,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 jaargem. /jaartotaal 14,4
47 Detailhandel (niet in auto’s) 2020 jaargem. /jaartotaal 25,1
471 Supermarkten en warenhuizen 2020 jaargem. /jaartotaal 8,2
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 jaargem. /jaartotaal 0,9
H Vervoer en opslag 2020 jaargem. /jaartotaal 8,4
49 Vervoer over land 2020 jaargem. /jaartotaal 3,3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020 jaargem. /jaartotaal 2,4
53 Post en koeriers 2020 jaargem. /jaartotaal 2,1
I Horeca 2020 jaargem. /jaartotaal 11,1
J Informatie en communicatie 2020 jaargem. /jaartotaal 14,5
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2020 jaargem. /jaartotaal 1,0
K Financiële dienstverlening 2020 jaargem. /jaartotaal 7,3
64 Bankwezen 2020 jaargem. /jaartotaal 4,5
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2020 jaargem. /jaartotaal 0,8
66 Overige financiële dienstverlening 2020 jaargem. /jaartotaal 1,9
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 jaargem. /jaartotaal 1,6
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 jaargem. /jaartotaal 36,3
M Specialistische zakelijke diensten 2020 jaargem. /jaartotaal 20,8
69-71 Management- en technisch advies 2020 jaargem. /jaartotaal 16,9
72 Research 2020 jaargem. /jaartotaal 1,4
73-75 Reclame, design, overige diensten 2020 jaargem. /jaartotaal 2,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 jaargem. /jaartotaal 15,5
78201 Uitzendbureaus 2020 jaargem. /jaartotaal 2,7
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 jaargem. /jaartotaal 4,9
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 jaargem. /jaartotaal 14,5
P Onderwijs 2020 jaargem. /jaartotaal 6,4
852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2020 jaargem. /jaartotaal 1,3
853 Voortgezet onderwijs 2020 jaargem. /jaartotaal 1,9
854 Hoger onderwijs 2020 jaargem. /jaartotaal 1,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 jaargem. /jaartotaal 36,6
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2020 jaargem. /jaartotaal 63,0
O-Q Overheid en zorg 2020 jaargem. /jaartotaal 57,5
861 Ziekenhuizen 2020 jaargem. /jaartotaal 9,5
87 Verpleging en zorg met overnachting 2020 jaargem. /jaartotaal 12,8
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2020 jaargem. /jaartotaal 8,1
R Cultuur, sport en recreatie 2020 jaargem. /jaartotaal 2,6
S Overige dienstverlening 2020 jaargem. /jaartotaal 2,9
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 jaargem. /jaartotaal 5,6
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2020 jaargem. /jaartotaal 36,6
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2020 jaargem. /jaartotaal 54,7
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2020 jaargem. /jaartotaal 130,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 4e kwartaal van 2020 en het jaarcijfer van 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het eerste kwartaal van 2021 worden in mei 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.